למרות הסיומת האדומה של 2018 רוב בתי ההשקעות מסכמים שנה רווחית

ילין לפידות ממשיך להציג רווח גבוה וצומח שהסתכם ב-2018 בכ-152 מיליון שקל • מיטב דש הרוויח 67 מיליון שקל, ואי.בי.אי רשם רווח שנתי של 49 מיליון שקל • הלמן אלדובי ממשיך לצמוח אך עדיין מפסיד, בין היתר בגלל זינוק בהוצאות הפרסום

יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר
יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר

בתי ההשקעות הציבוריים מסכמים שנה רווחית בסך הכל, למרות התהפוכות שאפיינו את הרבעון האחרון בשנה החולפת, ובצל התחרות הגוברת ששוחקת מרווחים בכמה ממגזרי הפעילויות המרכזיים שלהם.

נתחיל בבית ההשקעות ילין לפידות, שבניהול המייסדים יאיר לפידות ודב ילין, שסיכם את השנה עם רווח נקי של 152.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 140.2 מיליון שקל ב-2017 ורווח של 93 מיליון שקל ב-2016. מדובר בהמשך מגמת הרווחיות הצומחת של בית ההשקעות, שרושם את הרווח הגבוה בענף, לפחות מקרב בתי ההשקעות שתוצאותיהם ידועים לציבור הרחב.

השיפור בתוצאות החברה קרה בעיקר הודות לפעילויות הגמל והתיקים המנוהלים, ובצל קיטון בהכנסות מניהול קרנות נאמנות. עם זאת, היקף הנכסים המנוהלים של ילין לפידות קטן בשנת 2018 בכ-9% מ-85.6 מיליארד שקל ל-77.8 מיליארד שקל. במהלך השנה הרלבנטית הכריזה החברה על ידיד בהיקף 15 מיליון שקל, כשהיקף המזומנים בידה גדל. אגב, השכר עבודה ונלוות ששילם בית ההשקעות בשנה החולפת היה נמוך משמעותית מזה ששולם ב-2017 - 92.6 מיליון שקל לעומת 113.9 מיליון שקל בהתאמה.

לעומת ילין לפידות, מיטב דש רשם ב-2018 רווח של כ-67 מיליון שקל, קיטון של כ-29% ביחס לרווח שרשם ב-2017. מיטב דש ממשיך להציג פיזור במקורות ההכנסה שלו, כשהוא פועל בשלל תחומי פעילויות מעבר לניהול השקעות לטווח קצר, כגון הברוקראז' והאשראי החוץ בנקאי. בשנה החולפת רשם בית ההשקעות ירידה בהכנסות מתחום ניהול הגמל והפנסיה, הגם שהוא אחד מארבעת הגופים שנבחרו כברירת המחדל הציבורית לפנסיה על ידי האוצר ורשות שוק ההון. למעשה, בבחינת הרווח התפעולי במגזרי הפעילות עולה כי מיטב דש רשם שיפור ביחס ל-2017 רק בחבר בורסה ובברוקראז' (שם הוא בלע פעילות חדשה בתחילת 2018) ובאשראי החוץ בנקאי (בעיקר הודות להחזקה בפנינסולה).

בית ההשקעות מיטב, שבניהול אילן רביב ובשליטת אלי ברקת ומשפחת סטפק, הודיע על חלוקת דיבידנד של 15 מיליון שקל תוך שדיווח כי סיכם את 2018 עם נכסים מנוהלים בהיקף של כ-126 מיליארד שקל - ירידה של כ-4.5% ביחס לסך של 132 מיליארד שקל בסוף 2017. עם זאת, מציינים בחברה, בסוף פברואר 2019 כבר מדובר על נכסים מנוהלים בהיקף של כ-131 מיליארד שקל.

מיטב דש הציג ירידה ניכרת ברווח ברבעון הרביעי של 2018, בדומה לגופים מתחרים, ועל כך אומר המנכ"ל רביב כי "ברבעון הרביעי של 2018 חווה השוק כולו ירידות שהשפיעו גם על תוצאות הפעילות שלנו" תוך שהוסיף כי "עיקר הירידה ברווחיות ברבעון הרביעי נובעת מגידול בהוצאות הנובעות מיישום תיקון 28 ומהכנסות נמוכות בגין דמי ניהול משתנים בקרנות הסל לאור התנודות החריגות בשווקים. יחד עם זאת, ניתן לומר כי השיפור בשווקים ברבעון הראשון של שנת 2019 כבר נותן את אותותיו", אמר.

