משרד התקשורת: שימוע בנושא חלוקת התשלומים לעידוד הפקות מקור

המשרד פרסם היום שימוע משני לצורך קביעת האופן לחלוקת הכספים ששולמו בגין הקצאת אפיקי השידור בין גופי השידור השונים - הוט, yes והערוצים המסחריים

שר התקשורת איוב קרא / צלם: תמר מצפי
שר התקשורת איוב קרא / צלם: תמר מצפי

משרד התקשורת מבקש לשמוע את עמדת הציבור לקראת קבלת החלטה בדבר הקצאת 35 מיליון שקל לעידוד היצירה המקומית.

מדובר בכספים שיחלקו לאחר שימוע, ואשר התקבלו במכרז להקצאת אפיקי שידור לבעלי רישיונות של הרשות השנייה שהתקיים באפריל 2017, הכוללים את הכספים ששילם ערוץ עשר ביוני 2015 עבור שימוש באפיק ובנכסים לא מוחשיים נוספים. סך הכספים ששולמו עומד על כ-35 מיליון שקל.  

חוק הרשות השנייה קובע כי הכספים שהתקבלו במכרז להקצאת אפיקי שידור, ישמשו למימון הפקות מקומיות קנויות אשר ישודרו בשידוריהם של הוט, yes והערוצים המסחריים ויחולקו בין הגופים האמורים לפי יחס שיורה עליו שר התקשורת, בהתאם לאמות-מידה שייקבעו מראש, והכול בהסכמת שר האוצר.

בהמשך לשימוע הראשי בנושא זה שיצא בספטמבר 2017, משרד התקשורת שוקל חלופות נוספות לקביעת אמות-המידה, על-מנת לקדם את תכלית הסעיף ולעודד את ההשקעה בהפקות מקומיות מסוגה עילית גם בקרב השחקנים הקטנים. החלופות הנוספות כוללות דרכי חלוקה שיתחשבו בהיקף ההשקעה שתבוצע בסוגה עילית אל מול היקף ההכנסות של כל שחקן.

לדברי המשרד, בהתאם לאמור בשימוע, חלוקת הכספים תתבצע בפועל במהלך שנת 2020, בהתבסס על נתוני ההכנסות וההשקעות בהפקות מקומיות מסוגה עילית בשנים 2018 ו-2019, וזאת בכדי לתמרץ השקעה עתידית. 

צרו איתנו קשר *5988