"שינוי מדיניות עשוי לגרום לרוכשים היושבים על הגדר לרוץ ולרכוש דירות"

במידרוג צופים שב-2019 המשק יצמח בכ-3.5%, שיעור האבטלה ימשיך להיות נמוך ולכן השכר הריאלי הממוצע ימשיך לגדול • בהתייחס לסקטורים מרכזיים, בחברה צופים ששנת הבחירות תכתיב את התרחישים בנדל"ן, שעליית הריבית תקל על הבנקים והתחרות בביטוח ובקמעונות המזון תתמתן

דירה  / צילום: shutterstock
דירה / צילום: shutterstock

המשק הישראלי יצמח בשנה הבאה בכ-3.5%, שיעור האבטלה ימשיך להיות נמוך, ולכן השכר הריאלי הממוצע ימשיך לגדול - אלה הן התחזיות העיקריות של כלכלני חברת מידרוג באשר לצפוי ב-2019 בסקטורים מרכזיים בבורסה. זאת, על רקע הטלטלות האחרונות בשוקי המניות והאג"ח בארץ ובעולם, וציפיות של כלכלני מאקרו רבים להאטה בקצב הצמיחה העולמי והמקומי ב-2019.

אז מה חושבים במידרוג לגבי מה שיקרה בשנה הבאה בכמה מהסקטורים המרכזיים בבורסה לני"ע בת"א?

תחזיות מידרוג לשוק המקומי ב-2019
 תחזיות מידרוג לשוק המקומי ב-2019

סקטור הבנקים: צפי לשיפור ברווחיות

על פי כלכלני חברת הדירוג, הבנקים יתמודדו גם בשנה הבאה עם סביבה עסקית מאתגרת. ואולם, לצד זאת הם מציינים, כי הם צופים הקלה מסוימת עבור הבנקים, על רקע התחלת תהליך עליית הריבית במשק. עוד הם מעריכים, ששיפור מסוים יירשם במרווח הפיננסי, נוכח מרכיב פיקדונות עו"ש מהותי במערכת, שאינו צפוי להשתנות מהותית גם נוכח עליית הריבית, ככל שתתרחש.

להערכתם, תיק האשראי הבנקאי יצמח ב-3.5%-4.5% בשנה הבאה, ו"לאחר מספר שנים של מיקוד קמעונאי (אשראי צרכני) צפויה האטה במגזר זה גם בשל עליית סיכון. לעומת זאת צפוי גידול בתיק העסקי על כל גווניו והמשך מיקוד בהלוואות לדיור גם בשל ביקושים מצד זוכי מחיר למשתכן. איכות הנכסים צפויה להיוותר יציבה יחסית, נוכח סביבה כלכלית תומכת", דבר אשר "יתמוך בשיעורי הרווחיות, בכרית ההונית ובביצועי המערכת", ועל כן "רווחיות המערכת צפויה להשתפר נוכח הגידול הצפוי בתיק, שיפור מסוים במרווח הפיננסי והמשך מאמצי התייעלות".

במידרוג צופים עוד "יציבות מסוימת בהלימות ההון, בהינתן הנחות הצמיחה בתיק וחלוקת דיבידנדים, כאשר כרית ההון תמשיך להיבנות בעיקר על-ידי צבירת רווחים ובניכוי דיבידנדים". עוד אומרים, ש"כל חמשת הבנקים הגדולים צפויים לחלק דיבידנדים בשיעורים שבין 15%-50%, כתלות בבנק".

סקטור הביטוח: עקום הריבית מספק אופטימיות

לגבי סקטור הביטוח מציינים במידרוג, כי "סימן שאלה ניצב לגבי התפתחות החשיפה הרגולטורית בענף שהיה נתון תחת מתקפה רגולטורית בשנים האחרונות, שעודדה תחרות ויצרה עלויות נוספות במקטעים מסוימים. שיעורי החדירה צפויים להמשיך ולצמוח להערכתנו, כך שימתנו במידה מסוימת את התחרות בשוק".

גם בשנה הבאה, מעריכים במידרוג, חברות הביטוח ייוותרו תלויות בצורה מהותית בתשואות משוק ההון ובתזוזות בעקום הריבית, כאשר האחרון עשוי לתרום לשחרור רזרבות ולתמוך ברווחיות הענפית.

"בדומה לבנקאות אנו צופים, כי מחולל התחרות העיקרי בטווח הזמן הארוך יהיה חדשנות (הן בתשתיות ה-IT והן בהצעת הערך ללקוחות), כאשר מבטחים שלא יתאימו את המודל העסקי לאורך זמן עשויים לחוות שחיקה משמעותית בפרופיל העסקי".

