המועצה הארצית בלשכת עוה"ד מגיבה לעתירה שהוגשה נגדה: "אין רלוונטיות לזהות החברים במועצה"

לדברי המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין, "נציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים אינם 'עושי דברה' של המועצה בוועדה, ולכן גם אין ממש רלוונטיות לזהות החברים במועצה הבוחרת אותם"

לשכת עורכי הדין / צילום: שלומי יוסף
לשכת עורכי הדין / צילום: שלומי יוסף

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין הגיבה הערב (ב') לעתירה ולבקשה למנוע את כינוסה מחר לשם בחירת מחליפו של יו"ר הלשכה המתפטר, עו"ד אפי נוה, בוועדה לבחירת שופטים. כצפוי, דוחה המועצה הארצית את כל טענות העותרים ומצביעה על פגמים נוספים שנפלו בעתירתם.

נזכיר כי 3 חברים בלשכת עורכי הדין, ובהם גם חברת המועצה הארצית המזוהה עם האופוזיציה במועצה, הגישו אתמול (א') עתירה לבג"ץ, שבמסגרתה ביקשו לחייב את שרת המשפטים, איילת שקד, להבהיר מדוע היא אינה מורה על פיזור מוסדות הלשכה על רקע החקירות ב"פרשת השוחד המיני" של נוה, שהתפטר מראשות הלשכה בשבוע שעבר; וכן מדוע השרה אינה מכנסת את הוועדה לבחירת שופטים לדון בדחיפות בכללי ניגוד עניינים חדשים לנציגי הלשכה בוועדה. זאת, על רקע הטענות העולות נגד נוה כי פעל למינוי שופטים משיקולים זרים ובניגוד עניינים.

עוד התבקש בג"ץ בעתירה לחייב את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין להסביר מודע היא מתעקשת - באמצע החקירה הפלילית הנוגעת לטוהר המידות של נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים, כשאין יו"ר לשכה קבוע ויו"ר מועצה קבוע - לערוך בחירות חפוזות לנציג הלשכה בוועדה לקדנציה של 3 שנים, במקומו של נוה, וזאת אף מבלי להמתין להחלטות של שרת המשפטים בעניין פיזור מוסדות הלשכה ובעניין התקנת כללים חדשים לניגוד עניינים.

בעתירה, כאמור, התבקש צו ביניים המורה למועצה הארצית של הלשכה שלא לקיים את הבחירות לנציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים, בחירה שאמורות להיערך מחר (ג'). זאת עד לאחר מתן פסק דין בעתירה; או עד לאחר סיום החקירה המשטרתית בפרשת נוה; או עד לאחר החלטת שרת המשפטים.

בתגובתה טוענת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כי העתירה והבקשה לקבלת צו ביניים שימנע את כינוסה של הישיבה שעתידה להתקיים מחר, הוגשו בשיהוי ניכר, בין היתר בשל העובדה כי עו"ד נעמי עיני-פלדמן, אחת ממגישות העתירה, היא גם חברת המועצה, וככזו היא ידעה כבר ב-27.12.2018 כי הישיבה עתידה להתקיים ב-29.1.2018, כלומר כחודש לפני שהעתירה הוגשה. על אף זאת, נטען בתגובת המועצה, העתירה הוגשה רק יומיים לפני המועד בו צפויה להתקיים הישיבה לבחירת השופטים.

"התנהלות זו, העולה לכדי שיהוי ניכר, מלמדת בראש ובראשונה על היעדר כל דחיפות מצד העותרים בקבלת הסעד הנדרש, באשר חלקם המתינו 3 שבועות מצאו לפנות לבית המשפט, וחלקם אף חודש ימים בטרם הביאו דברם בפני בית המשפט הנכבד", נכתב בתגובת המועצה.

עוד נטען בתגובת המועצה כי יש לדחותה בשל אי-מיצוי הליכים מטעם העותרים. לטענת המועצה, העותרים אומנם הקדימו פנייה אליה בטרם הגישו את העתירה, אך עם זאת, "אין בפניות העותרים למועצה כל אזכור או רמז לטענה בדבר ניגוד עניינים בבחירה לוועדה לבחירת שופטים".

