האסון בהר הרצל: ביהמ"ש המחוזי החמיר בעונשי המורשעים

המחוזי החמיר בעונשיהם של המהנדס אורן ורשבסקי ויועץ הבטיחות של האתר יצחק טוקר • בעניינו של ורשבסקי נקבע כי חלף עונש של שירות לתועלת הציבור, הוא יישא בעונש מאסר בפועל של 9 חודשים • עונשו של טוקר הוחמר במסגרת הסדר טיעון ל-6 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות

סגן הילה בצלאלי ז"ל / צילום: דובר צה"ל
סגן הילה בצלאלי ז"ל / צילום: דובר צה"ל

שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רם וינגורד, שושנה ליבוביץ' ותמר בר-אשר, הורו על דחיית ערעורו של אורן ורשבסקי, המהנדס שהורשע בכך שגרם ברשלנות למותה של קצינת צה"ל סגן הילה בצלאלי ז"ל בקריסת גשר התאורה בהר הרצל בירושלים ב-2012.

בתוך כך, בית המשפט קיבל את ערעור המדינה שהוגש על קלות העונש שגזר בית המשפט השלום על ורשבסקי, תוך שהוא קובע כי חלף עונש של שירות לתועלת הציבור בהיקף של 400 שעות, יישא ורשבסקי בעונש מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים, בניכוי ימי מעצרו.

בית המשפט ציין בפסק הדין כי העונש שנגזר על ורשבסקי "חורג באופן ניכר מהעונשים שנגזרו על יתר הנאשמים, וחורג עד מאוד ממתחם הענישה ההולם שקבע בית משפט קמא". עוד קבע בית המשפט המחוזי כי "התוצאה - לפיה הושת עונש של שרות לתועלת הציבור על מי שנושא באחריות הכבדה ביותר לאירוע בגדרו קופחו חייה של הילה בצלאלי ז"ל, ונגרמה חבלה חמורה לשני חיילים נוספים - היא תוצאה שקשה עד מאוד להולמה. קל וחומר שכך שעה שמדובר במי שנקבע כי הוא כשל במילוי החובות המוטלות עליו לאורך זמן ובמספר צמתי הכרעה חשובים ביותר".

לפי בית המשפט, כישלונו של ורשבסקי "לא בא לידי ביטוי רק בהפרת חובת התכנון, אלא גם בהיעדר כל פיקוח נדרש. כישלון מתמשך זה אינו שווה-ערך לטעות מקרית וחד-פעמית המביאה לאובדן חיי אדם... הוא בא לידי ביטוי בהימנעות עקבית מלפעול על-פי חובתו החוזית והמקצועית, שהביאה לכך שהמתקן הוקם ועמד ללא תכנון וללא עיגון מתאים, תוך יצירת סיכון משמעותי לחיי אדם, שהתממש באופן כה טרגי ומצער".

גם עונשו של יועץ הבטיחות הוחמר

גם ערעור של יועץ הבטיחות של האתר יצחק טוקר נדחה על-ידי בית המשפט המחוזי. צוקר והמדינה (על דעת משפחת בצלאלי) הגישו במהלך הדיון בערעור הסדר טיעון בין הצדדים. במסגרת הסדר הטיעון הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה לפיה צוקר יחזור בו מהערעור על הכרעת הדין ויכיר באחריות למעשיו. עוד נקבע במסגרת הסדר הטיעון כי חלף עונש מאסר של 4 חודשים שירוצה בדרך של עבודות שירות - ייגזר עליו עונש מאסר של 6 חודשים שירוצה בדרך של עבודות שירות.

נוכח האמור בהסדר הטיעון, בית המשפט המחוזי הורה על דחיית ערעורו של צוקר מצד אחד ועל קבלת ערעור המדינה מהצד השני, באופן כזה שעונשו של צוקר הוחמר כאמור בהסדר הטיעון. עוד נקבע כי צוקר ישלם לקורבנות העבירה פיצויים בסכום של 10,000 שקל.

בית המשפט ציין בפסק הדין כי "הגענו לכלל מסקנה לפיה יש לכבד את הסדר הטיעון. נראה כי הסדר זה משקף באופן ראוי את חומרת המעשים מחד גיסא, ואת חלקו המרכזי פחות של צוקר באשם לאירוע מאידך גיסא. הוא מביא לידי ביטוי גם את אלמנט ההודאה ונטילת האחריות, שהיה חסר במידת מה בעת הדיון בעניינו בבית משפט קמא".

ב-2014 הגישה הפרקליטות כתב אישום כנגד ורשבסקי ו-5 מעורבים נוספים בפרשה כתב אישום בגן גרימת מוות ברשלנות. בדצמבר 2016 נחתם הסדר טיעון בין הפרקליטות לבכירי החברה שהייתה אחראית להקמת המבנה שקרס, ועל חלק מהמעורבים נגזרו מספר חודשי מאסר.

ואולם משפטם של המהנדס אורן ורשבסקי ויועץ הבטיחות של האתר, יצחק צוקר, נמשך והתארך, ואלה הורשעו על-ידי בית משפט השלום בירושלים בגרימת מוות ברשלנות, וביוני השנה נגזרו עליהם 4 חודשי עבודות לתועלת הציבור (על צוקר) ו-400 שעות לתועלת הציבור (על ורשבסקי).

סניגוריו של ורשבסקי, עוה"ד אורון שוורץ, יוגב נרקיס ורותם ניר ממשרד שוורץ נרקיס ושות', מסרו בתגובה כי: "אסון הר הרצל הוא טרגדיה בעבור כל הנוגעים בדבר. גם ורשבסקי שמעולם לא רצה בתוצאה כה איומה איבד את כל עולמו. העונש שנגזר עליו אמנם נמוך במתחם הענישה ואולם הוא יבקש לאתגר את עצם הרשעתו בבית המשפט העליון".

צרו איתנו קשר *5988