גוף נוסף שקרן הפנסיה שלו נבחרה על ידי האוצר ורשות שוק ההון הוא בית ההשקעות הלמן אלדובי, שדיווח היום כי "השקעה מאסיבית בשיווק ופרסום לקראת כניסת רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות, יחד עם הוצאות פחת חשבונאיות של כ-7.5 מיליון שקל הביאו את החברה להפסד של כ-8.5 מיליון שקל בשנת 2018".

במה מדובר? הוצאות הפרסום של בית ההשקעות הסתכמו ב-2018 בכ-7.6 מיליון שקל לעומת סך של 2.9 מיליון שקל ב-2017 וסך של 3.6 מיליון שקל ב-2016. עם זאת, ההפסד של בית ההשקעות ב-2018 דומה להפסד שרשם ב-2017, כ-8.5 מיליון שקל בכל אחת מהשנים.

עם זאת, מדובר בבית השקעות ששם מאמץ רב על צמיחה בהיקף נכסים מנוהל כדי להגדיל את ההכנסות בשלב ראשון. דבר זה עובד להלמן אלדובי שמציג ב-2018 הכנסות של כ-123.2 מיליון שקל לעומת הכנסות של 108 מיליון שקל ב-2017. גידול זה בא בגלל מחירים זולים של בית ההשקעות כמו גם מיזוגים ופתיחת פעילויות אחרות, כגון קרן ה- P2P שלו, שמהווה דוגמה ליצירת פעילות אלטרנטיבית צומחת.

בכל מקרה, להוציא כספי קופה של חברת החשמל שמנוהלים בבית ההשקעות, הוא מנהל כיום נכסים בהיקף כולל של כ-20 מיליארד שקל. אפרופו הלמן אלדובי - פעילות הגמל וההשתלמות שלו משותפת לו ולבית השקעות אחר: אי.בי.אי, שדיווח אמש כי סיים את 2018 עם רווח של 48.6 מיליון שקל לעומת רווח של כ-49.2 מיליון שקל ב-2017, וכי יחלק דיבידנד של 6 מיליון שקל.

לגבי תרומת הפעילויות השונות נציין כי מדוחות אי.בי.אי, שבניהול דייב לובצקי, עולה כי פעילות הגמל וההשתלמות ממשיכה להפסיד כאשר בשנה שעברה גם פעילות חבר הבורסה המוצלחת של בית ההשקעות שלמרות גידול חד בהכנסותיה בשנה החולפת רשמה בשורה התחתונה שלה הפסד - בגלל אירוע אשראי חריג של הפסד בגובה 26.5 מיליון שקל בגלל לקוחות שהשקיעו בניירות ערך מסוכנים ללא בטחונות ראויים. גם ההשקעות העצמיות של בית ההשקעות הניבו לו הפסד ב-2018. בהקשר זה נציין כי לבית ההשקעות היו ב-2018 הפסדי נוסטרו של 13.7 מיליון שקל לעומת רווחי נוסטרו של 12.9 מיליון שקל בשנה שקדמה.

מנגד, פעילות ניהול התיקים ושותפויות ההשקעה הניבה את הרווח התפעולי הגבוה ביותר, כשלצדה הפעילות של ניהול קרנות הנאמנות של בית ההשקעות והפעילויות של החיתום ושירותי הנאמנות (קפיטל). לגבי פעילות שותפויות ההשקעה של אי.בי.אי נציין כי מדובר בפעילות שכוללת ניהול קרנות אלטרנטיביות, שבית ההשקעות היה הראשון לסמן.

עוד נציין כי ההכנסות של אי.בי.אי הסתכמו ב-2018 בכ-396 מיליון שקל לעומת סך של כ-259 מיליון שקל ב-2017, בין היתר בגלל הגידול החד בהכנסות של חבר הבורסה שנהנה ממכירת מניותיו בבורסה במסגרת שינוי מבנה הבעלות בה, וגידול בהכנסות של חברת ניהול קרנות הנאמנות שרשמה גיוסים נאים בשנת הדוח.

צרו איתנו קשר *5988