הרשות להגנת הצרכן בוחנת אפשרות נוספת להצגת מחיר

הרשות מפרסמת קול קורא להתייחסות הציבור להוספת אפשרות לסימון הקיים • בדומה למדינות רבות בעולם, במקום הצגת מחיר על גבי כל מוצר באמצעות "אקדח מחירים", תיבחן האפשרות להצגת המחיר על גבי צג אלקטרוני שיוצב על המדף בסמוך למוצרים

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן / צילום: דוברות משרד הכלכלה
עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן / צילום: דוברות משרד הכלכלה

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן בוחנת אפשרות נוספת להצגת מחיר ומפרסמת קול קורא להתייחסות הציבור להוספת אפשרות לסימון הקיים. בדומה למדינות רבות בעולם, במקום הצגת מחיר על גבי כל מוצר באמצעות "אקדח מחירים", תיבחן האפשרות להצגת המחיר על גבי צג אלקטרוני שיוצב על המדף בסמוך למוצרים. 

בשנת 1998 עוגנה לראשונה בדין החובה לסמן את מחירו הכולל של כל מוצר עליו או על גבי אריזתו. חובה זו נתפסת כאחת מהזכויות הצרכניות החשובות במדינת ישראל. עם זאת, נטען כי חובה זו כרוכה בעלויות כספיות לא מבוטלות, אשר בסופו של דבר מגולגלות לפתחו של הצרכן בדמות העלאת מחירים.

לאור התפתחויות טכנולוגיות וחקיקתיות מהשנים האחרונות, ומתוך הבנה כי שינוי זה עשוי לשפר את חוויית הקנייה ולחסוך לצרכן זמן משמעותי וכמו כן לחסוך עלויות לעוסקים ולצרכנים, בכפוף ומבלי לפגוע בשמירת ההגנה על הצרכן, בוחנת הרשות לאפשר אסדרה חליפית לעסקים שיקבלו על עצמם סט כללים רגולטוריים מותאמים להתפתחות הטכנולוגית.

ככל שהרשות תשתכנע בצורך לבצע שינוי, ייתכן שהיא תבחר לערוך פיילוט על-מנת לוודא כי ההחלטה אינה פוגעת בצרכנים. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבקשת את התייחסות הציבור לשינוי הנבחן.

מדובר באופציה - במקום בו יוחלט על אפשרות נוספת להצגת המחיר, יוכל עוסק לבחור בין שתי חלופות להצגת מחיר.

בחינת הטכנולוגיה להצגת המחיר הדיגיטלית כפי שקיימת בשוק מעלה כי בשוק קיימות טכנולוגיות להצגת מחיר המוצר על גבי המדף באמצעות צגים אלקטרונים וכן סורקים לאיתור והדפסת מחיר במספר נקודות בבית העסק ולעתים גם בעגלה ובמכשיר הטלפון החכם - כל אלה מחוברים לרשת הקופות. השיטה יכולה להיות מעוצבת בצורה שמאפשרת צרכנות דיגיטלית תוך הותרת האופציה של הדבקת המחיר לצרכנים שירצו בכך.

קיימות טכנולוגיות המאפשרות לסרוק את המוצרים במהלך הקניה בחנות ולשלם ביציאה מבלי לסרוק כל מוצר ומוצר בקופה. לפיכך, טכנולוגיות אלה עשויות לחסוך זמן רב לצרכן ולשפר את חוויית הקנייה.

בנוסף, בשנת 2014 תוקנו תקנות המחייבות את הקמעונאים הגדולים לפרסם את מחירי כל אחד ממוצריהם, בכל אחת מנקודות המכירה, בכל עת. בעקבות התקנות, המידע באשר למחירי המוצרים הפך לנגיש לצרכנים, באמצעות אפליקציות ייעודיות המאפשרות גישה למחירי מוצרים בסניפים השונים וברשתות השונות.

כאמור, לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והחקיקתיות שחלו בשנים האחרונות, לצד האפשרות לחיסכון בעלויות של הסימון הידני, בוחנת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן אסדרה חליפית, ולהתיר לעוסק, אם יבחר בכך, להציב בבית העסק צג אלקטרוני על גבי המדף, המציינים את המחיר, המחיר ליחידת מידה וכל מידע אחר הנדרש על-פי חוק ביחס לאותו מק"ט, חלף להצגת מחיר על כל פריט ופריט, וזאת תחת עמידה בסדרה של כללים, שביניהם:

■ המידע כאמור בצג יהיה ברור והצג יהיה בגודל שלא יפחת מזה שתקבע הרשות.
■ צגי המחיר האלקטרוני יוצגו עבור כל מק"ט, באופן מובחן וברור, תוך הפרדה ברורה בין המקט"ים.
■ העוסק יציב ברחבי החנות מכשירים לקריאת הברקוד וכן להדפסת תג המחיר להדבקה על המוצר.
■ העוסק לא יעלה מחירים בחנות במהלך שעות הפתיחה של החנות.
■ צרכן יוכל לקבל את חשבונית הקנייה באופן דיגיטלי.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מסר היום (ה'): "הקמעונאות עוברת מהפכה דיגיטלית שמאתגרת את החשיבה המסורתית. הרשות לקחה על עצמה לבחון אפשרות נוספת להצגת המחיר, תוך הקפדה על כך שההגנות הקיימות לצרכן וזכויותיו לא תיפגענה".  

צרו איתנו קשר *5988