הופסק המסחר באיגרות החוב של ברוקלנד אפריל לקראת דיווח על אירוע מהותי

בשעות הצהריים (שעון ישראל) תכנס ברוקלנד אפריל ישיבת דירקטוריון מיוחדת, שבסופה יצא הדיווח למשקיעים • בועז גלעד, מנכ"ל ברוקלנד-אפריל: "בשוק הנדל"ן בברוקלין מסתמנת לאחרונה האטה, המתבטאת בירידת מחירים ובקצב עסקאות איטי"

שכונת ברוקלין בניו-יורק / צילום: shutterstock
שכונת ברוקלין בניו-יורק / צילום: shutterstock

חברת ברוקלנד אפריל נמצאת בבעיה, וייתכן שנקלעה לקשיים. החברה הודיעה היום לבורסה בת"א כי בכוונתה לפרסם דיווח בדבר אירוע מהותי, ובעקבות זאת הופסק המסחר באגרות החוב (סדרות א' ו-ב) של החברה.

בשעות הצהריים (שעון ישראל) תכנס ברוקלנד אפריל ישיבת דירקטוריון מיוחדת, כשבסופה יתקבלו ההחלטות הנדרשות וייצא הדיווח המסודר למשקיעים על מצבה של החברה והצעדים שבכוונתה לנקוט. ישיבת הדירקטוריון תתכנס בארה"ב, כאשר דירקטורים שאינם נמצאים במשרדי החברה ישתתפו בה באמצעות הטלפון.

ברוקלנד אפריל, שבשליטת בועז גלעד, עוסקת בתחום הנדל"ן היזמי ומתמקדת בהקמת מבני מגורים ברובע ברוקלין שבניו-יורק. החברה אמורה לפרוע למחזיקי האג"ח שלה (סדרות א' ו-ב') סכום של 87 מיליון שקל (23.5 מיליון דולר) עד סוף יוני 2020 ועוד 93 מיליון שקל (25 מיליון דולר) בשנתיים שלאחר מכן. בתחילת נובמבר שילמה החברה ריבית למחזיקי אג"ח א' ובתחילת דצמבר היא אמורה לשלם ריבית גם למחזיקי אג"ח ב'. סך הוצאות ריבית אלה אמור היה להסתכם בכ-1.8 מיליון דולר.

נכון לסוף יוני, היו בידי החברה סכום של 145 אלף דולר (522 אלף שקל) בלבד. עם זאת, רואי החשבון של החברה נמנעו מלהצמיד לה הערת עסק חי, על רקע הערכות הנהלת החברה, לפיהן יעמדו לרשותה המקורות לתשלום החוב כסדרו.

בדו"ח תזרים המזומנים החזוי שצרפה החברה לדוח הדירקטוריון, שפורסם בסוף אוגוסט, העריכה ברוקלנד אפריל כי תסיים את 2018 עם סכום של 5.2 מיליון דולר בקופה. בחברה העריכו למשל, כי יצליחו לגייס עד סוף השנה סכום של 9.8 מיליון דולר ממכירה פנימית של פרויקטים לחברות בנות, שייטלו הלוואות נוספות לשם כך. עוד 7 מיליון דולר העריכה החבה שתשיג מעודפים שיישארו ברשותה לאחר מכירת דירות בפרויקטים היזמיים שהיא מקימה, כאשר 2 מיליון דולר נוספים היום אמורים להגיע ממכירת קרקע.

עם זאת, מדובר בתוכנית אגרסיבית שכל עיכוב מהותי בביצועה עלול להביא לכשל פירעון. יש לציין כי בשוק ההון חששו מהסיכון הגלום באג"ח של ברוקלנד ועקב כך זינקו עוד קודם לכן התשואות של אג"ח א' ואג"ח ב' ל-14% ול-26%, בהתאמה.

דוחות שליליים, כוונות להאצת קצב צמיחה

ברוקלנד אפריל סיימה את המחצית הראשונה של 2018 בהפסד של 2 מיליון דולר, בהמשך להפסד של 10.2 מיליון דולר שרשמה ב-2017 כולה. בנוסף, הציגה החברה במחצית הראשונה תזרים מזומנים שלילי של 10.3 מיליון דולר מפעילות שוטפת, וזאת בהמשך לתזרים שלילי של 43.8 מיליון דולר מפעילות שוטפת שרשמה בכל 2017.

בדוח הדירקטוריון ציינה ברוקלנד אפריל, כי במשך השנתיים האחרונות נרכשה על ידה רק שטח קרקע אחד לצורך ייזום מבנה מגורים. עם זאת, בכוונתה להאיץ ב-2019 את קצב הצמיחה תוך רכישת קרקעות והקמה של מבני מגורים למכירה עליהן. בנוסף, הדגישה ברוקלנד אפריל גם כי בכוונתה להרחיב את פעילותה בתחום הדירות להשכרה, וזאת באמצעות רכישת קרקעות והקמת מבני מגורים להשכרה.

עוד עולה מדוחות החברה כי בששת החודשים הראשונים של 2018 היא חתמה על חוזים למכירת 32 דירות בתמורה ל-20.9 מיליון דולר. במקביל, מסרה החברה לרוכשים 35 דירות שנמכרו תמורת 32.2 מיליון דולר, שהוכרו במחצית הראשונה כהכנסות ממכירת דירות. הכנסה נוספת של 856 אלף דולר נרשמה בתקופה זו מהשכרת דירות.

עם זאת, את המחצית הראשונה סיימה החברה עם הפסד גולמי של 776 אלף דולר ממכירת דירות. הפסד זה נבע מהתייקרות הקרקעות בשנים האחרונות, מעיכובי בנייה לאור שינויים ארגוניים בעיריית ניו-יורק וכן בשל עלייה משמעותית בעלויות הבנייה בשל עליית שכר העבודה ומחירי החומרים. בנוסף, הושפע הפסד גולמי זה גם מהוצאה של 600 אלף דולר על תיקונים בפרויקט שנמכר בעבר וכן מהפסד של 2.6 מיליון דולר שנרשם עקב ירידה בערך מלאי דירות בפרויקט אחר.

אלא שמעבר לכך, סיפקה החברה נתונים החושפים חולשה בשוק הדירות החדשות של ברוקלין. כך למשל ירד ברבעון השני של 2018 המחיר הממוצע לר"ר ל-1,086 דולר, לעומת 1,173 דולר ברבעון הראשון של השנה ו-1,139 דולר ברבעון השני אשתקד. בנוסף, ירד ברבעון השני המחיר החציוני לדירה חדשה בברוקלין ל-890 אלף דולר, לעומת 959 אלף דולר ברבעון הראשון ו-990 אלף דולר ברבעון המקביל.

בועז גלעד, מנכ"ל ברוקלנד-אפריל, הסביר אז כי "בשוק בברוקלין מסתמנת לאחרונה האטה מסוימת, המתבטאת בירידת מחירים מסוימת ובקצב איטי יותר של עסקאות, אך למרות זאת תחושתנו שהשוק עדיין פועל בצורה בריאה וששינויים אלה אינם מהותיים באופיים. אנו ממשיכים להרחיב את פעילותנו בברוקלין, ובחודשים הקרובים נעביר לשלבי תכנון ושיווק 4 פרויקטים בהיקף של כ-100 יחידות דיור".

צרו איתנו קשר *5988