חוקי או לא? חברה המספקת לעצמאים העובדים מבתי קפה שירותי משרד עתרה לביהמ"ש

בחודש אוקטובר אמר מנהל רשות המסים ערן יעקב כי לא יאפשר לנהל עסק מבית קפה ולהגיש את החשבוניות כהוצאות עסקיות • עכשיו משיבה חברת "משרד בקפה" מלחמה: "משרד בקפה הוקמה על מנת לתקן עיוות מיסויי נקודתי שממנו סובלת אוכלוסיית העצמאים... התשלום לבתי הקפה, לכל עוסק, עשוי להסתכם במאות ואף באלפי שקלים חדשים בכל חודש"

סניף של ארומה / צילום: איל יצהר
סניף של ארומה / צילום: איל יצהר

"משרד בקפה" נגד רשות המסים: חברת "משרד בקפה" - המספקת לעצמאים העובדים מבתי קפה שירותי משרד, המאפשרים להם קיזוז הוצאות שהוציאו במהלך העבודה בבית הקפה כאילו עבדו במשרד - פנתה לביהמ"ש המחוזי בבקשה כי יצהיר שפעילות החברה חוקית. זאת, בתגובה לחשיפת "גלובס" לגבי עמדת רשות המסים בנוגע לפעילותה של החברה - ולפיה מדובר בפעילות שאינה חוקית ובפיצול מלאכותי של חשבוניות.

בבקשה לסעד הצהרתי, שהוגשה לביהמ"ש המחוזי מרכז, באמצעות משרד עוה"ד איתן אסנפי, תוקפת החברה את התבטאויותיו של מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, בכנס יועצי המס באילת לאחרונה, בקשר לפעילותה של "משרד בקפה", כפי שצוטטו ב"גלובס". בין היתר אמר יעקב: "עמדתנו ברורה- זהו פיצול אסור"; "לא נאפשר פיצולים לא חוקיים"; "הסיפור של משרד בקפה לא לגיטימי, שלא יהיו ספקות, לא נסבול התחכמויות".

המבקשת טוענת בבקשה, כי התבטאויות אלו מצד מנהל רשות המיסים תמוהות ועדיף היה לולא נשמעו. "אמנם אין המדובר בהתייחסות רשמית של רשות המסים, ומטבע הדברים חסרות התבטאויות אלה טיעון משפטי ענייני. אך בכל הכבוד, ההתבטאויות הללו פוגעניות ואינן אחראיות. הן גורמות נזק, מציגות את רשות המסים כגוף כוחני, ועדיף היה לולא נשמעו", נכתב בבקשה. לטענת החברה, "רשות המסים - ממש כמו הנישומים - כפופה לחוק; והחוק, חותר אחר מס אמת. לא 'בהתחכמויות' עסקינן, אלא ביישום ראוי, הוגן וצודק של הדין הקיים. בוודאי שאין כאן, ולא הייתה כאן, כל כוונה לערוך 'מניפולציה לא חוקית', או פיצול 'לא לגיטימי' או 'מלאכותי'".

המציאות המודרנית מביאה עצמאים רבים לעבוד מתוך בתי קפה

משרד בקפה הוא מיזם שהגו והוציאו לפועל איש העסקים חיים אבן-זהב ועורך-הדין דורון לוי. מטרתו המוצהרת לתת מענה למה שהם טוענים כי הנו עיוות מס - אי הכרה בהוצאות של עצמאים העובדים מבית קפה בניגוד לאלה העובדים ממשרד - ולמנוע קיפוחם של העסקים הללו. וזאת, לגישת החברה, באמצעות תיקון הכשל הטכני במבנה החשבונית.

החברה מתארת בפני ביהמ"ש את הרקע להקמתה: "במציאות המודרנית, עצמאים רבים ובעלי עסקים בישראל עובדים, באופן מלא או חלקי, מתוך בתי קפה. הם עושים בבתי הקפה שימוש כבמשרד, מקיימים בו פגישות עסקיות, עובדים אל מול מחשב, קוראים ומעבדים מסמכים וכיוצא באלה. אין הכרח עוד לשכור משרד קבוע, על כל ההוצאות המשרדיות הקבועות הכרוכות בכך, ועצמאים רבים מעדיפים לשמור על ניידותם ולעבוד מבתי הקפה, לעיתים על כוס קפה אחת במשך שעות ארוכות - בין אם מדובר בשאיפה לחסוך בהוצאות קבועות, להתרועע עם אנשים, או לבקש השראה", נכתב בבקשה לסעד הצהרתי.

לפי סקר שערכה משרד בקפה, כ-57% מהעצמאים בישראל משתמשים בבתי קפה, בתדירות כזו או אחרת, לצורך עבודתם. מדובר בכ-228 אלף עצמאים.