טענה נוספת שמועלית בתגובת המועצה היא כי יש לדחות את העתירה בשל אי-צירוף כל המשיבים הנדרשים, ובהם גם המועמדים לרשת את תפקידו של אפי נוה, יו"ר הלשכה המתפטר, בוועדה לבחירת שופטים, שכן גם הם "צפויים להיפגע באופן ישיר במקרה שיתקבלו הסעדים המבוקשים בעתירה".

עוד נטען בתגובה כי סיכויי העתירה נמוכים ממילא, בייחוד לאור העובדה שמאז התפטרותו של נוה "פועלת הוועדה בחסר מבלי שללשכה ייצוג מלא בוועדה". המועצה טוענת כי למרות שלכאורה אין צפי לכינוסה בקרוב של מליאת הוועדה לבחירת שופטים, הרי שוועדות המשנה של הוועדה ממשיכות להתכנס גם בימים אלה, וכי הרכב חסר של הוועדה, "אשר כל אחד מנציגי הלשכה בה משמש כחבר באחת משתי ועדות המשנה - פוגע בסדרי העבודה של הוועדה".

בנוסף טוענת המועצה כי יש לדחות את הטענה שיש לבצע את הבחירה של נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים רק לאחר הבחירות הכלליות למוסדות הלשכה שצפויה בחודש יוני השנה, גם "נוכח אופיה ועצמאותה של הוועדה למינוי שופטים וחבריה".

לטענת המועצה, חוק בתי המשפט קובע כי חבר הוועדה לבחירת שופטים יצביע על-פי שיקול-דעתו ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא נבחר, ומכאן שאין כל צורך לחכות עד לאחר עריכת בחירות למוסדות הלשכה כדי להבטיח שחבר הוועדה שיחליף את נוה ינהג בעצמאות. "נציגי הלשכה בוועדה ממילא אינם 'עושי דברה' של המועצה בוועדה, ולכן גם אין ממש רלוונטיות לזהות החברים במועצה הבוחרת אותם - בין אם זו הנוכחית ובין אם זו שתיבחר בחודש יוני השנה", נכתב בתגובת המועצה.

עוד נטען בתגובת המועצה כי יש לדחות את הבקשה שהופנתה כלפי שרת המשפטים להפעיל את סמכותה ולהורות על פיזור המועצה וקיום בחירות חדשות. זאת, הן משום שהדבר אינו אפשרי נוכח לשון החוק מבלי ששרת המשפטים התרתה קודם לכן במועצה כי היא שוקלת לעשות כן - דבר שלא קרה בענייננו; והן לאור לוחות הזמנים הקיימים ממילא "והסמיכות של הבחירות להן כבר נערכת הלשכה". לפיכך, נטען, "לא ניתן בכל מקרה להקדים את מועד הבחירות הקבוע".

העותרים: ההודעה לא הוגשה על דעת כל חברי המועצה

בסמוך לאחר שהוגשה תגובת המועצה, פנו העותרים לבית המשפט וביקשו ממנו "שלא לקבל כל הודעה הנחזית להיות מטעם המועצה הארצית, שעה שהסוגיה כלל לא הובאה בפני החברים בה שבהם הגוף המוסמך להחליט מהי עמדת המועצה".

לטענת העותרים, יו"ר המועצה הארצית, עו"ד חוה מרצקי, לא כינסה את המועצה כדי לדון בתגובת המועצה לעתירה ולבקשה למתן צו ביניים, למרות שביקשו ממנה לעשות כן לאחר שנודע מועד הגשת התגובה על-ידי המועצה.

*** חזקת החפות: חקירת המשטרה בחשד לשוחד מיני סביב מינוי שופטים נמצאת בראשיתה; ובפרשת ביקורת הגבולות - כתב האישום רק הוגש, טרם נשמעה הגנתם של הנאשמים, ולא ידוע כיצד ההליכים הפליליים יסתיימו. יודגש כי כל המעורבים בשתי הפרשות, ובהם אפי נוה, הם בחזקת חשודים וזכאים ליהנות מחזקת החפות.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988