מדד המחירים לצרכן המעודכן: פחות דיור - יותר מזון, תחבורה ותקשורת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה את המשקולות של מדד המחירים לצרכן • 24.1% מההוצאות של משפחה ישראלית ממוצעת הם לדיור, לעומת 24.9% מההוצאות של משפחה ממוצעת ב-2017 • ההוצאה על תחבורה ותקשורת גדלה ל-20.2 אגורות ל-1 שקל, לעומת 19.3 אגורות ב-2017

שר האוצר משה כחלון / צילום: רפי קוץ
שר האוצר משה כחלון / צילום: רפי קוץ

פחות הוצאות על דיור, יותר הוצאות על מזון, תחבורה ותקשורת - כך ייראה מדד המחירים לצרכן המעודכן, לפי הודעה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). המשקלות החדשים יחליפו את המשקלות הנוכחיים שעודכנו ב-2017.

ההוצאה החודשית
 ההוצאה החודשית

העלייה במשקל המזון, הפירות והירקות משקפת את ההתייקרויות החדות שנרשמו במחיריהם בשנה שעברה. על-פי הלמ"ס עלו מחירי הפירות והירקות בשנת 2018 ב-12.5% והתייקרו הרבה מעבר לכל שאר רכיבי המדד. לעומת זאת, עליית משקלם של סעיפים אחרים במדד מוסברת לא רק בהתייקרויות אלא גם בגידול בכמות - כך שההוצאה הכוללת של משפחה בגין אותם סעיפים גדלה. בסעיף התחבורה והתקשורת למשל נרשמו בשנה האחרונה ירידות מחירים אולם צריכת שירותי תקשורת נמצאת במגמת גדילה מתמדת. המשמעות של עליית משקלם של סעיפים מסוימים כמו המזון, התחבורה והתקשורת היא שבשנים הקרובות מדד המחירים יושפע יותר מהתייקרויות בסעיפים אלה מאשר בעבר.

מדד המחירים לצרכן מודד את השינויים במחיריהם של 1,400 מוצרים ושירותים שונים. בעוד סל המוצרים במדד נקבע ב-1999, המשקל היחסי של כל מוצר במדד מתעדכן בכל שנתיים, בהתאם לסקר הוצאות משקי הבית שעורכת הלמ"ס - הכלי הסטטיסטי המרכזי המאפשר ללמ"ס לדעת כמה כסף מוציאה משפחה ישראלית ממוצעת בכל חודש ועל מה היא מוציאה את הכסף.

העדכון החדש של מדד המחירים מבוסס על ממצאי הסקר לשנים 2016-2017 שנערך בקרב 9,000 משקי בית. הסקר העלה כי ההוצאה החודשית הממוצעת של משפחה בישראל עומדת על 16,204 שקלים בניכוי מסים, תרומות והוצאות על הימורים.

מפילוח רכיבי ההוצאה עולה כי סעיף ההוצאה העיקרי למשפחה הוא עדיין לדיור, כלומר שכ"ד או משכנתה. עם זאת, משקלו של סעיף זה במדד ירד בכחצי אחוז לעומת העדכון הקודם מ-2017. להמחשה: 24.1% מההוצאות של משפחה ישראלית הן לדיור, לעומת 24.9% מההוצאות של משפחה ממוצעת ב-2017. גם ההוצאה היחסית על תחזוקת הדירה ירדה במעט ועומדת על 9.13 אגורות מכל שקל שמוציאה המשפחה, לעומת 9.37 אגורות מכל שקל ב-2017.

לעומת זאת, חל גידול במשקלה היחסי של ההוצאה על תחבורה ותקשורת שגדלה ל-20.2 אגורות ל-1 שקל, לעומת 19.3 אגורות ב-2017. גדל גם משקל ההוצאה על מזון ללא ירקות ופירות מ-13.7 ל-14.3 אגורות, ומשקל ההוצאה לפירות וירקות מ-2.9 אגורות ל-3.1.

צרו איתנו קשר *5988