הוגשו עתירות נגד קידום של הליכים בותמ"ל בתקופת הבחירות: "ריח עז של בחירות"

חברי עיריית הרצליה ותושבים עתרו נגד החלטת קבינט הדיור להגדיר שני מתחמים בעיר כמועדפים ולהעביר את הליכי התכנון שלהם למסלול מהיר בותמ"ל • בנוסף, המועצה האזורית עמק חפר עתרה נגד קיום של דיונים בותמ"ל על שטח שאמור לעבור לרשות עיריית נתניה

נמשכים סימני השאלה סביב סמכות הותמ"ל לפעול בתקופת הבחירות. לאחר שבשבוע שעבר נחשף ב"גלובס" כי ספק אם הותמ"ל תוכל לדון בתוכנית מתחם סירקין, הוגשו בסוף השבוע שתי עתירות לגבי יכולת המדינה לדון גם בתוכניות אחרות בהליכים מואצים. לפי העתירה הראשונה שמגיעה מהרצליה, קבינט הדיור לא היה מוסמך להכריז על מתחמי צפון הרצליה והמט"ש בהרצליה כעל מתחמים מועדפים, שאמורים להיות מתוכננים על-ידי הותמ"ל. בעתירה נוספת מבקשת המועצה האזורית עמק חפר מהותמ"ל שלא לדון בתוכנית חבצלת.

העותרים בעתירה על הרצליה - חברי מועצת העיר איל פביאן ותמר גרוסמן; פעיל המאבק לתכנון שפוי צבי דותן; ועוד 8 תושבי צפון הרצליה - עתרו נגד ממשלת ישראל, שר האוצר משה כחלון, ראש מטה הדיור זאב ביילסקי, הותמ"ל והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, באמצעות עורכי הדין חיה ארז, חגי קלעי ואוהד רוזן, למתן צווים על-תנאי ובקשה לקביעת דיון דחוף בעתירה, מדוע לא יבוטלו ההחלטות לכלול את שני המתחמים במסגרת הותמ"ל, ומדוע לא תימנע הותמ"ל מלדון בתכנון שטחים אלה.

הרקע לעתירה הוא קבלת ההחלטות לכלול את שני המתחמים כמתחמים מועדפים, וזאת לאחר שהממשלה הפכה בפועל לממשלת מעבר עד לבחירות. 4 ימים קודם להחלטה, הוציא היועץ הממשלתי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הנחיות שמגבילות מאוד את סמכויותיה של הממשלה לקבל החלטות חדשות, מעבר להחלטות שוטפות.

לאור זאת פנתה עו"ד חיה ארז ליועץ המשפטי בטענה כי ההכרזות נוגדות את ההנחיות, וכי יש לבטל אותן, ואולם עו"ד רוסלאן עותמאן מהמחלקה לייעוץ וחקיקה במשרד היועץ המשפטי לממשלה ענה לעו"ד ארז כי השאלה נבדקה קודם לישיבה, וכי לא נפל פגם בהחלטה, משום שמתחם הרובע הצפוני אמור היה להופיע כבר בישיבת הקבינט מ-10 לדצמבר, אך הישיבה נדחתה.

לגבי תוכנית המט"ש הסביר עו"ד עותמאן כי "הובהר לנו על-ידי גורמי המקצוע במינהל התיכנון כי ככל שהמט"ש לא יפונה ממיקומו הנוכחי, המשמעות היא שלא ניתן להביא לביצוע של מספר תוכניות", ומסיבה זו רואה היועץ המשפטי לממשלה חשיבות מיוחדת בתוכנית זו, שהצדיקה את ההכרזה לגביה.

ההסברים לא התקבלו על דעת העותרים. "למרבה הצער, ההחלטות שבמוקד ההליך הנוכחי, של הכרזה של שטחים משמעותיים ביותר משטח העיר הרצליה כחוסים בגדר חריג התכנון המואץ בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור, הן החלטות שהתקבלו לאחר שכבר פקע אמון הכנסת בממשלה, בתוך תקופת בחירות, ותוך התעלמות מחובת הזהירות המוטלת על הממשלה בהפעילה את סמכותה לחרוג מהסדרי התכנון והבנייה המקובלים", נכתב בעתירה. העותרים הגדירו את ההחלטות כנושאות "ריח עז של בחירות".

עוד כותבים העותרים כי בפני מתכננת הותמ"ל דקלה פרסיקו עמדה חוות-דעת של מהנדס עיריית הרצליה, שהבהיר כי העירייה מתנגדת להכרזה המוציאה מידיה את התכנון, וזאת לאור בעיות התשתית הרבות בפניהן העיר עומדת ואשר מחייבים את מעורבות הוועדה המקומית, ולאור חילוקי הדעות המהותיים בין העירייה לרמ"י על אופי הרובע וקיבולת יחידות הדיור המוצע בו.

בתוך כך, המועצה האזורית עמק חפר והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר עתרו לבית המשפט לעניינים מינהליים בלוד, בבקשה למתן צו ביניים וצו ארעי נגד הותמ"ל, מדינת ישראל, עיריית נתניה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, לא לקיים את ישיבת הותמ"ל על תוכנית חבצלת (תמ"ל/1071), שחלה על מתחם שבשטחה המוניציפלי של עמק חפר, שאמור לעבור לרשותה של עיריית נתניה.

זאת, לאחר שלטענת המועצה, הגיעו אליה בשבוע שעבר מסמכי התוכנית המעודכנים מהותמ"ל, שהיקפם מאות עמודים ונספחים מקצועיים ונקבע דיון להפקדת התוכנית בתוך שבוע בלבד. "כך וככל הנראה בכוונת מכוון ומשיקולים זרים מונעת הותמ"ל מן העותרות, אשר מרבית שטח התוכנית מצוי במרחב שעליו הן אמונות, כל אפשרות נאותה לבחון את התוכניות וליתן התייחסות ועמדה עניינית וסדורה לתכנית ומסמכיה, תוך פגיעה באינטרס הציבורי", נכתב בעתירה, וגם בה מצוין החשש שההליכים המהירים נועדו לקדם את מסע הבחירות של שר האוצר משה כחלון.