אישום: בעלי קפה גרג בקניון רננים השמיטו הכנסות של 1.8 מיליון שקל באמצעות "תוכנת מחשב"

שיטת ההעלמה המתוארת בכתב האישום ייחודית: הנאשמים ביצעו את ההשמטה באמצעות תוכנה ייעודית לניהול בית הקפה, שאיפשרה לבטל חשבוניות לאחר הרכישה •  לפי כתב האישום, בעלי בית הקפה השמיטו מדי יום כ-10% מהמחזור הכספי • ב"כ הבעלים: "מכחישים את העבירות"

העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
העלמת מס / צילום:: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

תוכנת מחשב ייעודית אפשרה לבית קפה מוכר - קפה "גרג" בקניון רננים ברעננה - להעלים באופן יום-יומי לפחות 10% ממחזור המכירות הכספי שלו. התוכנה הייעודית לניהול בית הקפה אפשרה ביטול חשבוניות, מתן הנחות ומחיקת פריטים לאחר הרכישה, וזאת לאחר שהחשבונית כבר שולמה ונשמרה בספרי החברה. באמצעות התוכנה השמיטו בעלי בית הקפה מספרי הנהלת החשבונות סך של כ-1.8 מיליון שקל במשך כ-4 שנים. הכסף שהושמט מהדיווחים הרשמיים חולק בין הבעלים ועובדי בית הקפה בסוף כל חודש.

הסיפור על "תוכנת ההעלמות" המופלאה לכאורה מגולל בכתב אישום שהגישה לאחרונה פרקליטות מיסוי וכלכלה נגד בעלי בית הקפה - חברת פרל את מלכימן, רועי פרל, תמיר פרל ואוריה בן עזרא.

שיטת ההעלמה המתוחכמת לכאורה נחשפה במסגרת חקירה שערכו פקיד שומה חקירות מרכז ומחלקת ביקורת ממוחשבת ברשות המיסים, בראשות ערן יעקב.

סכומי כסף במזומן

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד רועי ברק מפרקליטות מיסוי וכלכלה, והגיע לידי "גלובס", מייחס לנאשמים עבירות של השמטת הכנסות מדו"ח, בכוונה להתחמק ממס, הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות במזיד, בכוונה להתחמק ממס, שימוש במרמה ערמה ותחבולה במזיד בכוונה להתחמק ממס ושימוש במרמה ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס.

לפי כתב האישום, הסניף של בית הקפה "גרג" בקניון רננים הוקם בשנת 2008, והופעל על ידי חברת פרל את מלכימן. בין השותפים הוסכם אז, כי מלכימן יעביר את חלקו בחברה לפרל, אולם בפועל, כנטען באישום, פרל רכש את המניות ממלכימן, מבלי שהדבר דווח לרשם החברות או לפקיד השומה. מספר ימים לאחר מכן, חתמו רועי ותמיר פרל ועופר אלמברג על "הסכם מייסדים" להפעלתו וניהולו של בית הקפה. המניות חולקו באופן שווה בין השלושה, בהתאם להסכם המייסדים, כאשר על פי הטענה עובדות אלה לא דווחו לרשם החברות או לפקדי השומה.

עוד על פי האישום, במשך 4 שנים קנו ומכרו הנאשמים את מניות החברה, עד שבשנת 2012 החזיקו שלושתם בכל מניותיה של החברה. לפיכך, נטען, בין השנים 2009-2013 הייתה מוטלת עליהם חובת הגשת דוחות שנתיים על הכנסותיהם לפקיד השומה.

ואולם, נטען, הדוחות הכספיים שהוגשו לא שיקפו את המציאות. על פי האישום, במהלך השנים פעלו הנאשמים בצוותא, במרמה ערמה ותחבולה על מנת להתחמק מתשלום מס בכך שהשמיטו באופן יום יומי לפחות 10% מהמחזור הכספי, מתקבולי בית הקפה "גרג", והוציאו סכומי כסף במזומן בהיקף השווה להשמטה לשימושם. שיטת ההעלמה המתוארת בכתב האישום ייחודית, וכך היא עבדה לטענת המדינה: הנאשמים ביצעו את ההשמטה באמצעות תוכנה ייעודית לניהול בית הקפה שאפשרה פעולות מסוג ביטול חשבוניות, מתן הנחות ומחיקת פריטים לאחר הרכישה, וזאת לאחר שהחשבונית כבר שולמה ונשמרה בספרי החברה.

הקטינו את התקבולים

בנוסף, הנאשמים פעלו על מנת להקטין את התקבולים שנרשמו בספרי הנהלת החשבונות ע"י שחזור באמצעות התוכנה את חשבוניות המס שהוצאו ללקוחות בית הקפה ושהתמורה שולמה בגינן וכן ע"י מחיקה רטרואקטיבית של החשבוניות ששולמו או שינוי הסכומים המופיעים בהן. התקבולים שהושמטו הועברו לרועי פרל, שהיה מחלק אותם בין הנאשמים ועובדי בית הקפה בסוף כל חודש. סך ההכנסה שהשמיטו הנאשמים מספרי הנהלת החשבונות בין השנים 2009-2012 נאמד בכ-1.77 מיליון שקל, וסך נוסף של כ-500 אלף שקל בשנת 2013.

לטענת המדינה, על הנאשמים הייתה מוטלת חובה לדווח על הכנסותיהם האישיות אך גם אלה לא דווחו כנדרש. כך נטען, כי רועי פרל דיווח בין השנים 2009-2012 על הכנסות בסך 448,224 שקל, אולם לא כלל בהם את ההכנסות מהכספים שלקח מתוך הכספים שהושמטו. בנוסף, בדו"ח לשנת 2009 השמיט פרל לכאורה הכנסה בסך 90,000 שקל שהינה התמורה בגין מכירת מניות החברה לבן עזרא ואדם נוסף.

עוד על פי האישום תמיר פרל ובן עזרא כלל לא הגישו דוחות בגין השנים האמורות לפקיד השומה, על אף חובתם.

עו"ד ערן ערבה, בא כוח תמיר פרל ואוריה בן עזרא ועו"ד דוד אפרים בא כוח רועי פרל, מסרו בתגובה: "לצערנו, כתב האישום ככל שהוגש, הגיע למערכת גלובס אך טרם הועבר אלינו. אנו מכחישים את העבירות המיוחסות למרשינו. אנו סמוכים ובטוחים כי בסופו של יום יתברר כי לא דבק רבב במרשינו".

*** חזקת החפות:

המעורבים בפרשה לא הורשעו בכל עבירה, ועל כן הם זכאים ליהנות מחזקת החפות. כתב האישום הוגש לאחרונה, טרם נערכה הקראת האישומים לנאשמים, ולא נשמעה תשובתם לאישום. יש לזכור כי החשודים הם בחזקת חפים מפשע, כל עוד לא הורשעו בדין.

יצוין כי מדובר באירועים הקשורים לזכיין הקודם שהפעיל את בית הקפה, ואין קשר לזכיין הנוכחי

צרו איתנו קשר *5988