שכ"ט לפי תוצאה: במשרד המשפטים ממליצים לשנות את דרכי התגמול לשמאים

מועצת שמאי המקרקעין, שכפופה למשרד המשפטים, ממליצה לשרת המשפטים לאפשר לשמאים לגבות שכר-טרחה לפי תוצאה, בשונה מהמצב הקיים • הביקורת הפנימית: בכירים במשרד המשפטים חוששים שהשינוי יוביל לשומות לא אובייקטיביות לטובת הגורמים שהזמינו את השומה

חיים מסילתי, ראש לשכת שמאי המקרקעין / צילום: איל יצהר
חיים מסילתי, ראש לשכת שמאי המקרקעין / צילום: איל יצהר

מועצת שמאי המקרקעין, הפועלת כגוף סטטוטורי במשרד המשפטים, ממליצה על שינוי מהותי בדרך עבודת שמאי המקרקעין בישראל. בתחילת השבוע החליטה המועצה, ברוב קולות, לאפשר לשמאים לגבות שכר-טרחה המותנה בתוצאות ההליך. ההמלצה, שמשמעותה שינוי בתקנון האתיקה של השמאים, עברה לשרת המשפטים איילת שקד, שבידיה הסמכות להחליט בעניין.

מה שמותר לעורכי דין ואסור לשמאים

בכללי האתיקה הקיימים, בניגוד לעורכי דין המייצגים צד ויכולים לקבוע שכר-טרחה הקשור לתוצאות ההליך - השמאי נחשב למומחה אובייקטיבי, ועל כן חל עליו איסור לקבל שכר-טרחה התלוי בתוצאה. בתקנות האתיקה נקבע כי "התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע" המהווה הפרה של תקנון האתיקה, תיחשב גם "קביעת שכר, או קבלת שכר, לפי תוצאותיו של משפט הקשור בעניין שלגביו ניתן השירות, או לפי תוצאותיו של השירות המקצועי שניתן".

לפי התיקון שמוצע עכשיו על-ידי המועצה, שמאי מקרקעין יוכלו לגבות שכר-טרחה מותנה בתוצאה, ובלבד שבחוות-דעתו יינתן גילוי נאות לכך ששכר-טרחתו מותנה בתוצאה. זאת, בתחומים הבאים: שומות בהליכים של היטלי השבחה, תביעות פיצוי בגין פגיעה מתוכנית (לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה), השגות על שומות של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שומות הנערכות במסגרת הפקעות קרקע לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור). בחוגי השמאים מודים כי במקרים רבים, למרות האיסור, נעשים הסדרי שכר-טרחה לפי תוצאה, גם לפי העדפתם של הלקוחות.

שלושת ראשי לשכת שמאי המקרקעין (הגוף היציג של שמאי המקרקעין. מ"ל) האחרונים - אוהד דנוס, ארז כהן והנוכחי חיים מסילתי - פעלו לביצוע התיקון. זאת בנימוק של שיפור התעסוקה לשמאים והנגשת שירותיהם לציבור הרחב. מנגד, הדרג המקצועי במשרד המשפטים - בדגש על המשנה ליועמ"ש ארז קמיניץ והממונה על הנדל"ן במחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי), עו"ד כרמית יוליס, החברה במועצת השמאים - הובילו קו הפוך לתיקון. זאת בנימוק שהדבר עלול להביא לפגיעה באמינות השומות ולעיוות ביחסים בין השמאים לבין הגופים מולם הם פועלים, כולל בוועדות המקומיות.

"פגיעה של ממש במקצוע שמאות המקרקעין"

לקראת דיון קודם במועצה בעניין זה, כפי שפורסם ב"גלובס", שלחה עו"ד יוליס מכתב למועצה, ובו נאמר כי בביטול התקנה "יש כדי לפגוע פגיעה של ממש במקצוע שמאות המקרקעין. לאחר שנים בהן החקיקה העצימה את מקומו החשוב של מקצוע זה, יש בחקיקת משנה המוצעת כאמור כדי להביא לפיחות במעמד המקצוע, עד כי לקבלתה עשויים להיות, לטעמי השלכות משמעותיות. אין מדובר עוד בנאמנות מקצועית לקביעה שמאית שמצופה ממומחה, אלא באמירה שמותאמת ללקוח ולתוצאות המיוחלות של ההליך... ביטול התקנה עלול לייתר כליל את הצורך בקביעת שומות לקרקע באמצעות שמאי מקרקעין, ולהביא לנזק עתידי לתחום שמאות המקרקעין, הגם שלעת הקרובה הוא עשוי בהחלט להועיל לחלק מהשמאים ולאפשר להם להתפרנס ביתר רווח".

כעת, כאמור, החליטה מועצת השמאים, לצדד בשינוי המוצע ולהמליץ על כך לשרת המשפטים שקד. המועצה היא גוף סטטוטורי, וחברים בו 11 נציגים ממשרדי המשפטים והאוצר לצד נבחרי ציבור. למועצה יש סמכות לקבוע תקנים מקצועיים ותקנות אתיקה, כולל סמכויות ענישה עד כדי סילוק שמאי מהמקצוע. יו"ר המועצה הוא סגן מנהל רישום מקרקעין (טאבו), עו"ד דוד שני. חברים בה גם השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני; יו"ר לשכת שמאי המקרקעין' חיים מסילתיף עו"ד כרמית יוליס ממשרד המשפטיםף נציג האקדמיה' ד"ר יגאל צ'רני מאוניברסיטת חיפה; השמאי הממשלתי בעבר, יעקב אודיש; ועוד. 

צרו איתנו קשר *5988