ביטול הנחיות הבנייה שמטלטלות את קבלני ת"א: במדינה שוקלים לחייב רשויות מקומיות ליישר קו

הנחיות מרחביות שניסחה העירייה ושנכנסו לתוקף לפני שנתיים, הטילו מגבלות על הבנייה ואפשרו לוועדה המקומית לסרב לבקשות למתן היתרים מבלי להפעיל שיקול-דעת • שורת עררים שהוגשו כנגד ההנחיות התקבלו, וחלק ניכר מההנחיות המרחביות בוטל • ייתכן כי המהלך פותח פתח לשינוי חקיקה

התחדשות עירונית בגבעתיים. לאזן בין הצורך בתכנון עתידי לבין פגיעה קניינית / צילום: איל יצהר
התחדשות עירונית בגבעתיים. לאזן בין הצורך בתכנון עתידי לבין פגיעה קניינית / צילום: איל יצהר

ביום שישי האחרון חשף "גלובס" החלטה דרמטית של ועדת הערר המחוזית, שהחליטה לבטל שורה של הנחיות מרחביות לבנייה, שניסחה עיריית תל-אביב ושנכנסו לתוקף לפני שנתיים. בכך קיבלה הוועדה את עמדת היזמים שטענו כי ההנחיות שאמורות היו להגדיל את הוודאות ולפשט את הליכי הבקשות להיתרי בנייה, עשו את ההפך. כלומר, הפכו לחסם ומנעו את האפשרות להגיש בקשות להיתרי בנייה. לטענת היזמים ההנחיות הטילו מגבלות על הבנייה, בעיקר בפרויקטים של התחדשות עירונית, ואפשרו לוועדה המקומית לסרב לבקשות למתן היתרים מבלי להפעיל שיקול-דעת. ועדת הערר ביטלה כאמור עשרות סעיפים בהנחיות, והורתה לשנות עשרות סעיפים נוספים.

כעת נודע ל"גלובס" כי במינהל התכנון בוחנים הנחיות מרחביות של רשויות מקומיות נוספות, ואם יימצא כי גם ברשויות אלה, ההנחיות מקשות על הוצאת היתרי בנייה, ייבחן תיקון החוק. לדברי מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות במינהל התכנון, אדריכלית ורדית איזק, "עוד טרם ההחלטה, התקבלו תלונות על ועדות מקומיות שניסחו הנחיות מרחביות שיש בהן תוספות לתב"ע שמקשות על מימושה. בחנו כ-40 ועדות מקומיות והגענו למסקנה שקיימים חסמים בחלק מהמקרים. חלק מהממצאים שהגענו אליהם, נאמרו בהחלטת ועדת הערר. האגף בוחן בימים אלה אם נדרשים תיקונים בחוק על מנת שמימוש החוק יהיה ברור".

פותחים את הפקק של הבנייה

במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שהרחיב את סמכותן של הוועדות המקומיות, פרסמה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב ביוני 2016, שורה ארוכה של הנחיות מרחביות לבינוי, אשר השפיעו באופן מהותי על אופן תכנונם של בניינים בעיר. מטרת ההנחיות הייתה להגדיל את הוודאות התכנונית לגבי בנייה חדשה בתחומי העיר. במסגרת ההנחיות שניסחה הוועדה המקומית בתל-אביב, שכוללות מאות רבות של סעיפים בעשרות עמודים, טוענים יזמים הפעילים בעיר, כי בפועל הוטלו מגבלות משמעותיות על תכנונם של בניינים בעיר, בעיקר בהתחדשות עירונית. ההנחיות היו רבות והתייחסו בין השאר לסוגיות קונסטרוקטיביות, הגבלה על היכולת להקים מרתפי חנייה, הפיכת התקן לבנייה ירוקה שלא היה מחייב לתקן מחייב בחלק ניכר מהמבנים בעיר, ועוד הנחיות רבות, אשר צמצמו בצורה משמעותית את האפשרות להגיש בקשות להיתרי בנייה, וצמצמו את שיקול-הדעת התכנוני שיש לוועדה המקומית לדון בבקשות שאושרו במידה ולא עמדו בהנחיות המרחביות.

