הכניסה של ארקין וגבאי לכלל ביטוח מחזירה צבע ללחיים של מחזיקי אג"ח אי.די.בי

אי.די.בי, שנמצאת בשליטת אדוארדו אלשטיין, סיכמה אמנם על מכירת עד 18% ממניות כלל ביטוח לפי מכפיל הון נמוך יחסית • אבל הקפיצה במניית כלל, בתגובה לכניסתם של ארקין, גבאי ולפידות לחברה, מגדילה את שווי יתרת החזקותיה של אי.די.בי, ומשפרת במקצת את מצבם של מחזיקי האג"ח הארוכות שלה

מורי ארקין / צילום: תמר מצפי
מורי ארקין / צילום: תמר מצפי

מניית כלל עסקי ביטוח  נסחרת היום בעלייה של כ-2% למחיר של יותר מ-60 שקל, לאחר שהשלימה זינוק של 20% בשלושה ימים, לרמת שיא של חמישה חודשים. הסיבה לזינוק הייתה כניסתם של מורי ארקין, יקיר גבאי ואייל לפידות להשקעה מהותית בחברת הביטוח.

המיליארדרים ארקין וגבאי רכשו כל אחד 4.99% ממניות כלל ביטוח, ולאחד מהם אף ניתנה אופציה לרכישת כ-3% נוספים מהחברה, במחיר של 50 שקל למניה, בכפוף לקבלת היתר החזקה מהרגולטור. לאייל לפידות, עד לאחרונה מנכ"ל הפניקס ובקרוב מנכ"ל שיכון ובינוי, ניתנה אופציה לרכישת 4.99% ממניות כלל ביטוח, לפי מחיר של 47.7 שקל למניה. העסקה תמומן באמצעות תשלום מזומן של 10% בלבד מערכן והלוואת מוכר בגובה יתרת הסכום. עם זאת, קיימת עדיין אפשרות שיימצא גוף בנקאי או מוסדי, שיסכים להיכנס בנעלי המלווה, באותם תנאי הלוואה.

מכירת המניות אמנם בוצעה לפי מחיר נמוך למניית כלל ביטוח, אולם היא עודדה את המשקיעים לחזור ולהשקיע בחברה, לנוכח העובדה שמשקיעים כבדי משקל כדוגמת ארקין וגבאי מזהים אותה כאטרקטיבית, ועשויים אף לגבש בעתיד גרעין שליטה בה. המחיר הנמוך גם לא תרם משמעותית לשיפור מצבה הפיננסי של אי.די.בי, אולם הזינוק במניית כלל ביטוח שבא בעקבותיו הוא שעשה את העבודה עבור חברת ההחזקות שבשליטת אדוארדו אלשטיין.

אי.די.בי מחזיקה כעת ב-20.3% ממניות כלל ביטוח בשווי של כ-670 מיליון שקל. נוסף על כך, היא חשופה לשינויים במחיריהן של עוד 24% ממניות החברה, שנמכרו על-ידיה בשנתיים האחרונות בעסקאות החלף בתיווכם של בנקים מקומיים. מדובר בחשיפה לשינוי בין מחיריהן המקוריים של אותן עסקאות למחיר המניה כיום. נכון לסוף דצמבר שיקפה חשיפה זו הפסד של 115 מיליון שקל.

החשיפה הכוללת הזאת מהותית מאוד למחזיקי האג"ח הארוכות של אי.די.בי מסדרות ט' ו-י"ד, ובשל כך הגיבו אג"ח אלו בימים האחרונים לזינוק במניית כלל ביטוח. כך למשל עלתה אג"ח ט' בכ-16% בתוך יומיים, למחיר של 76 אגורות, ואילו אג"ח י"ד טיפסה במקביל ב-10% למחיר של 82 אגורות. היום נסחרו שתי הסדרות בירידות של 0.3% ו-1.2% בהתאמה, ומחיריהן הנוכחיים משקפים תשואות שנתיות לפדיון של 21% ו-12%, בהתאמה.

132 מיליון שקל מהעסקה הראשונית

העסקה הראשונית שלשלה לקופתה של אי.די.בי סכום של 132 מיליון שקל, שישמש לפירעון חלק מהחוב לסדרת אג"ח י"ג, שעומד כיום על כ-530 מיליון שקל. עם זאת, עיקר השיפור במצבה של אי.די.בי נובע כאמור מהזינוק במניית כלל ביטוח של אי.די.בי, שמעלה את הערך הנכסי הנקי (NAV) שלה ואת יחס המינוף LTV (חוב לעומת שווי נכסים).

נכון לסוף דצמבר 2018, כאשר מחירה של כלל ביטוח עמד על 52.7 שקל, הסתכם ה-NAV של אי.די.בי ב-102 מיליון שקל, בעוד שרמת המינוף עמדה על 96%. עד סוף מארס עלה המינוף של אי.די.בי לרמה של 101% - בין השאר בעקבות נפילה של כ-9% במחיר מניית כלל ביטוח. כך, שווי ההתחייבויות של אי.די.בי עלה באותה התקופה על שווי נכסיה, וייצג למעשה NAV שלילי. מאז טיפסה כאמור מניית כלל ביטוח חזרה למחיר דצמבר, מה שיביא לגידול ב-NAV ולשיפור ב-LTV, אולם זאת רק לאחר שאי.די.בי כבר מכרה כ-9.5% מהמניות שבידיה תמורת 259 מיליון שקל, וסגרה חשיפה לעוד כ-5% מהמניות שנמכרו בעסקאות החלף.

