ניקוי אורוות בבזק: מזהירה מפני ירידה "מהותית מאוד" בשווי פעילויות החברות הבנות; המניה צונחת

בזק מזהירה בנוסף מפני ירידת ערך של החברות הבנות, לאחר שכבר איבדה שווי של מעל מיליארד שקל בשנה • החברה בוחנת האם נכון להתייחס לפעילות החברה, yes ובזק בינלאומי כיחידה מניבת מזומנים אחת במקום שלוש

דודו מזרחי / צילום: איל יצהר
דודו מזרחי / צילום: איל יצהר

קבוצת התקשורת בזק מזהירה מפני אפשרות של ירידה "מהותית מאוד", כהגדרתה, בשווי הפעילויות של החברות הבנות, וכן לירידת ערך של החברות הבנות. בדיווח לבורסה ציינה היום בזק כי במסגרת דיונים בתחזיות הרב שנתיות של החברות בקבוצה נערכו דיונים בדירקטוריונים של פלאפון, בזק בינלאומי ודי.בי.אס (yes), בנושא סקירת תחזיות רב שנתיות ותרחישים מסוימים. עוד נכתב כי בזק כי היא בוחנת האם נכון להתייחס לפעילות החברה, yes ובזק בינלאומי כיחידה מניבה מזומנים אחת במקום שלוש. התייחסות כאל שלוש יחידות נפרדות עלולה להביא לכך שהירידה בשווי הפעילות תביא למחיקת סכומים משמעותיים מערכה של yes ולקיטון ברווח הנקי ובהון העצמי של החברה. התייחסות לפעילויות כיחידה אחת תביא למחיקה פחותה משמעותית ב-yes.

בהודעתה לבורסה בזק הוסיפה גם כי טרם ביצעה הערכות שווי עדכניות ועדיין לא סיימה את התהליך החשבונאי. כמו כן, לפי הדיווח, הנהלות החברות הבנות בוחנות באופן תמידי את ההשלכות העסקיות ואת הצעדים הנדרשים לצורך שיפור תוצאות הפעילות.

מכיוון שטרם נקבע היקפה של ירידת הערך, עדיין אין התייחסות לשאלה משמעותית, והיא האם לירידת הערך תהיה השפעה גם על רווחי בזק בשנת 2018. בדוחות 2017, בזק הכירה בירידות ערך הן בפלאפון, הן ב-yes והן בבזק קווי, אך לירידת הערך ב-yes הייתה גם השפעה על המוניטין הרשום בספרי בזק, כך שנרשמה הפחתת מוניטין בסך 87 מיליון שקל אשר פגעה בשורה התחתונה של בזק, משום ששוויה של yes בספרי החברה היה גבוה יותר. זמן קצר לפני פרסום הדוחות, פרסמה בזק אזהרת רווח. לא מן הנמנע שלקראת פרסום הדוחות תזהיר בזק מפני הפחתה ברווח הצפוי.

נזכיר כי רק לפני מספר שבועות בזק עדכנה על תוכנית התייעלות הכוללת פרישה מוקדמת של עובדים; תוכנית זו אמורה לכווץ את הרווח הנקי של בזק ב-2018 ב-464 מיליון שקל - כלומר, תוכנית זו חתכה כמעט בחצי את הרווח הנקי הצפוי ב-2018, שלפי התחזית המקורית היה אמור להסתכם ב-1 מיליארד שקל. תחזית בזק ל-2018 כללה גם EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של 3.9 מיליארד שקל ותזרים מזומנים חופשי של 1.5 מיליארד שקל.

נזכיר כי בסוף 2017 עמד שוויה של yes בספרי בזק על 1.35 מיליארד שקל, ירידה של 1.2 מיליארד שקל תוך שנה. בזק רכשה לפני כארבע שנים את מניותיו של בעל השליטה דאז, שאול אלוביץ', ב-yes (כ-50%) במחיר ששיקף לחברת הלוויין שווי של 2.1 מיליארד שקל.

במהלך שנת 2017, נחתך שווי החברות בקבוצת בזק ב-3 מיליארד שקל: בסוף אותה שנה, לפי הערכות שווי מעודכנות שביצעה חברת פרומתאוס, שוויה של בזק קווי היה כ-15.8 מיליארד שקל, לעומת 16.6 מיליארד שקל ב-2016; שווי yes כאמור ירד מ-2.55 מיליארד שקל ל-1.35 מיליארד שקל, ושוויה של פלאפון התכווץ מ-6.4 מיליארד שקל ל-5.4 מיליארד שקל. שוויה של פלאפון הופחת שוב בדוחות הרבעון השלישי של 2018, ל-3.9 מיליארד שקל.

הערכה היא שהדיווח של בזק קשור למשיכת הבקשה שלה לאיחוד בין החברות בנות. כזכור, המהלך מעבר לצורך בהתייעלות - נועד להיות השכפ"צ כנגד מחיקת נכס המס בגין עסקת בזק yes. ברגע שבזק נאלצה למשוך את הבקשה נוצר בור שנדרש למצוא לו פתרון, אחרת מבחינה חשבונאית החברה הייתה נקלעת לבעיה מדוע היא לא מוחקת את נכס המס. נזכיר שעסקת בזק yes דיברה על סינרגיות בשווי מיליארדי שקלים בין בזק ל-yes. ברגע שהסינרגיות הללו לא מתקיימות, נוצרת בעיה חשבונאית שמחייבת מחיקות. מכאן הערכה היא שהחברה החליטה לבצע מיזוג חשבונאי עם בזק בינלאומי' שהיא חברה רווחית אך מעבר לכך קיימת סינרגיה תפעולית ביניהן, ולכן היא זו שנבחנת לצורך המהלך ולא פלאפון.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988