חיזוק הצפון? נתניהו ואריאל דיברו על שחרור קרקעות

דוח המבקר מאשר את חשיפות "גלובס": היוזמה להעתקת מכון וולקני נעשתה באופן ש"אינו מתיישב עם הכללים שרשות שלטונית מחויבת להם"

מכון וולקני / צילום: שלומי יוסף
מכון וולקני / צילום: שלומי יוסף

דוח מבקר המדינה מאמת את הממצאים בסדרת הכתבות ב"גלובס", על הניסיון להעביר את מינהל המחקר החקלאי (מכון וולקני) מהשטח במתחם משרד החקלאות בראשל"צ לאתר אחר בגליל.

היוזמה החלה להתגלגל ב-2014, כששר השיכון והבינוי היה אורי אריאל, והמאמצים נמשכו ביתר שאת ב-2016, אחרי שעבר לתפקיד שר החקלאות. ההנמקה הרשמית של אריאל וראש הממשלה נתניהו הייתה "לפתח את הצפון ולחזק את הפריפריה", ובהתאם הקים נתניהו בתחילת 2017 את "הוועדה לבחינת העתקת מכון וולקני לצפון". אלא שבמגעים בין נתניהו, אריאל, מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו וראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון, עלתה מטרה אחרת: שחרור הקרקעות של מכון וולקני, כדי לנצל את הקרקע לבניית כ-14 אלף דירות.

חוות דעת מקצועית שנתניהו קיבל מפרופ' יוג'ין קנדל, קודמו של שמחון בתפקיד, פסלה את הרעיון. למרות זאת, בתחילת 2016 נערכה פגישה בין נתניהו לאריאל, שבה, לדברי בן אליהו, "נתניהו נתן את ברכת הדרך להתחיל מהלכים בנושא". בן אליהו מסר לאנשי המבקר כי להבנתו "דברי ראש הממשלה בעניין שיקפו החלטה בנושא", אף שלא התקבלה החלטת ממשלה בעניין זה.

הוועדה שמינה נתניהו קיבלה מספר סקרים שביצעו חברות פרטיות. נקודת המוצא שמתוכה יצאו הייתה כאילו התקבלה כבר החלטה להעתיק את המכון, ונותר רק להמליץ על חלופה קרקעית בגליל. ואולם, באותה תקופה לא נערכו מגעים עם מנהלי מכון וולקני ולא נשמעה עמדתם המקצועית, אלא בשלב מאוחר הרבה יותר, בעקבות גל מחאה של מדענים שהתנגדו ליוזמה. הנימוק העיקרי של המדענים מהארץ ומהעולם היה שהמכון ינותק מסביבתו המדעית, למשל מכון ויצמן והפקולטה לחקלאות, והעתקתו תפגע קשות במחקר החקלאי בישראל.

סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם בישראל

בעקבות הפרסומים ב"גלובס" ותלונות החוקרים של מכון וולקני, ערך היועץ המשפטי לממשלה בדיקה משלו על תהליך קבלת ההחלטות, ואיך נולדה "הצעת מחליטים" שאמורה הייתה להגיע לממשלה. כך נאמר בדוח: "במסגרת הבירורים של משרד המשפטים בנוגע להצעת המחליטים מסר לו משרד החקלאות כי ההחלטה על העתקת המכון לצפון התקבלה בעקבות ישיבה שנערכה בראשות ראש הממשלה, אך לא היה פרוטוקול או רישום לגבי מה שנאמר בישיבה זו".

על פי הדוח, ועדה מיוחדת של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ) מסרה כבר במחצית 2016 מסמך, שמסקנתו הייתה כי יש לפסול את היוזמה להעתקת המכון לגליל. מסמך זה הוסתר מעיני הציבור ומעיני רוב חברי הוועדה שמינה נתניהו, עד חשיפתו בעיתון זה. בסיכום דוח המולמו"פ נאמר, כי "תהליך ההעתקה של מכון וולקני לצפון טומן בתוכו סכנה להמשך קיום מחקר חקלאי מתקדם במדינת ישראל בשנים הקרובות ולכן יש להימנע ממנו".

