מבקר המדינה: "הארכת חיי מסוקי היסעור עלולה לסכן לחיי אדם"

לפי המבקר, הישענות צה"ל על מסוקים מיושנים תוך חריגה ממגבלת שעות הטיסה המקורית של היצרן – יוצרת סיכונים משמעותיים • גם בטייסות מסוקי הפתן והשרף נמצאו פערים משמעותיים בחלפים ובאחזקה

מסוק יסעור / צילום: רויטרס
מסוק יסעור / צילום: רויטרס

מבקר המדינה מצביע על שורה של ליקויים מדאיגים במערך המסוקים של חיל האוויר, המבוסס ברובו על מסוקי היסעור ועל מסוקי האפאצ'י. לפי הדוח, חלק גדול מהמסוקים המשמשים את צה"ל במסגרת פעילותו השוטפת ובלחימה מיושנים, מחייבים תחזוקה תכופה אל מול מחסור בחלפים ועל רקע הממצאים קרא המבקר לצה"ל לשקול הקדמת רכש מתוכנן של מסוקים.

רוב מסוקי התובלה שמשמשים את צה"ל הם מסוקי יסעור, שרבים מהם יוצרו לפני כ-50 שנה. הם צפויים לשרת את חיל האוויר עד שנת 2025, אז רובם יגיעו ל-10,000 שעות טיסה שהן תקרת שעות הטיסה שנקבעה על ידי היצרן, חברת סיקורסקי האמריקאית (שנרכשה לפני כ-4 שנים בידי לוקהיד מרטין; י"א). המבקר התייחס במסגרת הדוח להחלטה שהתקבלה ב 2017 בחיל האוויר על העלאת תקרת שעות הטיסה של מסוקי היסעור ל 12,500 שעות - באופן שיאפשר את הפעלתם עד שנת 2030. לפי המבקר "הארכת חיי היסעור עלולה לטמון בחובה סיכון לחיי אדם, עלולות להיות לה השלכות מבצעיות משמעותיות והיא כרוכה בעלויות תחזוקה ניכרות".

לפי המבקר, חיל האוויר נוקט בצעדים תחזוקתיים ובטיחותיים מקיפים כדי לאפשר המשך טיסה בטוחה של מסוקי היסעור אך עם זאת, הישענותו על מסוקים מיושנים תוך חריגה ממגבלת שעות הטיסה המקורית של היצרן - מגלמת בחובה סיכונים משמעותיים. זאת, גם בהתחשב בצורך להמשיך להטיסם במתארים מבצעיים שמגדילים את מרחב אי הוודאות ואת הפוטנציאל להתממשות של תקלות ואירועי בטיחות.

בנוסף, המבקר מתריע מפני צווארי בקבוק לוגיסטיים של מחסור בחלפים בכלל והחל משנת 2025 בפרט - שיקשו את המשך הפעלת מערך מסוקי היסעור לטווח ארוך: "כל אלה עלולים להביא לכרסום ביכולות ליבה של צה"ל, שמערך היסעור ממלא בהן חלק מרכזי בהתאם לצורך המבצעי", נכתב בדוח.

בדוח נכתב עוד כי ההיקף הנוכחי של מסוקי היסעור לא נותן מענה מלא לצורך המבצעי של הצבא, כפי שהוגדר במסמך אסטרטגיית צה"ל מ-2015. הוא הוסיף והזהיר כי "לא צפויה התחדשות או תוספת למערך זה, לכל המוקדם עד שנת 2025 והתיישנות המסוקים עלולה להביא לרידוד המערך בשל סוגיות אחזקה ומחסור בחלפים".

בחודשים הקרובים צפוי הרמטכ"ל אביב כוכבי להחליט על רכש מסוקי תובלה עתידיים שיחליפו את מסוקי היסעור המיושנים. ההתלבטות היא בין מסוקי יסעור חדישים של לוקהיד מרטין לבין מסוקי צ'ינוק של בואינג. במסגרת הדוח המבקר המליץ לרמטכ"ל לקבל בהקדם את ההחלטה בנושא, וזאת כדי שיכולות מבצעיות שתלויות במערך המסוקים לא ייפגעו עד לאספקת המסוקים החדשים.

מבקר המדינה בדק גם את מצב מערך מסוקי הקרב של חיל האוויר, המבוסס על מסוקי הפתן והשרף (אפאצ'י). בטייסות אלה נמצאו פערים משמעותיים בחלפים ובאחזקה.

לפי המבקר, למרות שתכניות בניין הכוח של חיל האוויר קבעו בעבר כי בשנת 2014 תפתח בדיקת היתכנות לקראת רכש מסוקי קרב שיחליפו את הפתן וב 2017 תתקבל החלטה על הצטיידות - חיל האוויר לא קיים את התהליך. זאת, למרות שבתוכניות חיל האוויר כבר בשנים 2023 - 2025 מערך מסוקי הפתן יודמם. המבקר מצא עוד כי גם במטה הכללי של צה"ל לא בוצעה עבודה בהובלת חטיבת התכנון של אגף התכנון, שתפקידה לנתח את הצרכים המבצעיים העתידיים של הצבא.

ליקויים נמצאו גם בניתוח שעושה חיל האוויר לגבי האיומים על המסוקים בשדה הקרב. לפי המבקר, חיל האוויר לא גיבש תכנית סדורה להגנת מסוקים מפני איומים קיימים או איומים חזויים אל מול משאבים תקציביים. זאת, למרות שחלק מהאיומים הוגדרו על ידי חיל האוויר ואגף התכנון של צה"ל ככאלה שמחייבים התמודדות.