"מרווח נשימה": בנק לאומי רוצה למכור לכם ביטוח למקרה שתהפכו למובטלים

ל"גלובס" נודע כי במכתב ששלח בנק לאומי לרשות שוק ההון, הוא מבקש אישור למכירת ביטוח ללקוחות שכירים ועצמאיים למקרה שבו יאבדו את מקום עבודתם • מטרת הביטוח היא לאפשר למבוטחים לעמוד בתשלומי האשראי, עד למציאת עבודה אחרת

מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק-עמינח, בדיון בכנסת / קרדיט: דוברות הכנסת, יצחק הררי
מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק-עמינח, בדיון בכנסת / קרדיט: דוברות הכנסת, יצחק הררי

בנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, מתכנן להרחיב את פעילותו בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני ולהתחיל ולמכור ללקוחותיו ביטוח חדש, נוסף על הייעוץ הפנסיוני וביטוחי המשכנתאות אותם הוא כבר מספק.

ל"גלובס" נודע כי בימים האחרונים פנה לאומי לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בבקשה לאשר לו "לשמש כבעל פוליסה בפוליסת ביטוח אשראי עבור לקוחות הבנק". מטרת הפוליסה המדוברת היא לספק ללקוחות הפרטיים של הבנק "מרווח נשימה" במקרה של אבטלה, לצורך תשלום האשראי השוטף, "באופן שיאפשר ללקוחות לגשר על פער הזמנים שנועד לצורך מציאת עבודה אחרת".

במכתב ששלח הבנק לרשות שוק ההון, ושהגיע לידי "גלובס", מפורטים המקרים שאותם הביטוח יכסה. ראשית, הביטוח יספק מענה למקרה של אבטלת הלקוח אם מדובר בשכיר. שנית, אם מדובר בלקוח עצמאי, הבנק יספק מענה למצב של הפסקת פעילות בגלל קשיים כלכליים, לתקופה שטרם הוגדרה.

על פי כוונת הבנק, הביטוח ישולם בתשלום חד פעמי, והוא יהיה שיעור שייגזר ממסגרת האשראי המנוצלת של הלקוח במועד תחילת תקופת האבטלה.

"מעטים לא נזקקים לאשראי"

באגף הרגולציה של לאומי מסבירים כי "הצורך בביטוח התחדד מאוד בשנים האחרונות עקב הגידול בהיקף האשראי של משקי הבית ובשל היעדר פיתרון ביטוחי לעצמאיים במסגרת הביטוח הלאומי". עוד הם מסבירים כי "מעטים משקי הבית בישראל שאינם נזקקים לאשראי בשלב מסוים", וכי "במקביל, המשכורת השוטפת של משקי הבית משמשת במרבית המקרים כמקור ההחזר העיקרי לאשראי שהם נוטלים לשם מימוש צרכים בסיסיים".

עוד כותב הבנק בפנייתו לרגולטור האחראי על עולם הביטוח כי "במקרים אלה, שהם לרוב זמניים עד למציאת מקור פרנסה חלופי, נדרשים משקי הבית להתמודד עם המחויבות הנובעת מהאשראי שניטל על ידם (וזאת לצד אתגרים נוספים הנובעים מהמצב אליו נקלעו), וזאת בהיעדר מקורות ההחזר ששימשו אותם כשהיו חלק ממעגל העבודה".

על כן, בבנק כאמור מבקשים להיות "בעל פוליסה", דבר שיאפשר להם להציע ללקוחות את הביטוח המתואר, בתנאים המסחריים שיקבעו, אם וככל שיאשר זאת הרגולטור מרשות שוק ההון.

תיק האשראי השני בגודלו

בנק לאומי ובנק הפועלים הם השחקנים הדומיננטיים ביותר בתחומי האשראי הקמעונאי לציבור הרחב. נכון לסוף המחצית הראשונה השנה, היקף האשראי לציבור, לאחר הפרשה להפסדי אשראי, שהעמיד לאומי ללקוחות פרטיים הסתכם בכ-115 מיליארד שקל (רובו במשכנתאות). בנוסף על כך, הבנק העמיד אשראי נוסף בהיקף של כ-27 מיליארד שקל לעסקים קטנים.

בהסתכלות על חיתוך לקוחות על פי כללי הפיקוח על הביטוח, עולה כי בסוף המחצית הראשונה של 2018, העמיד לאומי אשראי לקמעונאים ולעסקים קטנים בהיקף כולל של יותר מ-164 מיליארד שקל. בנק לאומי מחזיק בתיק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים וזעירים השני בגודלו בישראל, אחרי בנק הפועלים.

לאורך השנים הבנקים הביעו רצון להרחיב את תחומי הייעוץ הפנסיוני שהם מעניקים לציבור הרחב גם לתחומי ביטוח פנסיוני נוספים. הבנקים נכנסו לתחום הייעוץ הפנסיוני בעקבות רפורמת בכר, שנעשתה באמצע העשור הקודם, ושבמסגרתה הם חויבו למכור את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הנאמנות שהיו עד אז בשליטתם, כשבמקביל הם הפכו ליועצים פנסיוניים - מעמד בעולם ההפצה הפנסיוני שלא היה קיים עד אז. 

צרו איתנו קשר *5988