תחזיות S&P מעלות לשנת 2019: רווחיות מגזר התקשורת תמשיך להישחק; הקיפאון בשוק הדיור יימשך

ב-S&P מעלות מסמנים את המגמות הבולטות הצפויות בשוק המקומי בשנה הקרובה, ובהן המשך התקררות שוק הדיור והמשך תחרות בתחום התקשורת • בצד החיובי, בחברת הדירוג צופים המשך פריחה בתחום התשתיות ועליית מדרגה בפעילות המימון החוץ-בנקאי

רונית הראל בן זאב / צילום: איל יצהר
רונית הראל בן זאב / צילום: איל יצהר

עם פתיחתה של 2019, כלכלני חברת הדירוג S&P מעלות מסמנים את המגמות העיקריות הצפויות בשוק הישראלי השנה ומסכמים את האירועים הבולטים בשנה החולפת. 

נדל"ן מניב: עליית דמי השכירות עלולה להאט

להערכתנו, הצמיחה בענף המשרדים תימשך בזמן הקצר, אבל בטווח הבינוני, הבשלתם של כמה פרויקטים עד לשנת 2022 עלולה להאט את העליות בדמי השכירות, בעיקר בנכסי משרדים ישנים יותר, שייאלצו להתחרות בנכסים חדשים ונגישים למוקדי תחבורה באזור תל אביב. כמו כן, יש צפי לצמצום החשיפה של חברות נדל"ן מניב לנכסים מסחריים וגידול בחלקם של נכסי לוגיסטיקה ומרכזי הפצה, שהופכים לאטרקטיביים לאור הצמיחה במסחר המקוון.

מהזווית הפיננסית, בשנים האחרונות ניצלו חברות הנדל"ן את תנאי השוק להורדת מינוף, להארכת מח"מ ולהורדת שיעור הריבית של חוב מדורג, תוך שיפור הנזילות והגמישות הפיננסית. השיפור נובע מסביבת הריבית והאינפלציה הנמוכה לאורך זמן ובשיפור ריאלי בפעילות שהוביל לשערוכים חיוביים.

שוק הדיור: סימנים להמשך ההתקררות

לאחר כעשור של עליות מחירים, מדד מחירי הדירות מצביע על שינוי מגמה, במקביל להמשך הירידה בביקוש לדירות חדשות ושפל היסטורי במספר העסקאות. בצד ההיצע, החברות היזמיות בענף מתאימות את פעילותן לתנאי השוק - וההאטה בהתחלות הבנייה, שהתחילה ב-2017, מתגברת. בטווח הקצר, אנו סבורים כי המשך קיפאון בשוק הדיור יפעיל לחץ שלילי על המחירים, עם אפשרות לירידות מחירים מתונות. נציין כי הקדמת הבחירות לכנסת עשויה, להערכתנו, להגדיל את הביקוש לדירות בשוק החופשי וליצור לחץ לעליות מחירים, בשל אי ודאות לגבי המשך יישומה של תוכנית מחיר למשתכן.

להערכת S&P מעלות, אין להעלאת הריבית האחרונה השפעה רבה לעת עתה. זאת, משום שסביבת הריבית נותרה עדיין נמוכה מאוד, ולכן מאפשרת בינתיים לחברות היזמיות המובילות לשמור על מחירי הדירות במלאי ברמתם הנוכחית. עם זאת, אם הריבית תתחיל לעלות בקצב מהיר מהצפוי, אנו מעריכים כי יהיה לחץ משמעותי יותר להורדת מחירים.

תקשורת: תחרות מתמשכת וגידול בהשקעות

פרישת הסיבים האופטיים והפעלתם כרוכה בהשקעה משמעותית, אבל תסייע לפרטנר ולסלקום להקטין את תלותן בתשתית של בזק, ובכך לצמצם עלויות ולהגדיל את היצע השירותים שלהן בטווח הארוך. סלקום, ואחריה פרטנר, העלו במקצת את המחירים בחלק מחבילות הסלולר, ולעתים בתמורה להגדלת נפח הגלישה, כך שה-ARPU בשוק עשוי לעלות מעט ב-2019, אבל לא באופן משמעותי, ולכן איננו צופים התאוששות בתחום זה בטווח הקרוב.

להערכתנו, בשל ההשקעות המאסיביות בסיבים האופטיים ובתכני טלוויזיה, חברות התקשורת יתמהמהו במעבר לרשת דור 5, בדומה לאירופה ובניגוד למתרחש בארה"ב ובכמה ממדינות אסיה. גם במגזר הטלוויזיה, אנו רואים המשך אי-יציבות ותחרות, שאינה צפויה להתמתן בטווח הבינוני.

במבט קדימה, להערכת S&P מעלות, תזרים המזומנים של החברות ימשיך להישחק ויקטין את הרווח הנקי של החברות. יש לציין כי למרות השחיקה ברווחיות של חברות התקשורת, אנו עדיין מחשיבים את רמת הרווחיות כממוצעת בהשוואה לחברות דומות באירופה, וצופים כי תיוותר ברמה ממוצעת בטווח הקרוב.

