צל על הוותמ"ל: החוקר שמונה לבדוק התנגדויות לתוכנית קיבל בעבר מיליונים ממינהל התכנון

איך קרה שאדיב נקאש מונה כחוקר לבדוק התנגדויות לתוכנית ותמ"ל בצפון, לאחר שקיבל בעבר מיליונים מהמינהל עבור תוכנית מתאר • ביהמ"ש הדיח אותו מהתפקיד מחשש למראית עין לניגוד עניינים - כעת בתנועה לאיכות השלטון מבקשים לבדוק את כל התוכניות שחקר

תוכנית הוותמ"ל לקריית אתא. כ־4,000 דירות / הדמיה: רמ"י
תוכנית הוותמ"ל לקריית אתא. כ־4,000 דירות / הדמיה: רמ"י

"יש חששות כבדים בנוגע לאופן התנהלות הוותמ"ל עת היא ממנה חוקרים לשמיעת התנגדויות על תוכניותיה", כתבו בשבוע שעבר בתנועה לאיכות השלטון למינהל התכנון. הרקע למכתב הוא פסק דין שניתן בתחילת החודש בבית הדין לעניינים מינהליים בחיפה בעניין תוכנית הוותמ"ל בקריית אתא.

לפני כשנה אושרה בהליך מזורז בוותמ"ל תוכנית לבניית כ-4,000 דירות בסמוך לקריית אתא - תמל/1024. בשטח התוכנית נמצאות גם קרקעות של הקיבוצים אושה ורמת יוחנן, שיצאו למאבק נגד התוכנית, בדומה לקיבוצים ומושבים אחרים שגילו לפתע שתוכניות הוותמ"ל לוקחות להם שטחים חקלאיים או שטחים פתוחים.

הקיבוצים אושה ורמת יוחנן עתרו נגד הליכי האישור של תוכנית הוותמ"ל. באותה עתירה טענו שני הקיבוצים, באמצעות עו"ד רון רוגין, כי החוקר, האדריכל אדיב נקאש, קיבל בעבר מיליוני שקלים ממינהל תכנון בעבור תכנון תכנית המתאר של אום אל פאחם.

עוד נטען בכתב התביעה, כי מתוך 58 חוקרים שרשומים במאגר של מינהל תכנון, נקאש חקר 13 תוכניות מתוך 36 (ומאז התביעה מספר התכניות עלה ל-17), מה שנוגד את כללי ההסתברות ומעלה חששות לגבי אופן בחירות חוקרים לתוכניות הוותמ"ל.

הכיוון אליו חתרו העותרים היה ברור: נקאש מקורב לאנשי מינהל תכנון, ומינויו התכופים לחוקר התוכניות שלה אינם מקריים.

שופטת בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה ריבי למלשטריך-לטר, שדנה בעתירה, לא קיבלה את הטענה שנקאש מקורב לאנשי מינהל התכנון, אולם הסכימה כי אכן קיים חשש למראית עין של ניגוד עניינים - ופסקה כי נקאש יוחלף בשמיעת ההתנגדויות בתוכנית הוותמ"ל לקריית אתא.

פסק הדין שניתן בתחילת אפריל היכה גלים, שכן בעיני המתנגדים הרבים לוותמ"ל הוא היווה כמעט אקדח מעשן לאופן פעילותה של הוועדה, שמתכננת שכונות שלמות ללא ביקורת משמעותית. דו"ח של החברה להגנת הטבע מצא כי רובן המכריע של התנגדויות הציבור לתוכניות הוותמ"ל נדחה: 84% נדחו לחלוטין, 12% נדחו חלקית, ורק 4% התקבלו.

נקאש ומינהל תכנון אמרו ל"גלובס" כי טענה קודמת שהועלתה בעבר בנוגע לתפקודו של נקאש בתכנית הוותמ"ל של אופקים - נדחתה. "לאור הפסיקה הסותרת לא ניתן לטעמי לקבוע, שפסק הדין בעניין תמ"ל 1024 גובר", כתב נקאש בתגובתו.

בנוגע לכך ציין בא כוח העותרות בשתי העתירות, עו"ד רון רוגין, כי בעתירה בעניין אופקים, לא היו בידי העותרים המידע על הכספים שנקאש קיבל בעבר מהמשרדים הממשלתיים, ולפיכך עניין ניגודי העניינים האפשריים כמעט שלא נדון.

החוקר: "אין דופי באדריכל עצמו"

נקאש הוא אדריכל ומתכנן ותיק, בעל משרד לתכנון אדריכלי בחיפה, מומחה לשימור מבנים וערים היסטוריות, עוסק רבות באדריכלות ותכנון ערים במגזר הערבי. הוא שימש בין היתר אדריכל העיר נצרת ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיר, וכיועץ מקצועי לכנסת בנושא תכנון ובנייה בחברה הערבית בארץ.

הפרסומים האחרונים אודותיו פגעו בו. "כחוקר, אינני פועל על דעת עצמי ובחלל הריק. פעילותי היא במסגרת מוסדות התכנון בהתאם לחוק", הגיב בתגובה כתובה. עוד הוסיף כי "החלטת השופטת לפיה יש למנות חוקר אחר אינה נובעת כאמור לא מתוך הטלת דופי בי אישית בהמלצותי המקצועיות לגופן, אלא ממסקנתה של השופטת שלפיה לא התקיימו נסיבות שאינן מעלות חשש לניגוד עניינים".