סקטור הנדל"ן: הרוכשים הפוטנציאליים עשויים לרוץ ולרכוש דירות

ההאטה בקצב המכירות של דירות חדשות בשנה האחרונה, יחד עם צמצום משמעותי בשיווק קרקעות רמ"י לפרויקטים שאינם תחת תוכנית "מחיר למשתכן", הובילו לירידה בהיקף התחלות הבנייה ובהיקף היתרי הבנייה, ולצמצום במלאי הדירות הזמינות למכירה. "צמצום הפעילות בשנים הקרובות צפוי להוביל ללחץ תזרימי וירידה במרווחים של מגזר הביצוע (החברות הקבלניות), המתאפיין ברכיב גבוה של הוצאות קבועות ואשראי ספקים בהיקף משמעותי".

במידרוג מציינים, כי "אנו נכנסים לשנת בחירות, ובהתאם רמת השונות של התרחישים השונים. מחד, ככל שיסתמן שמדיניות הממשלה בעניין אופן שיווק קרקעות לא צפויה להשתנות, הדבר יקנה המשך של 'רוח גבית' לקצב האיטי בו מתנהלות המכירות כיום. מאידך, צפי לשינוי המדיניות עשוי לגרום לכל אותם רוכשים פוטנציאליים אשר 'יושבים על הגדר' לרוץ ולרכוש דירות, על רקע הריבית שהינה עדיין נמוכה ברמה ההיסטורית. נזכיר, כי התפרצות כזו אחרי מקרי האטה קודמים גרמה עלייה מהירה וחדה של מחירי הדירות".

בנוגע לשוק המשרדים, צופים כלכלני מידרוג כי בשנת 2019 היקף הייזום בעיקר באזורי ביקוש ימשיך להיות בקצב גבוה, וכך גם קצב האכלוס.

בתחום הנדל"ן המסחרי בשנת 2019, אנו "נהיה עדים להמשך עלייה בשיעור הקניות באינטרנט, וזאת גם על רקע הכניסה העתידית של אמזון לישראל. להערכתנו יגבר הלחץ מצד הרשתות על בעלי הנכסים על מנת למתן את שיעור שכר הדירה. אנו נמשיך להיות עדים לשינוי תמהיל המרכזים, כך שמחד בצד המסחרי ייטו יותר לתחומי הבילוי וההסעדה, ומאידך, תהיה נטייה לעירוב שימושים במתחם כגון: משרדים, דיור, דיור מוגן וכדומה".

סקטור התקשורת: גדלה הסבירות למיזוגים ורכישות

בשנת 2018 התחרות בסלולר נמשכה במלוא הכוח, כאשר מגזר השירותים המשיך לרשום ירידה בהכנסה הממוצעת למנוי עם שיעורי נטישה גבוהים. להערכת מידרוג, שנת 2019 צפויה להציג רמות מחיר דומות לממוצע של 2018. "העלאת מחירים בעתיד הנראה לעין הינה מתקבלת על הדעת, אולם בד בבד השאיפה של המתחרות לשמור על בסיס המנויים תמנע העלאה גורפת של מחירים, טרם שיחול שינוי מבני, כגון מיזוג או רכישה.

"השוק היום נמצא בהמתנה: לעלייה בתעריפי הסלולר שתזרים חמצן לענף, למתווה שיציב הרגולטור להפרדה המבנית בבזק, לכללי המשחק שיקבע את מתווה ההשקעה בסיבים אופטיים, ובהמשך גם להשקעות כבדות יותר ברשת סלולר דור 5", מוסיפים במידרוג.

סקטור קמעונות המזון: שיפור ברווחיות וגידול בפדיונות

בתחום קמעונות המזון מעריכים במידרוג, כי רמת התחרות בענף צפויה להתמתן במידה מסוימת בשנת 2019 אך ככלל להיוותר גבוהה. המותג הפרטי "לא צפוי להראות צמיחה משמעותית נוספת בנתח שוק, אלא יהווה עזר לריסון כוח הספקים בידי הרשתות הקמעונאיות.

"בשנת 2019 תחול צמיחה פנימית בפדיונות, וכפועל יוצא שיפור ברווחיות. על פי סטורנקסט, בתקופה ינואר-אוקטובר 2018 רשם שוק מוצרי הצריכה המתכלים בישראל גידול של כ-3.9% בסך המכר הכספי בהשוואה לתקופת המקבילה אשתקד, וזאת לאחר עלייה של 1.5% בלבד במכר הכספי לאורך שנת 2017. זהו אינדיקטור תומך בשיפור הרווחיות של קמעונאיות המזון בשנת 2019. ההשפעות המכריעות על הרווחיות בטווח הקצר/בינוני הן היקפי הפדיון, תנאי הסחר ותנאי התחרות, המשפיעים על גמישות המחיר". 

צרו איתנו קשר *5988