תשובה מנצל הירידות: דלק אישרה רכישה עצמית של מניות ב-100 מיליון שקל

בדירקטוריון דלק מסבירים כי הרכישה מהווה הזדמנות עסקית ראויה בעת הזו • בסקירה לאחור, בהמשך לתוכניות לרכישה עצמית של מניות אותן השיקה החברה בעבר, דלק רכשה פחות מהמתוכנן לאורך השנים

יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר
יצחק תשובה/ צילום: איל יצהר

קבוצת דלק  דיווחה היום (ב'), ערב השנה החדשה, כי דירקטוריון החברה אישר לפני שלושה ימים, תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון שקל שתבוצע במהלך 2019 מעת לעת בהתאם לשיקול החברה.

"רכישה עצמית של מניות ו/או אגרות חוב של החברה, בעת הזאת, מהוות לדעת הדירקטוריון הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה", נכתב בהודעה למשקיעים. מניית דלק רשמה בסיכום השנה עלייה של 2.45% בלבד, בצל הדרמה שנרשמה בשווקים. את 3 השנים האחרונות הקבוצה מסכמת עם תשואה שלילית של כ-15% כאשר רק החודש צנחה המניה ב-17% בצל הטלטלה שנרשמה בשווקים.

רכישה עצמית היא תהליך בו החברה או חברה בשליטתה רוכשות את מניות החברה, בניסיון לאותת למשקיעים כי מחיר המניה אטרקטיבי. בעבר, פעולה כזו היתה אסורה כי היא פגעה בכרית הביטחון של הנושים, משום שהחברה שילמה לבעלי מניות מזומנים כדי לרכוש את מניותיה. כיום, ניתן לבצע רכישה עצמית של מניות, אך יש לעמוד בכללים לצורך כך. ולכן, דירקטוריון דלק קבע כי תוכנית הרכישה שאושרה כעת עומדת במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות, לאור העובדה כי הרווחים הראויים לחלוקה עומדים על כ-2.98 מיליארד שקל, ולהערכת החברה לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה.

במהלך השנים האחרונות כבר ביצעה דלק מספר תוכניות רכישה עצמית של מניות. במאי של 2015 החברה אישרה תכנית לרכישה עצמית בהיקף 70 מיליון שקל (שנוצלה בכ-96%, כלומר בכ-67 מיליון שקל); בדצמבר של אותה שנה הדירקטוריון אישר תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 100 מיליון שקל (בפועל רכשה דלק 69 מיליון שקל); באוקטובר של 2017 אישר הדירקטוריון תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף דומה (שבפועל נרכשו מניות בחצי מהמתוכנן - 51 מיליון שקל); ביוני של 2018 החברה אישרה רכישה עצמית של עד 50 מיליון שקל (בפועל רכשה החברה 36 מיליון שקל).

את הרבעון השלישי של השנה סיימה דלק ברווח נקי של כ-323 מיליון שקל, לעומת רווח של כמיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2017, שנבע כמעט כולו ממהלך המכירה של חלק מזכויות הקבוצה במאגר הגז תמר, באמצעות הנפקת תמר פטרוליום - חברה ייעודית שאליה העבירה דלק 9.25% מהזכויות במאגר. הרווח מפעילות הפקת גז טבעי בישראל קפץ ב-161% לעומת הרבעון המקביל, לרמה של כ-123 מיליון שקל. במקביל, נרשמה עלייה משמעותית בפעילות האנרגיה של הקבוצה בים הצפוני (באמצעות החברה הבת איתקה), כאשר הרווח הנקי לדלק מפעילות זו הכפיל את עצמו לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-88 מיליון שקל. התפוקה היומית הממוצעת של איתקה עמדה ברבעון השלישי על כ- 16 אלף חביות, גידול של 14.3% לעומת התפוקה היומית ברבעון המקביל. עם זאת, ברבעון הרביעי צפויה ירידה חדה ברווחי איתקה על רקע צניחת מחירי הנפט.

צרו איתנו קשר *5988