"משרד בקפה הוקמה על מנת לתקן עיוות מיסויי נקודתי שממנו סובלת אוכלוסייה זו; העסקים הללו עובדים, כאמור, בבתי הקפה, ומשלמים את התעריף המופיע בתפריט. תעריף זה כולל בתוכו תשלום עבור כלל שירותי בית הקפה - מזון ומשקאות מחד, ושירותי משרד מאידך (כגון שימוש בתשתיות המקום, מקום ישיבה וריהוט, רשת אינטרנט אלחוטית, חיבורי חשמל, מיזוג אוויר, חדרי נוחיות נקיים, שירותי ניקיון וכו'). התשלום לבתי הקפה, לכל עוסק, עשוי להסתכם במאות ואף באלפי שקלים חדשים בכל חודש", כותבת החברה.

למרות זאת, מציינת החברה, נכון להיום, בית הקפה מוציא חשבונית אחת בלבד. הוא לא עורך הפרדה בין שירותי המזון והמשקאות - הנחשבים הוצאה פרטית ולכן אינן מוכרים לצורכי מס - לבין שירותי המשרד הנחשבים הוצאה עסקית ויש להכירם. מאחר שמדובר בחשבונית עבור "הוצאה מעורבת" - פרטית ועסקית גם יחד - נמנע מעסקים אלה לנכות, ולו באופן חלקי, את שירותי המשרד שקבלו מבית הקפה, הגם שמדובר בהוצאות משרדיות אשר הוצאו בייצור הכנסתם.

יתרה מכך, נטען, נמנע מהם לקזז את המע"מ שגלום בשירותי המשרד האמורים.

"עניין טכני גורם לעיוות מהותי ולמיסוי ביתר"

החברה מציינת עוד, כי אין מחלוקת ששירותי המזון והמשקאות אינן מוכרים לצורכי מס ומע"מ ולכן לו היה בית הקפה מוציא ללקוח שתי חשבוניות נפרדות, האחת בגין שירותי המזון והמשקאות והשנייה בגין שירותי המשרד, אין ספק כי יכול היה הלקוח העסקי לדרוש כהוצאה את הסכום שבחשבונית שירותי המשרד, ואף לנכות את מס התשומות הגלום בה.

"יוצא, כי עניין טכני גרידא - האופן שבו ערוכה חשבונית בית הקפה, כחשבונית אחד ולא כשתי חשבוניות - גורם לעיוות מהותי, ולמיסוי-ביתר של העסקים המשתמשים בשירותי בית הקפה - זאת, הן במישור מס הכנסה והן במישור מע"מ", נכתב בבקשה לביהמ"ש.

לטענת החברה, "משרד בקפה" פותרת בעיה זו ופועלת באופן הבא: לקוחותיה של משרד בקפה - בעלי עסקים, עצמאיים או תאגידים - מורידים את האפליקציה של משרד בקפה לטלפון החכם; בסיום הליך הרשמה קצר שבו הם מתחייבים לעשות שימוש באפליקציה לצורכי עבודתם או אז, הם רשאים להשתמש, לצורך עסקיהם, Pre-Paid בלבד; הם טוענים בו כסף בשיטת בשירותיהם של מגוון בתי הקפה שנקשרו עם משרד בקפה בהסכם מראש, עד לגובה הסכום שטענו באפליקציה (ניתן לטעון את האפליקציה, בכל עת, בסכומים נוספים).

משרד בקפה מתקשרת בהסכמים עם בתי הקפה והיא אשר רוכשת מבית הקפה את השירותים הגלומים בהזמנת הלקוח (שירותי מזון ומשקאות ושירותי משרד גם יחד). במקביל, היא מוכרת את השירותים הללו ללקוח, בנפרד, ומחייבת את חשבונו של הלקוח אצלה.

מאחר שמשרד בקפה היא זו אשר התקשרה ומכרה את השירותים העסקיים ואת המזון והמשקאות ללקוח, משרד בקפה מקבלת את התשלום מהלקוח, ומוציאה לו, שתי חשבוניות חודשיות נפרדות: האחת בגין שירותי המזון והמשקאות שצרך במהלך החודש - בגין 40% מסכום ההוצאה; והשנייה עבור השירותים המשרדיים שצרך באותו חודש - 60% מסכום ההוצאה. באופן זה, יכול הלקוח לדרוש כהוצאה את סכום חשבונית שירותי המשרד, ואף לנכות את מס התשומות הגלום בה.

"ייחוס סכום ההוצאה ל-60% שירותי משרד ו-40% שירותי מזון ושתייה, משקף נכונה את היחס בין השירותים השונים שמקבל העוסק מבית הקפה, וזאת לפי סקר יחסי מחיר, בהנהלת ד"ר רועי שלם וד"ר טל מופקדי", נטען בבקשת החברה.

