הופקדו שתי תוכניות למגדלים באזור התעשייה הרצליה

שתי התוכניות, שיזמו חברת מבני תעשייה וחברת מגדל, מגדילות משמעותית את זכויות הבנייה הקיימות, מעד 8 קומות לעד 30 קומות • התוכניות הופקדו על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב, בהתאם למסמך המדיניות לפיתוח האזור

הדמיה של המגדל בפינת אבא אבן שנקר בהרצליה פיתוח / הדמיה: משרד רונה-כהן אדריכלים
הדמיה של המגדל בפינת אבא אבן שנקר בהרצליה פיתוח / הדמיה: משרד רונה-כהן אדריכלים

אזור התעסוקה של הרצליה פיתוח עלה לגובה: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל-אביב שבמינהל התכנון, החליטה להפקיד שתי תוכניות באזור התעשייה, בהתאם למסמך המדיניות לפיתוח האזור שאישרה הוועדה המקומית. על פי התוכניות שהופקדו, מבנים קיימים בני 3-8 קומות יגדלו ל-18 ו-30 קומות.

התוכנית הראשונה, מתייחסת לבית אמרון - מבנה קיים בן 3 קומות בבעלות חברת מבני תעשייה, הממוקם בפינת הרחובות אבא אבן ואריה שנקר (שער הכניסה לאזור התעסוקה). על פי הזכויות הקיימות, ניתן להקים במקום בניין בן 20 קומות.

ואולם על פי התוכנית שקידמה מבני תעשייה, יוגדלו זכויות הבנייה, כך שיוקם מגדל בן 30 קומות, שיכלול עירוב שימושים - קומת מסחר בחזית הרחוב, משרדים, 100 דירות מגורים קטנות, חדרי מלון ושטחי ציבור. דירות המגורים יהיו בנות 2 חדרים ובשטח של עד 50 מ"ר, המיועדות ליחידים או זוגות, עובדי אזור התעסוקה או סטודנטים. בהחלטת הוועדה המחוזית הודגש כי האפשרות להגדיל את הזכויות מ-20 קומות ל-30 תלויה בהסרת הגבלות רשות התעופה האזרחית ומשרד הביטחון.

התוכנית השנייה מתייחסת למגרש בפינת הרחובות אריה שנקר 16 והחושלים, שמצוי בבעלות חברת הביטוח מגדל וסיריוס חברה להשקעות. על המגרש קיימים בני מבנים בני 6 ו-8 קומות.

על פי התוכנית שקידמו החברות, למגרש יתווסף בניין בן 18 קומות, ובו עד 175 דירות מגורים קטנות בשטח של עד 50 מ"ר, חדרי מלון ושטחי ציבור. בנוסף, התוכנית מגדירה מחדש את המרחב הציבורי ברחבה ציבורית עם חזיתות מסחרית. התוכנית נסמכת על החניון הקיים במגרש, ואינה מוסיפה שטחים לחניונים לרכבים פרטיים, זאת בכדי לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, ומעבר עתידי של הקו הירוק של הרכבת הקלה במקום.

בדצמבר 2018 החליטה הוועדה המחוזית לפרסם הודעה בדבר הכנת תוכנית מתאר לרובע העסקים הרצליה מערב, אשר תתבסס על מסמך המדיניות שאושר בוועדה המקומית. מטרת מסמך זה הייתה לבחון את הצרכים המשתנים של אזור התעשייה בהיבטים השונים, ולהציע מדיניות אשר תהפוך את אזור התעשייה לרובע עסקים נגיש, דינאמי ופעיל.

התוכנית המתארית תכלול העצמת זכויות הבנייה, תוך מתן אפשרות להוספת שימושי מגורים ומלונאות לשימושי המסחר והמשרדים הקיימים. בתוכנית דגש על עידוד שימוש בתחבורה ציבורית, ובהעדפת הולכי רגל ורוכבי אופניים. הוועדה קבעה כי עד לאישורה של התוכנית המתארית, ניתן יהיה לקדם תוכניות מפורטות בהתאם למדיניות, בהיקף שלא יעלה על היקף השטחים שאושר בתוכנית המתאר הכוללנית המופקדת.