מנדלבליט: לדחות על הסף את העתירה נגד השהיית העברת החומרים בתיקי נתניהו

עוד טוען היועמ"ש כי העותרת, עמותת "חוזה חדש", מתערבת ב"ריב לא לה", כאשר היא מבקשת לכאורה להגן על זכויותיהם של החשודים האחרים בפרשות בהן חשוד רה"מ • לאור עמדת ביהמ"ש העליון בשלל העתירות שהוגשו נגד החלטות היועמ"ש בתיקי נתניהו, גם סיכוייה של עתירה זו קלושים ביותר

שי ניצן, אביחי מנדלבליט / צילום: רפי קוץ, איל יצהר
שי ניצן, אביחי מנדלבליט / צילום: רפי קוץ, איל יצהר

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ופרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) מבקשים לדחות על הסף את העתירה נגד החלטת היועמ"ש להשהות את העברת חומרי החקירה בפרשות הפליליות המתנהלות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו - תיק 1000 (המתנות), תיק 2000 (מוזס-נתניהו) ותיק 4000 (בזק-וואלה) - לשאר החשודים בהן, עד לאחר הבחירות.

לעמדת היועמ"ש, ד"ר אביחי מנדלבליט; פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן; ופרקליטת מיסוי וכלכלה, עו"ד ליאת בן-ארי; אין עילה להתערבותו של בית המשפט בהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה.

עוד טוענים היועמ"ש, פרקליט המדינה ופרקליטת המחוז, באמצעות עורכי הדין יובל רויטמן ויונתן נד"ב ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה, כי העותרת, עמותת "חוזה חדש", מתערבת ב"ריב לא לה", כאשר היא מבקשת לכאורה להגן על זכויותיהם של החשודים האחרים בפרשות בהן חשוד נתניהו.

ראש הממשלה נתניהו, כידוע, מתמודד בימים אלה עם ממצאיהן של 3 חקירות פליליות בעניינן הוחלט להעמידו לדין בכפוף לשימוע - תיק 2000, שסובב סביב השיחות בין מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס, לנתניהו; תיק 1000, שסובב סביב מתנות יקרות שקיבל נתניהו מבעלי הון, לכאורה בתמורה לסיועו להן במסגרת תפקידיו הציבוריים; ותיק 4000 (פרשת בזק-וואלה), שכולל טענות להענקת הטבות רגולטוריות בתמורה לפרסומים חיוביים באתר וואלה. עוד הוחלט כי יועמדו לדין, בכפוף לשימוע, חשודים נוספים בפרשות אלה, בהם בעלי בזק, איש העסקים שאול אלוביץ; רעייתו, איריס אלוביץ; מו"ל "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס; איש העסקים ארנון מילצ'ן; ואחרים.

במסגרת עתירת עמותת "חוזה חדש" התבקש בג"ץ להורות על ביטול החלטתו של היועמ"ש להיעתר בחיוב לבקשת נתניהו ולהשהות את מסירת ליבת חומרי החקירה בתיקים הקשורים לנתניהו לבאי-כוח כלל החשודים בפרשות אלה, לצורך מתן אפשרות להתכונן לשימוע בטרם החלטה בדבר העמדה לדין, וזאת עד לאחר מועד הבחירות. בית המשפט התבקש להורות על מסירה לאלתר של ליבת חומרי החקירה לבאי-כוח כלל החשודים בתיקים הידועים בכינויים "תיק 1000", "תיק 2000" ו"תיק 4000", שבעניינם הוחלט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע.

בתגובת גורמי האכיפה צוין כי בקשת בא-כוחו של נתניהו להשהות את מסירתם של עיקרי חומרי החקירה נבחנה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, שהחליט - וזאת גם על דעתו של פרקליט המדינה - כי ניתן להיעתר לבקשה האמורה ולהשהות את מסירתם של עיקרי חומרי החקירה למשך פרק זמן קצר ומוגבל של כחודש ימים, עד לאחר הבחירות, בד-בבד עם קביעת המועד לעריכת השימועים, לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד מסירת עיקרי החומרים. בהחלטה זו, צוין בתגובה, לא נפל כל פגם המקים עילה להתערבותו של בית משפט.

עוד צוין בתגובה כי בכל הנוגע להחלטה בדבר השהיית מסירתם של עיקרי חומרי החקירה, נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים: ראשית, העובדה כי התכלית הבלעדית של מסירת עיקרי חומרי החקירה לבאי-כוח החשודים היא לאפשר להם להיערך להליך השימוע, וכי אין המידע האמור מיועד להיות מובא לידיעת הציבור הרחב (וזאת להבדיל מעצם ההחלטה לשקול הגשת כתב אישום בענייננו, אשר משעה שהתקבלה - ולאחר שכאמור תוכנן לוח הזמנים בנוגע אליה מראש, ועוד לפני התפזרות הכנסת - חוסה בגדר עניין שיש למסור עליו הודעה לציבור);

שנית, העובדה כי לא ניתן לשלול את טענת נתניהו כי מסירת עיקרי חומרי החקירה עלולה לגרום לפרסומם לציבור של חומרים אלה בעת הזו, עת בחירות, המחייבת - בהתאם להנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה - "לתת את הדעת לצורך בזהירות בנקיטת פעולות חריגות שעלולות לעורר חשש להשפעה פוליטית";

שלישית, העובדה כי הובא לידיעת הציבור, ובפירוט, דבר החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד;

רביעית, העובדה כי מדובר בדחייה קצרה, בת כחודש אחד בלבד, כך שאין מדובר בהשפעה משמעותית על התנהלות ההליך הפלילי;

חמישית, עמדות באי-כוח החשודים הנוספים בפרשות האמורות, אשר אינם מתנגדים לדחיית העברת חומרי החקירה לידיהם.

בהקשר זה צוין בתגובה כי בשים לב לפרק הזמן שנקצב לחשודים לעריכת השימוע - פרק זמן של 3 חודשים ממועד קבלת עיקרי חומרי החקירה - לא נגרמת כל פגיעה של ממש לעניינם של חשודים אלה.

יצוין כי לאור עמדת בית המשפט העליון בשלל העתירות שהוגשו נגד החלטות היועמ"ש בתיקי נתניהו, מהטעם שאין להתערב בשיקול-דעתם המקצועי של גורמי האכיפה - גם סיכוייה של עתירה זו קלושים ביותר. 

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו וכל החשודים האחרים בתיקי ראש הממשלה מכחישים את המיוחס להם. יודגש כי גם לאחר ההחלטה על הגשת כתב אישום, בכפוף לשימוע, הם בגדר חשודים, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת לזכותם חזקת החפות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988