עוד צוין, כי "חזונה של משרד בקפה קורם עור וגידים. כשנה בלבד לאחר שהשיקה את האפליקציה, למעלה מ-70 בתי קפה התקשרו עימה בהסכם ובהם בין היתר מרשתות גרג, קקאו, ארומה, קפה לואיז, ויש לה כ-3,000 מנויים, שחלקם מקזז באופן שוטף, כבר מינואר 2018, את המע"מ המופיע בחשבונית בגין שירותי המשרד שמוציאה להם משרד בקפה".

החברה מוסיפה וטוענת, כי "הקדמה והטכנולוגיה אינן פוסחות על שוק העבודה. הן מכתיבות את האופן שבו אנו עובדים היום. יש להבטיח כי עקרונות המס הבסיסיים, ובראשם עיקרון מס האמת, ימשיכו להאיר כמגדלור כל אימת שנדרש ליישם את הדין במציאות המשתנה".

על הרקע הזה מוסיפה החברה, כי "המיזם שמובילה משרד בקפה אינו 'תופעה פסולה', אלא ההפך: תופעה מבורכת, שכל מטרתה להסיר כשל טכני שהפריד בין עצמאים רבים מאד בישראל ובין תשלום מס אמת. דווקא עמדתו של ראש הרשות היא המשקפת תופעה פסולה, של שימוש לרעה בכוח המינהלי, באופן לא רשמי, כדי למנוע תשלום מס אמת המתחייב לאור שינוי דפוסי העבודה במגזר העסקי".

עוד נטען, כי "אי הכרה בהוצאותיהם העסקיות של העצמאים העובדים מבתי הקפה מהווה פגיעה בחופש העיסוק של חלק גדול, אם לא מרביתם של העצמאים בישראל, תוך אפלייתם לרעה ביחס לחבריהם העובדים במשרד הקלאסי, או אפילו בביתם".

החברה טוענת, כי הואיל ומשרד בקפה משרתת את ציבור העצמאים ובעלי העסקים הקטנים, היא רגישה להתבטאויות מהסוג שהשמיע מנהל רשות המסים - אף כי אין לראות בהן עמדה רשמית מחייבת.

לטענת החברה, עד כה רשות המסים אפשרה קיזוז מע"מ בגין חשבוניות שירותי המשרד שהוציאה משרד בקפה, ולא פסלה אף לא אחת מהן.

עוד צוין בבקשת החברה, כי התבטאויות מהסוג שהשמיע ראש רשות המסים, החלו לחלחל בקהל לקוחותיה של משרד בקפה, ולהרתיע שותפים עסקיים למיזם. כך, נטען, בעקבות התבטאויותיו של מנהל רשות המסים הפסיקו את פעילותם עם החברה הרשתות גרג וארומה, אשר מהוות למעלה ממחצית בתי הקפה הקיימים בשירות. כמו-כן, לקוחות רבים אשר היו משתמשים באפליקציה באופן יומיומי השהו את פעילותם עד לבירור הסוגיה. עוד טוענת החברה, כי התבטאויותיו של ראש רשות המסים, עלולות להשפיע גם על צירופם של בתי קפה נוספים עימם מצויה משרד בקפה במו"מ מתקדם, וכן על כניסתם של משקיעים פיננסים הדרושים להמשך מימון המיזם עד הבשלתו.

החברה מציינת כי בכוונתה להילחם לטובת לקוחותיה עד להכרעה סופית ומלאה בנושא. "משרד בקפה התחייבה כלפי קהל לקוחותיה מיום הקמתה, כי במידה ויתעורר צורך להבהיר את הנושא ו/או תתעורר מחלוקת מול רשות המסים, היא תפעל לקידום נושא צודק זה בערוצים השונים כמיטב יכולתה, ואף תוביל תביעה משפטית בנושא כנגד רשויות המס, עד לקבלת הכרעה סופית וחלוטה בעניין. משרד בקפה פועלת בשקיפות מלאה, ופעילותה מוכרת וידועה לרשות המסים חודשים ארוכים זה מכבר".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "רשות המסים מכירה בהוצאות עבור 'שירותי משרד' לצורכי ניכוי במס הכנסה ובמע"מ, רק כאשר מדובר במשרד בו מנהל בעל העסק את עיסוקו דרך קבע או כאשר מדובר במקום ששימושו העיקרי הינו משרד, דוגמת חללי עבודה משותפים. הוצאות בגין שהות בבתי קפה, מסעדות וכיו"ב אינן נכללות בהגדרת 'שירותי משרד'".