מכירת מניות בעסקה בה התמורה מותנית תמוסה במועד קבלת התמורה

כך קובע חוזר חדש של רשות המסים שנועד להקל על ביצוע עסקאות (בעיקר בתחום ההיי-טק) בהן התמורה אינה ודאית במועד העסקה ונקבעת בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים הבאות

רשות המיסים / צילום: איל יצהר
רשות המיסים / צילום: איל יצהר

מכירת מניות בעסקה בה התמורה מותנית ותלויה בביצועים, יעדים או תוצאות תמוסה במועד קבלת התמורה בפועל, ולא במועד כריתת העסק - כך קובעת רשות המסים בחוזר חדש שנועד להקל על ביצוע עסקאות (בעיקר בתחום ההיי-טק) בהן התמורה אינה ודאית במועד העסקה, והיא נקבעת בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים הבאות.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, מכירת זכויות (מניות) בתאגיד מהווה "אירוע מס". יום המכירה, במקרים בהם המכירה נעשית בהסכם, הוא היום בו השתכלל החוזה בין הצדדים. השתכללות החוזה נעשית על-פי רוב עם חתימת ההסכם, גם כאשר מדובר בחוזה עם תנאי מתלה.

בחלק מהעסקאות למכירת זכויות בתאגיד, הצדדים קובעים ביניהם כי התמורה, חלקה או כולה, תועבר למוכר במועד או במועדים המאוחר או המאוחרים ליום החתימה על ההסכם. תמורה עתידית כזו עשויה להיקבע, בין היתר, בסכומים הנקובים מראש (שקליים או צמודי מדד או צמודי מטבע) אשר ישולמו במועדים עתידיים מוסכמים; בסכומים מותני ביצועים עתידיים של התאגיד הנמכר ו/או מותני אירועים עתידיים אשר לא ניתן לדעת אם יתרחשו בפועל.

מטרת‏ החוזר‏ החדש היא ‏להנחות‏ לגבי ‏אופן ‏דיווח ‏ההכנסה‏ לצורכי‏ מס‏ באותם ‏המקרים בהם ‏התבצעה ‏מכירת ‏זכויות ‏בתאגיד,‏ והתמורה ‏שנקבעה ‏בעסקה ‏כוללת ‏תמורה ‏עתידית. ‏

לפני כשנה פרסמה רשות המסים טיוטת חוזר בנושא להערות השוק, וכעת היא מפרסמת את עמדתה הסופית בנושא, לפיה יידחה מועד תשלום המס בעסקאות מותנות למועד התשלום בפועל - שאז כבר ידוע מה שיעור התמורה. ברשות המסים מצפים כי ההוראה תקל בעיקר עם עסקאות בתחום ההייטק ואקזיטים.

בשנים האחרונות מתאפיין המשק הישראלי בריבוי עסקאות למכירת מניות של חברות טכנולוגיה. בחלק מעסקאות אלה נקבעת התמורה כך שחלקה משולם מיידית עם ביצוע העסקה, וחלקה מותנית בביצועי החברה בעתיד ונגזרת מביצועים אלה. על-פי הוראות פקודת המסים, כאמור, מוכר נדרש לדווח על עסקת רווח הון למכירת מניות החברה תוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה ולשלם את מס רווח ההון (בשיעור 25% או 30% מסכום רווח ההון). ואולם לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות, נקבע בחוזר כי יתאפשר למוכר המניות לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, זאת לאחר ששיעור המס ייקבע על-פי מועד העסקה. "הוראה זו תקל על ביצוע עסקאות במשק ותקטין את אי-הוודאות הנובעת מהיקף תשלומי המסים הנדרשים לתשלום כאשר תמורת העסקה אינה וודאית", נכתב בהודעת רשות המסים על פרסום החוזר.

כן, קיימת התייחסות בחזור גם לעסקאות אשר התמורה בהן ניתנת במט"ח, ונקבע כי לנישום קיימת האפשרות לבחור כי שער החליפין שייקבע לצורך קביעת התמורה יהיה השער במועד קבלת הכספים ולא במועד מכירת המניות.

עו"ד יניב שקל, מומחה מס, מסביר כי "בלי החוזר נישום היה אמור לשלם מס מיידי על כל התמורות העתידיות בעסקה, אך הבעיה היא שחלק מהתמורות בעסקאות אינן ידועות, כי הן מותנות בתנאים שונים. למשל, ביצועי החברה הנמכרת. כעת, החוזר מאפשר לדווח ולשלם מס על חלק זה של התמורה רק כאשר מתברר מהי התמורה האמיתית".

לדבריו, הרשות מיישמת בחוזר את מדיניותה בשנים האחרונות, שלא לגבות את המס במועד המכירה. "עד לחוזר היינו אמורים לכאורה להעריך מה תהיה התמורה ולשלם מס לפי הערכות. בפועל, גם עד לחוזר נהגו לדחות את התשלום, אבל היו מחלוקות בעניין ודרישת ריביות.

"מאחר שבהרבה מאוד עסקאות יש תמורות מותנות ולא ודאיות, זו הייתה סוגיה מאוד מאוד נפוצה. היא רלוונטית לכל אדם שמוכר מניות, ושהתמורה תלויה בתוצאות או בעמידה ביעדים. מעבר לכך, העמדה הזו משליכה גם על העמדה במכירת עסק או נכסים כאשר התמורה מותנית (למשל סוכן ביטוח שמוכר תיק ביטוח או סוכנות ביטוח בהתאם לעמלות העתידיות)".

צרו איתנו קשר *5988