ואמנם, בפסק דינה כתבה השופטת: "אין בכך כדי להטיל דופי כלשהו באדריכל עצמו, אלא בעצם הצבתו בתפקיד שבנסיבות מקפל בתוכו מצב של ניגוד עניינים, יש חשיבות עליונה למראית פני הצדק מקום בו עלול להיות ניגוד עניינים".

נקאש מזכיר כי חלק מהנוהלים בדרך לבחירתו כללו בדיקות מוקדמות למניעת ניגוד עניינים. "ביצעתי את כל שנדרש ממני בקשר עם בדיקות מוקדמות אלה ונתקבל אישור הגורם המוסמך למינויי כחוקר", הוא אומר, ואכן כך עלה גם מדברים שנאמרו בבית המשפט. גם העובדה שביצע עבודות תכנון עבור מינהל תכנון הייתה כלולה בטפסים שמילא קודם מינויו לחוקר

השלב הבא: דרישה לבדוק מחדש החלטות שכבר ניתנו 

הנושא הטריד גם את התנועה לאיכות השלטון, שבשבוע שעבר שלחה כאמור מכתב לוותמ"ל ולמינהל תכנון, שבו ביקשה לבדוק בהקדם האפשרי כיצד זה ממונה שוב ושוב אותו החוקר לבדיקת התנגדויות התוכניות שעוברות תחת ידה, ולקיים בחינה מחודשת של ההחלטות שבהן שימש החוקר אדיב נקאש כחוקר בהתנגדויות של התוכניות שלה.

כיצד צריך לנהוג כרגע עם עבודותיו של נקאש? הרי בעקבות הפסיקה הזו, עלולים לצוץ עוד מתנגדים שהתנגדויותיהם נדחו ולעתור בדומה לקיבוצים אושה ורמת יוחנן. גם כאן הוותמ"ל סירב להגיב לפניית "גלובס", ואולם נראה כי לא ניתן לחמוק מהפסיקה מבית המשפט בחיפה, ובסופו של דבר מינהל התכנון והוותמ"ל ייאלצו להגיב, הן בצורה של ערעור על פסק הדין והן באופן ציבורי, שיבהיר את האופן שבו נבחרים חוקרים לתוכניות הוותמ"ל.

מה עושה חוקר ואיך בוחרים אותו

במשפט עלתה לדיון גם השיטה של בחירת חוקרים, שלפיה מתוך ה-58 שולפים בכל פעם חמישה שמות, ומהם בוחרים את החוקר. על כך כתבה השופטת בפסק דינה, כי "ניתן לומר כי גם אם מדי תוכנית יש לבחור חוקר מתוך חמישה חוקרים,שהם עצמם מתוך רשימה של 58 חוקרים, הסבירות שהחוקר נקש ייבחר ב-13 מתוך 36 מינויים היא הסתברות מפתיעה".

גורם שמעורה בנושא אמר ל"גלובס" כי מבין 58 החוקרים הכלולים ברשימה, רבים אינם באמת אקטואליים או פנויים ובסך הכל הרשימה האמיתית מצומצמת בהרבה.

בדיקת "גלובס" מעלה כי בכ-50 תוכניות שלהן מונו חוקרים, טיפלו כעשרה חוקרים בלבד, ואולם נקאש מוביל באופן ברור במספר התוכניות שבהן הוא טיפל ומטפל על פני הבאים אחריו.

האם ייתכן שבוותמ"ל מעדיפים לבחור חוקרים שנוחים להם? שאלה זו לא קיבלה תשובה במשפט, אבל נותרה באוויר והיא מטילה צל ציבורי על אופן בחירת החוקרים.

מי שאחראי על מינוי החוקרים לתוכניות הוותמ"ל הוא יו"ר הוותמ"ל. בתגובה לפניית "גלובס" נמסר ממשרד האוצר, האחראי על הוותמ"ל, כי כמחצית מהמינויים של נקאש נעשו על ידי יו"ר הוותמ"ל הקודם, ערן ניצן, והיתרה על ידי היו"ר הנוכחי, אריאל יוצר.

"בחירת חוקרים לתוכניות מתבצעת בהתאם להמלצת הצוות המקצועי והייעוץ המשפטי לוותמ"ל, בין היתר על פי מידת ההתאמה המקצועית לתהליך, ניסיון רלוונטי לתוכנית, בדיקת ניגוד עניינים ועוד", נמסר ל"גלובס", ואולם לא השיבו לשאלה כיצד קרה, שאותו חוקר התמנה כל כך הרבה פעמים, על אף שהסיכוי לכך קטן מאוד אם היו מבצעים את הבחירה על פי ההליכים.

עוד הוסיפו: "מינהל התכנון מייחס חשיבות עצומה לשמירה על אמון הציבור ומקפיד על התנהלות תקינה ומבוקרת. גם במקרה של מינוי חוקרים בכלל, וכך גם במינוי החוקר אדיב נקאש, נעשתה הקפדה על נהלי עבודה מחמירים כולל בסוגיות של ניגוד עניינים. מינהל התכנון לומד את פסק הדין ושוקל הגשת ערעור בנושא".

צרו איתנו קשר *5988