ווטרסטון "בעקבות" אול-יר: כ-2 מיליון דולר הועברו בשוגג מהחברה לבעלי השליטה

הטעות התגלתה במהלך הביקורת לדוחות הכספיים של חברת הנדל"ן לשנת 2018 • לדברי החברה, מיד משנודעה הטעות התכנסה ועדת הביקורת שלה ובעלי השליטה החזירו את מלוא הסכום בתוספת ריבית בשיעור של 8%

נכס של ווטרסטון  בניו המפשייר / צילום: אתר החברה
נכס של ווטרסטון בניו המפשייר / צילום: אתר החברה

חברת הנדל"ן הזרה ווטרסטון דיווחה היום כי במהלך הביקורת לדוחות הכספיים של שנת 2018, התגלה כי כספים בסכום מצטבר של 1.96 מיליון דולר, הועברו בשוגג מהחברה לבעלי השליטה בה, עבור מימון עלויות של עסקאות לרכישת נכסים עבו בעלי השליטה. לדברי החברה, מיד משנודעה הטעות, התכנסה ועדת הביקורת שלה והחליטה כי על בעלי השליטה להחזיר את מלוא הסכום האמור, בתוספת ריבית בשיעור של 8%.

"מיד לאחר היוודע הטעות כאמור, בעלי השליטה החזירו את מלוא הסכום כאמור בתוספת הריבית האמורה. החברה בוחנת את ההשלכות הנובעות מהטעות כאמור על הדוחות הכספיים של החברה וכן החלה ביישום מנגנוני בקרה שימנעו הישנות מקרים דומים בעתיד", ציינה ווטרסטון.

אירוע דומה של העברת כספים התגלה באחרונה גם בחברת אול-יר, שגם היא חברת נדל"ן זרה שהנפיקה בעבר אגרות חוב בבורסה בת"א. אצל אול-יר התברר במהלך הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי כי בין החודשים אפריל ליוני אשתקד, הועברו בשוגג לבעל השליטה יואל גודלמן כספים שהיו מיועדים לחברת נכס בסכום של 3.7 מיליון דולר. בעקבות הגילוי השיב גולדמן את הסכום האמור לאול-יר בתוספת ריבית שנתית של כ-7.4%.

אג"ח בהיקף 401 מיליון שקל, בתשואה של 15%

לווטרסטון אג"ח מסדרה א' בהיקף של 401 מיליון שקל ערך נקוב, שנסחרות כיום בבורסה בת"א לפי תשואה שנתית לפדיון של 15%. החברה עוסקת בנדל"ן מניב ומתמקדת בעיקר בתחום המסחרי, שנמצא כיום תחת לחץ עקב המעבר המהיר של הציבור בארה"ב לרכישות ברשת האינטרנט.

לווטרסטון 53 נכסים בשטח של 4.4 מיליון רגל רבועה (409 אלף מ"ר) הפרוסים על פני 14 מדינות בארה"ב, ובעלי שווי כולל של 694 מיליון דולר. נכסים אלו יצרו ברבעון השלישי רווח גולמי מהשכרה (NOI) של 10 מיליון דולר, כך שמדובר על קצב NOI של 40 מיליון דולר בשנה.

כנגד הנכסים הללו רשומות במאזני החברה הלוואות של 402 מיליון דולר, כשבנוסף לכך לחברה גם חוב תאגידי של 109 מיליון דולר (407 מיליון שקל) למחזיקי אג"ח א'. מנגד, הכילה קופתה בסוף ספטמבר מזומנים (כולל מוגבלים בשימוש) בהיקף של 22 מיליון דולר.

בעלי השליטה בווטרסטון הם ניל שלום, ג'וש לוי ואנטון מלצ'יאונדה. ניל שלום מחזיק כיום בתפקיד יו"ר הדירקטוריון, ג'וש לוי משמש כמנכ"ל וכדירקטור ואילו מלצ'יאונדה הוא סמנכ"ל הכספים ודירקטור. שלשום נדרשה ווטרסטון לפרסם מחדש את דוח הדירקטוריון לסיכום הרבעון השלישי של 2018, לאחר שהדוח המקורי לא כלל התייחסות של הדירקטוריון לתזרים המזומנים השלילי המתמשך של החברה ברמת הסולו.

צרו איתנו קשר *5988