על ההנחיות הוגשו עררים רבים לוועדת הערר המחוזית תל-אביב שביטלה חלק מהן. הוועדה בראשות עו"ד הילה סירוטה לבנה, קבעה כי ההנחיות צריכות להתייחס לנושאים עיצוביים בלבד, וכי בנושאים מהותיים צריכה הוועדה המקומית לקבל החלטה על סמך שיקול-דעת ועל ההחלטה יוכל מגיש הבקשה להגיש ערר.

"ההנחיות עשו את ההפך"

לדברי עו"ד עפר טויסטר, שייצג חלק מהיזמים בהליך, "אין ספק שצריך הנחיות מרחביות. כוונת החוק הייתה לצמצם את החיכוך בין המתכננים לוועדות וליצור יותר ודאות, אלא שבמקרה של תל-אביב שפכו את התינוק עם המים. הנזק שנגרם בשלילת שיקול-הדעת של הוועדה המקומית ושלילת היכולת של מבקש ההיתר לערער על החלטת הוועדה המקומית, הוא גדול ובלתי אפשרי. לכן וועדת הערר קבעה שצריך להיות אוסף הנחיות קצר וברור בנושאים שהם עיצוביים שחשיבותם מוגבלת. נכון שהחלטת ועדת ערר תל-אביב לא מחייבת ועדות ערר אחרות אולם החלטת ועד הערר תגרום לניסיונות לתקוף בדיעבד הנחיות מרחביות של רשויות אחרות".

טויסטר מוסיף כי הבעיה לתקוף הנחיות מרחביות אינה ברשויות גדולות שבהן פועלים גופים גדולים, אלא דווקא ברשויות קטנות כי טיפול בהנחיות מרחביות זו "מלחמת ענק" לדבריו. "צריך לזכור שכמות המשאבים בזמן ובעלות לתקוף הנחיות כאלה הם אדירים- לא בטוח שבכל רשות קטנה תהיה התארגנות כזו".

לדברי טויסטר, ברשויות שכבר ישנן הנחיות מרחביות בתוקף, וקיימים עררים בהליך יש להניח שההחלטה תשפיע עליהן. רשויות שטרם פירסמו הנחיות- ראוי שיפנימו את מה שנאמר בהחלטה".

עו"ד מיכה גדרון, לשעבר יו"ר וועדת הערר, אמר היום ל"גלובס" כי "הבעיה הגדולה בהנחיות המרחביות מתחילה עם הפרסום שלהן וכי אין שום דרך לסטות מהן. הן חזקות יותר מתוכנית שעליה ניתן לבקשה הקלה. ההנחיות היו אמורות לפשט את התהליכים אבל במקום זה הן עשו את ההפך. למשל הנחיה שקובעת שניתן להיכנס לחנייה רק מפינה של בניין. ואם יש בפינה עץ? אי-אפשר אפיל לסטות 40 ס"מ מהפינה, כי זאת ההנחיה. העיריות לקחו את ההנחיות יותר מידי רחוק, והחלטת וועדת הערר מכניסה את ההנחיות לפרופורציה נכונה ומצמצמת אותן בצורה דרמטית, כך שבמקרים מהותיים הוועדה המקומית תוכל להפעיל שיקול-דעת לפני שהיא מחליטה אם לסרב לבקשה להיתר בנייה. ההחלטה אמנם חלה על תל-אביב אך עשויה להיות לה השפעה גם על רשויות אחרות שניסחו הנחיות מרחביות כמו גבעתיים, הרצליה וחולון. כדי שיזמים לא ייאלמו עכשיו להתמודד מול כל רשות ורשות, צריכה להינתן הנחיה של מינהל התכנון או היועמ"ש לבחון מחדש את כל ההנחיות".

מעיריית תל-אביב נמסר: "עיריית תל-אביב-יפו לומדת בימים אלו את החלטת ועדת הערר וטרם התגבשה החלטה לגבי המשך ההתנהלות בנושא. בכל מקרה, דיווח על החלטת ועדת הערר יועבר לוועדה המקומית". 

צרו איתנו קשר *5988