העירייה התרצתה: המגדל השני של תשובה בפרויקט "פארק בבלי" יוצא לדרך

לאחר שאלעד מגורים, שבבעלות יצחק תשובה, עתרה למחוזי כדי לקבל היתר מעיריית ת"א, הגיעו הצדדים להסכמות • החברה צפויה להעביר לעירייה עשרות מיליוני שקלים לצורך פינוי התושבים שנותרו בגבעת עמל ב'

פארק בבלי / צילום: איל יצהר
פארק בבלי / צילום: איל יצהר

הסתיימה הסאגה המשפטית שעיכבה את בניית המגדל השני בפרויקט "פארק בבלי" בתל אביב: בית המשפט המחוזי בעיר נתן אתמול (א') תוקף של פסק דין להסכמות בין חברת אלעד ישראל מגורים שבבעלות יצחק תשובה לעיריית תל אביב בנוגע להמשך הבנייה של הפרויקט. קודם לכן הודיעו הצדדים על ההסכמות לשופטת בית המשפט המחוזי, אסתר נחליאלי-חיאט.

הבסיס להבנות הנוכחיות הוא ההסכם שנחתם בין הצדדים ביולי 2013, ולפיו מרבית הפינויים הנותרים בשכונת גבעת עמל יהיו באחריות קבוצת אלעד. כעת הוסכם כי הפינויים יהיו בהתאם ל"רשימת פינוי" שהוגשה לבית המשפט, ויתבצעו כנגד הפקדת כספים וערבויות בנקאיות על ידי אלעד מגורים. בהסכמות לא ננקטו הסכומים המדויקים שתידרש אלעד מגורים להפקיד בכספת העירייה, והם מוערכים בעשרות מיליוני שקלים.

לפי גורמים בעיריית ת"א, מדובר במתווה שמטרתו "לפתור את כלל הפינויים בשכונה, ואת כלל הבינויים בשכונה. ובהתאם, לא להתרכז רק במגדל השני של אלעד מגורים". לפי אותם גורמים, המתווה מאפשר לצעוד "באופן מדורג, כך שהבינוי יקודם ביחד עם התקדמות הפינויים. ולשם כך, קודם כל ולפני הכל, ביקשנו כסף מתשובה. שיהיה במה לפנות, וכדי להבטיח את הפינויים".

ההסכמות בין הצדדים הן תולדה של עתירה שהגישה בינואר אלעד מגורים למחוזי בת"א, על מנת שבית המשפט יורה לעיריית תל-אביב להסיר את סירובה להנפיק היתר בנייה למגדל השני בפרויקט פארק בבלי. העירייה נימקה את הסירוב בכך שטרם בוצעו הפינויים הנדרשים במתחם בהתאם להסכם בין העירייה לחברה מ-2013. החברה טענה באמצעות עוה"ד עופר צור, יצחק לזר ואלכס פלדשר ממשרד גורניצקי ושות', כי העירייה פירשה את ההסכם ככזה המתנה את הנפקת ההיתר בפינוי כל תושבי גבעת עמל ב' מהשטחים הציבוריים בשכונה - בעוד שלטענת אלעד מגורים סוכם בין הצדדים כי החברה תצטרך לבצע את "עיקר הפינויים". את העירייה ייצג בהליך עו"ד עמי פזטל.

כעת, לאחר שהמתווה בין הצדדים קיבל תוקף של פס"ד, ועם הפקדת הסכומים והערבויות שאלעד מגורים הסכימה לשלם לעירייה במסגרת המתווה, צפוי מנהל אגף נכסי העירייה, אלי לוי,  להסיר את התנגדותו למתן היתרי בנייה לחברה. הדבר נכון לא רק למגדל השני, אלא גם לבנייה בחלק מהמגרשים הנוספים שבבעלות אלעד מגורים, לרבות המגרש המסחרי במתחם.

במהלך התקופה שבין מועד הפקדת הכספים והערבויות על ידי אלעד מגורים ועד ל-15 ביוני השנה, יוכל לוי לנהל מגעים עם המחזיקים במתחם, במטרה להגיע עמם להבנות בנוגע לפיצויים כספיים תמורת פינויים בפועל. לעירייה שמורה הזכות להאריך מועד זה בשלושה חודשים נוספים, ובלבד שעד למועד המאוחר לא יתקבלו כל החלטה או פסק דין בהליכי הערעור על פסק דינו של השופט מנחם קליין בנושא. באותו פסק דין נקבע כי 18 המשפחות האחרונות שנותרו בגבעת עמל ב' יפונו מהקרקע תמורת פיצוי כספי בסך כולל של 33 מיליון שקל, שישולמו על ידי אלעד מגורים. הן אלעד מגורים והן התושבים ערערו על הפסיקה, והמחוזי טרם הכריע בערעוריהם.

מחזיקים אשר יסכימו להצעת העירייה עבור פינויים בפועל, ובכך ייתרו את הדיון בערעור בעניינם, יהיו זכאים לקבל את דמי הפינוי בסכום שיוסכם בין המנהל לבין המחזיקים, מתוך הכספים והערבויות שהפקידה אלעד מגורים בקופת העירייה. מחזיקים שיסרבו לכך, ולא יחתמו על הסכם פינוי בתקופה שנקבעה במתווה, לא יהיו זכאים לקבל את דמי הפינוי, כקבוע במתווה, אלא ייאלצו להמתין להכרעת בית המשפט . בהבנות בין אלעד לעירייה הודגש בשנית שחובת הפינוי בפועל של כל המחזיקים במתחם חלה ותמשיך לחול על החברה.

לפי גורמים בעירייה, הערבויות והמזומן שהופקדו בקופתה אמורים לכסות את רוב רובם של "הפינויים ההגיוניים", ולאפשר לעירייה לנהל מו"מ עם המשפחות. לדבריהם, "ברור שאם משפחה רוצה 20 מיליון פיצוי במקום 2 מיליון שקל פיצוי שנקבע בפס"ד של קליין, הסכומים שיופקדו ע"י תשובה לא נועדו לכסותם". 

צרו איתנו קשר *5988