האם יורש יחיד של נחלה לפי צוואה צריך לפצות את היורשים האחרים?

פסק דין חדש מדגיש את הצורך של בעלי נחלות לערוך צוואות ולקבוע הוראות שמתיישבות עם הסכמי המשבצת והסכמי החכירה על מנת למנוע מחלוקות בין היורשים

נחלה במושב / צילום: איל יצהר
נחלה במושב / צילום: איל יצהר

נחלה חקלאית במושב היא נכס שחלות עליו הוראות ייחודיות בכל הקשור להעברת זכויות בין בני זוג בעת פטירה והורשה לילדים לאחר פטירת אחרון ההורים. נחלה ניתנת לרישום על שם יחיד או בני זוג בלבד, ולכן בעלי זכויות בנחלה שמבקשים לערוך צוואה יכולים לקבוע כי הזכויות יירשמו על שם אחד הילדים בלבד ומכאן מתחילות מלחמות ירושה רבות.

ההוראות שחלות על בעלי הנחלות הידועות בשם "משטר הנחלות" מקבלות ביטוי בהסכמי משבצת שחלים על אגודות וכן בהסכמי חכירה ישירים בין בעלי נחלות לבין רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). במקרים שבהם חל על המושב הסכם משבצת, בעלי הנחלות הם בעלי זכויות "בר רשות" שהיא זכות חוזית שרשומה ברמ"י בלבד וחלות עליה הוראות ייחודיות בנושא הורשה.

בהסכמים נקבע כי כאשר אחד מבני הזוג נפטר הזכויות יועברו במלואן על שם בן הזוג שנותר בחיים. בן הזוג שנותר בחיים גובר על כל צוואה או הסכם או הוראה אחרת. כאשר אחרון ההורים הולך לעולמו, הזכויות יחולקו בין היורשים בהתאם להוראות צוואה שיותירו ההורים. אם לא נותרה צוואה, הזכויות יועברו בהתאם להסכמה של היורשים ואם אין הסכמה, לפי החלטה של בית המשפט. בית המשפט יקבע את החלוקה לפי סעיף 114 לחוק הירושה ויבחן מי היורש ש"מוכן ומסוגל" לקיים את המשק החקלאי והוא יקבל את הזכויות ויפצה את היורשים האחרים.

ביום 18.11.18 ניתן בבית המשפט העליון פסק הדין בתיק בע"ם 7861/17 פלוני ואח' נ' פלוני ואח' בנושא נחלה במושב "עלמה", ובמסגרתו עלתה השאלה - האם יש לתת תוקף לצוואה שבה נקבע כי רק יורש אחד יקבל את הנחלה מבלי שחלה עליו חובה לפצות את היורשים האחרים.

על מושב עלמה חל הסכם משבצת משולש ובית המשפט ניתח את העובדות וקבע כי בעל זכויות "בר רשות" בנחלה במושב עליו חל הסכם משבצת - במקרה זה הסכם משולש בין האגודה השיתופית לסוכנות היהודית ולרמ"י - רשאי להעביר את זכותו בנחלה בצוואה, בכפוף לכך שהצוואה לא נוגדת את הסכם המשבצת, ובמקרה שבו לא נותרה צוואה, העברת הזכויות בנחלה תתבצע לפי סעיף 114 לחוק הירושה.

פסק הדין ממשיך בדרך שהתוותה בפסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט העליון עד היום, וקובע כי במקרה שבו הורים הותירו צוואה והורישו את הזכויות בנחלה ליורש אחד בלבד וקבעו כי לא חלה על היורש חובה לפצות את היורשים האחרים - היורש שנקבע בצוואה יקבל את הנחלה כיורש יחיד מבלי לפצות את היורשים האחרים.

פסק הדין מדגיש את הצורך של בעלי נחלות לערוך צוואות ולקבוע הוראות שמתיישבות עם הסכמי המשבצת והסכמי החכירה על מנת למנוע מחלוקות בין היורשים.

הכותב שותף במשרד עורכי דין ליבוביץ, שער ושות' מתמחה במגזר החקלאי

צרו איתנו קשר *5988