המשך שיפור בהערכת הסיכון של הבנקים

המגמות שראינו בשנים האחרונות ממשיכות לאפיין את הבנקים הישראלים בשלושת הרבעונים הראשונים של 2018: שמירה על בסיס הון חזק והקטנת ריכוזיות תיק האשראי, תוך שמירה על רמה נמוכה יחסית של הפסדי אשראי. אלה נתמכו בתנאים הכלכליים החיוביים של המשק המקומי, שהשתקפו בהעלאת הדירוג של מדינת ישראל ל-AA- באוגוסט 2018. כמו כן, המשיכו הבנקים ליישם מהלכי התייעלות משמעותיים, הכוללים צמצום בכוח אדם ושיפור התהליכים הפנימיים. לאחר שעמדו בדרישות ההון של באזל 3, התחילו הבנקים לחלק דיבידנד בשיעור של 40%-50% מהרווח הנקי, וכתוצאה מכך התקרבו מכפילי ההון שלהם ל-1 ואף יותר מכך.

התחרות בתחומי האשראי השונים מתעצמת מצד שחקנים חוץ-בנקאיים, גם בתמיכת הרגולציה. השחקנים המוסדיים לוקחים נתח גדול מהאשראי העסקי, ובתחום העסקים הקטנים-בינוניים, אלה הם לרוב נותני אשראי חוץ-בנקאי. עם היפרדות חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים, אנו מעריכים כי התחרות באשראי הקמעונאי עשויה להתעצם אף יותר.

רווחיותם של הבנקים עשויה להיפגע כתוצאה מהתחרות (כמו גם הכנסתם מעמלות, עם היפרדות ישראכרט ולאומי קארד מהפועלים ולאומי), אבל ב-S&P מעלות סבורים כי הבנקים ערוכים להתמודד עם כך, הודות לפיזור גבוה של מקורות ההכנסה ותהליך ההתייעלות שעברו. גם הנרמול בסביבת הריבית והאינפלציה צפוי לתמוך בביצועי הבנקים ולפצות על השחיקה ברווחיות ממשקי בית ועסקים קטנים. S&P מעריכה כי נמשיך לראות עלייה הדרגתית ואיטית בריבית, שתגדיל את מרווחי האשראי של הבנקים ותתורגם כמעט מיידית לרווח בשורה התחתונה.

ביטוח: התשואות הנמוכות הגבילו את הרווחיות

S&P מעריכה את יכולת חברות הביטוח להשיג רווחיות חיתומית בעסקי הביטוח הכללי וביטוח הבריאות כגורם מקזז עיקרי לתנודתיות והשפעתה על הרווחיות הכוללת מפעילות הביטוח. במקביל, הצמיחה בפרמיות מפעילות הביטוח נמשכת, כמו גם צמיחה בדמי הגמולים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, הנתמכת על ידי שוק העבודה היציב, האבטלה הנמוכה ועלייה בשכר הממוצע.

גורמי הסיכון העיקריים מוסיפים להיות ירידה ברווחיות או גידול במינוף, שעלולים לשחוק את הפרופיל הפיננסי של החברות. במבט קדימה, תחזית הדירוגים בענף יציבה-חיובית, מאחר שאנו מזהים מהלכים שמבוצעים בענף לחיזוק ההון העצמי או קביעת יעדים ומדיניות ניהול הון, שאותם אנו רואים בחיוב. גם הצורך בניהול הון על פי משטר סולבנסי 2 מביא את החברות לנהל את ההון באופן יעיל יותר.

האתגר המרכזי, להערכתנו, הוא התמודדות עם התנודתיות בהון, בשל הרגישות הגבוהה לעקום הריבית וההשפעה המובנית של ביצועי שוק ההון על הרווחיות, בעיקר בהיעדר רווחיות חיתומית משמעותית בתחומי הביטוח הכללי וביטוח הבריאות, שתאפשר ספיגה של תנודתיות זאת.

תשתיות: הפריחה במימון תשתיות צפויה להימשך

אנו צופים כי מגמת הפריחה במימון תשתיות תימשך. חברת החשמל תמשיך להזדקק לציבור לצורך מחזור האג"ח שלה, רכישת תחנות שיופרטו וגיוס חוב לצורך בניית התחנה החדשה של החברה בחדרה. העברת בסיסי צה"ל לדרום נמשכת. גם פיתוח רשתות המים והגז לא הסתיימה.

קבוצת דלק צריכה בשנים הקרובות גם היא למצוא פתרון להחזקה של 22% שיש לדלק קידוחים במאגר "תמר", בהתאם למתווה הגז. גם המטרה של שר האנרגיה והמים להגדיל את היקף השימוש באנרגיות מתחדשות ובגז תביא להמשך השקעות במתקנים סולאריים וברשת חלוקת הגז. משק המים צפוי להידרש להשקעות נוספות בתחום ההתפלה.

חלוקת הסכומים בין השוק הציבורי לבין השוק המוסדי צפויה להיעשות באופן די שווה, להערכתנו. בהקשר זה, אנו מעריכים כי הממשלה תנסה לשמר את מתווה ההשקעות הקיים מבחינת היקף, תוך שהיא מאיצה את מהירות הביצוע של הפרויקטים התשתיתיים באמצעות הסרת מחסומים ביורוקרטיים. 

הכותבים מ-S&P מעלות הם גיל אברהמי, מנהל תחום נדל"ן יזמי וקבלנות; שניר אפק, אנליסט בכיר סקטור הנדל"ן; תמר שטיין, מנהלת סקטור תעשייה ושירותים; אביטל קורן, תחום מוסדות פיננסיים; לנה שוורץ, ראש תחום מוסדות פיננסיים; בן שירן, אנליסט ביטוח; איתי רפל, מנהל תחום תשתיות, פרויקטים ומימון ציבורי

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988