43% מהנבחנים שניגשו לבחינות בביקורת ובחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד סתיו 2018 - נכשלו

מועצת רואי החשבון פרסמה היום את תוצאות בחינות ההסמכה של הסטודנטים לחשבונאות שניגשו למבחנים בסתיו 2018, במרדפם אחר החלום להיות רואי חשבון, ואחוז הנכשלים בהן מטריד את הסטודנטים לחשבונאות ואת השוק

נבחנים / צילום: שאטרסטוק
נבחנים / צילום: שאטרסטוק

43% מהנבחנים שניגשו לבחינות בביקורת ובחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד סתיו 2018 - נכשלו בבחינות, והתנפץ חלומם להיות רואי חשבון; בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, הנחשבת לבחינה הקשה יותר מבין שתי הבחינות הסופיות, נרשם שיעור של 60% נכשלים - כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (ב') מועצת רואי בחשבון.

על-פי הנתונים, שיעור העוברים בקרב אלה שניגשו לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות בפעם הראשונה גבוה מהממוצע הכללי. כמעט 70% מהנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה זו עברו בהצלחה (68%). ואולם הנתונים בנוגע למבחן בחשבונאות פיננסית מתקדמת נותרים עגומים גם כאשר בוחנים את התפלגות הנבחנים לפי מספר הפעמים שניגשו לבחינה, כאשר רק 49% מהנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה זו עברו אותה.

הנתונים מעט טובים יותר מאלה שנרשמו בבחינת ההסמכה של הסטודנטים לחשבונאות שנערכו במועד אביב 2018, במרדפם אחר החלום להיות רואי חשבון: אז עברו את הבחינה בנושא ביקורת חשבונות רק 34% מכ-800 הנבחנים שניגשו. מתוכם, מעל 50% מהנבחנים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה (כ-482 נבחנים) - נכשלו. בבחינה בחשבונאות פיננסית, שיעור המעבר הכללי בבחינה עמד אז על 40.9% - שיעור כמעט זהה לשיעור העוברים במועד סתיו 2018.

שתי הבחינות הסופיות - בביקורת ובחשבונאות פיננסית - פותחות את דלתות מקצוע ראיית החשבון עבור הסטודנטים לחשבונאות, ואחוז הנכשלים בהן מטריד את הסטודנטים לחשבונאות ואת השוק. זאת, מאחר שמלבד ניפוץ החלום של עשרות סטודנטים להפוך לרואי חשבון, הוא משליך באופן ישיר על היצע המתמחים שעתיד להגיע אל משרדי רואי החשבון - אחוז נמוך מאוד - שלא תמיד עונה על הביקוש הרב.

מבחני ההסמכה בראיית חשבון נחשבים למתישים במיוחד. במשך חודשים ארוכים הנבחנים משננים חומר לימוד מקיף ביותר הכולל סעיפי חוק ונוסחאות מורכבות, שבהם הם נדרשים לשלוט ברמה גבוהה. בסיום התקופה המייגעת, הסטודנטים נבחנים בבחינות הסמכה סופיות. בחינת ההסמכה בחשבונאות פיננסית המתקדמת נחשבת לקשה מבין שתי הבחינות (השנייה היא בנושא "ביקורת חשבונות"), וככלל, אחוז המעבר בה נמוך יותר (במספר מועדים בעבר המגמה התהפכה).

אוניברסיטת בן-גוריון מובילה - 100% עוברים

הבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות נערכה בבנייני האומה בירושלים ב-7 בינואר השנה. לבחינה ניגשו 1,107 נבחנים ונבחנות. מוסדות הלימוד שהובילו בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה היו אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - עם 100% מעבר, המרכז הבינתחומי הרצליה (כ-93%), המכללה האקדמית ספיר (כ-93%), המרכז האקדמי רופין (כ-86%), אוניברסיטת בר-אילן (כ-76%), אוניברסיטת אריאל בשומרון (כ-75%), המרכז האקדמי לב (כ-71%). המסלול האקדמי של המכללה למינהל, ששולח מדי שנה את מספר הסטודנטים הרב ביותר למבחנים, הסתפק בכ-69% עוברים מקרב תלמידיו.

על-פי הנתונים, 632 נבחנים ניגשו לראשונה לבחינה (57% מקרב כלל הנבחנים), ושיעור המעבר שלהם עומד על 68%. 43% (475) מהנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או יותר, ושיעור המעבר שלהם נמוך משמעותית ועומד על 43%. שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה זו הוא 57%.

הבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת נערכה ב-17 בדצמבר אשתקד, בבנייני האומה בירושלים, וניגשו אליה 942 נבחנים ונבחנות. מוסדות הלימוד המובילים בשיעור המעבר מקרב הנבחנים לראשונה בבחינה זו הם אוניברסיטת אריאל בשומרון (כ-75% אחוזי מעבר), המרכז הבינתחומי הרצליה (כ-69%), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (כ-67%), המרכז האקדמי רופין (כ-64%), אוניברסיטת בר-אילן (כ-54%), המסלול האקדמי המכללה למינהל (כ-52%) והמכללה האקדמית ספיר (כ-50%).

בקרב 636 בנבחנים שניגשו לראשונה לבחינה (68% מקרב כלל הנבחנים), נרשם שיעור של 49%. שיעור המעבר צונח עוד יותר בקרב 32% (306) מהנבחנים במועד זה, שהנם נבחנים חוזרים, אשר ניגשו לבחינה בפעם השנייה או יותר, ועומד על 22%.

זאת, כאשר שיעור המעבר הכללי של כלל הנבחנים בבחינה בחשבונאות פיננסית עומד על 40%, כאמור.