בדוח המבקר נאמר, כי "הבדיקה במשרד החקלאות ובמשרד ראש הממשלה (אשר המועצה הלאומית לכלכלה היא חלק ממנו) העלתה, כי במשרדים אלה שעסקו בנושא העתקת מכון וולקני לצפון, אין מסמכים המתעדים את ליבון האמור בדוח ועדת קנדל או בחוות הדעת של המולמו"פ".

משרד החקלאות: אין יסוד לטענות

בסיום הדוח נאמר: "אין חולק כי סמכותם ואף חובתם של שרי הממשלה להוביל מדיניות. עם זאת בבואם להכריע בעניין יישומה נדרשים הם לקיים הליכי בחינה והחלטה ראויים, ובכלל זה לקבל מידע ולהיוועץ עם הגורמים הרלוונטיים לנושא. החלטה של נבחר ציבור אשר משליכה - כמו במקרה זה של מכון וולקני - על עבודתה של יחידה ממשלתית זו ועל עתידו של המחקר החקלאי בישראל, צריכה להתקבל רק לאחר שכלל הבחינות הרלוונטיות בוצעו, נותחו ההשלכות והמשמעויות של כל אחת מהחלופות וניתן משקל לכל השיקולים הנוגעים בדבר.

"במקרה זה היה ראוי, במסגרת הבחינות הרלוונטיות, להיוועץ עם הנהלת מכון וולקני ולקבל ממנה נתונים, לשם בחינה מיטבית של הנושא, לפני קבלת החלטה שמשליכה על פעילותו העתידית של המכון, העוסק במחקר חקלאי, תחום שעליו מופקד גם המשרד עצמו. גיבוש החלטה על ידי רשות שלטונית, מבלי שנבחנות קודם לכן משמעותה והשלכותיה על הגופים הרלוונטיים להחלטה, אינו מתיישב עם הכללים שרשות שלטונית מחויבת להם בעניין דרך הפעלת הסמכות וקבלת החלטות".

ממשרד החקלאות נמסר: "מטרת בחינת העתקת מכון וולקני לצפון הייתה להעצים את הצפון וחיזוק הפריפריה בכלל, לרבות בתחום המחקר החקלאי. הטענה שמקור תפיסת עולם זו הינו הרצון לנצל את השטח המתפנה במרכז הארץ עבור יחידות דיור משוללת כל יסוד, ומקורה בטענה של ועד עובדים ששיקוליו הן הישארות במרכז הארץ.

"גם הטענה בדבר אי-שיתוף הנהלת מכון וולקני בהעברה לצפון מופרכת. הנהלת משרד החקלאות פנתה אל מכון וולקני בנושא, אך אלו סירבו לשתף פעולה עם המהלך. על אף זאת, משרד החקלאות בחר לשתף את הנהלת המכון בדבר המהלכים הצפויים, ואף קוימו מספר פגישות בנושא עוד בטרם הוכנה הצעת ההחלטה לממשלה, כל שכן טרם ההחלטה על הקמת צוות בדיקה שיבדוק את הנושא.

"הוועדה לבחינת העתקת וולקני לצפון התייחסה גם למשמעות הפגיעה המחקרית בעקבות ההעתקה, לעומת התועלת בהעתקת המכון לצפון. היא קבעה פה אחד, גם ע"י מנכ"ל משרד החקלאות שלמה בן אליהו, כי בנסיבות העניין אין להעתיק את מכון וולקני, ויש לשאוף להגדלת שלוחת המכון בצפון, בחוות נווה יער". 

ממכון וולקני נמסר: "מכון וולקני שיתף פעולה באופן מלא עם משרד מבקר המדינה בתהליך הבדיקה ומכבד את ממצאי הביקורת. קראנו את הדוח בעיון רב, ואין לנו מה להוסיף על מה שנכתב בו. מכון וולקני ימשיך לשמור על מצוינות ומובילות אקדמית-מחקרית ועל מחויבותנו לקדם מחקר חקלאי ציבורי יישומי לטובת העצמת החקלאות בארץ הזוכה להערכה חובקת-עולם".

צרו איתנו קשר *5988