מלבד כלל ביטוח, מחזיקה אי.די.בי בעוד שלושה נכסים עיקריים, לצד החזקות אחרות בשווי כולל של 50 מיליון שקל. הנכס העיקרי הראשון הוא 50% ממניות חברת IDBG שברשותה נכס מניב בלאס וגאס, בשווי מוערך של 190 מיליון שקל. הנכס השני הוא בעלות מלאה על חברת אי.די.בי תיירות, שמחזיקה בחברת ישראייר, בשווי מוערך של 213 מיליון שקל. הנכס השלישי הוא איגרת חוב שקיבלה מחברת דולפין איי.אל (חברה פרטית בשליטת אדוארדו אלשטיין), כנגד מכירת החזקותיה בחברת דיסקונט השקעות, בשווי מוערך של 1.2 מיליארד שקל.

התרעה מצד רואי החשבון

החולשה הפיננסית שהציגה אי.די.בי בדוחות לסיכום 2018, הובילו את רואי החשבון שלה להתריע בסוף מארס כי יכולתה של אי.די.בי לפרוע את התחייבויותיה החל מ-2021 תהיה תלויה בגורמים שאינם בשליטתה. בעיקר מדובר על שווי אגרת החוב ותזרימי המזומנים שינבעו ממנה באמצעות הדיבידנדים שתקבל דולפין איי.אל מדסק"ש.

החל מתחילת 2021 תיוותר אי.די.בי עם התחייבויות של 2.1 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה מסדרות ט' ו-י"ד, וזאת שבשנים 2019-2020 תידרש לפרוע לכלל מחזיקי האג"ח סכום כולל של 1.49 מיליארד שקל. המקורות לפירעון החובות בשנתיים הקרובות צפויים להגיע מהמזומנים שבקופה, ומהמזומנים שיתקבלו ממכירת מניות כלל ביטוח וישראייר.

בעקבות הדברים חתכה בחודש חברת S&P מעלות את דירוג החוב של אי.די.בי בשלוש דרגות ל-BB מינוס. היא אף עדכנה את תחזית הדירוג לשלילית על רקע החשש מפני החמרה נוספת בנזילות החברה בשל עודף התחייבויות על מקורות ותלות במכירת מניות כלל ביטוח ששווי השוק שלהן משתנה.

עד כה השתנה שווי השוק של מניות כלל ביטוח בעיקר לרעה, אולם הכניסה של המשקיעים החדשים על חשבונה של אי.די.בי, הפכה את התמונה והביא לפי שעה לשינוי לטובה בשווי השוק של מניות כלל ביטוח שעתידה אי.די.בי למכור.

ב-S&P מעלות הדגישו כי תשעת החודשים טרם פרסום הדוח חלה ירידה של 30% בשווי תיק הנכסים של אי.די.בי, שהביאה לעלייה בשיעור ה-LTV אל מעבר ל-100%, מצב המצביע על ערך שלילי לבעלי המניות. לדעת חברת הדירוג, עומס הפירעונות ושיעור המינוף הגבוה מעלים את הסיכון לחדלות פירעון באי.די.בי, או להסדר חוב ב-12 החודשים הקרובים.

"להערכתנו, ללא מימוש נכסים או הזרמת כספים ממקורות אחרים, החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ב-12 החודשים הקרובים", כתבו ב-S&P מעלות. בחברת הדירוג אמנם הוסיפו כי לאחרונה פנה אלשטיין בבקשה לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אולם גם הדגישו כי טרם התקבלה התייחסות הרגולטור ואין בידיה מידע באשר לכוונותיו.

ב-S&P מעלות גם ציינו, כי אין בידם להעריך את ההשפעה האפשרית של קבלת היתר שליטה כזה על הדירוג. יש לציין, כי קבלת היתר שליטה בכלל ביטוח הוא הכיוון העיקרי שאליו פונה כיום אי.די.בי, וכי לטובת היתר שכזה יסכים אלשטיין לוותר על החזקותיו בתאגידים ריאליים משמעותיים, ובראשם החברות שופרסל וסלקום.

להערכת אנשי אי.די.בי, קבלת היתר שליטה בכלל ביטוח יסיר את עננת האי-ודאות סביב השליטה בחברה, ויפחית את לחץ המכירות על מנייתה. לחץ זה מוביל לדעת אנשי אי.די.בי לכך שכלל ביטוח נסחרת לפי מכפיל הון נמוך של 0.67 בלבד (שווי השוק שווה ל-67% מההון העצמי).

מכירת מניות כלל ביטוח השנה אמורה לממן את פירעון סדרות האג"ח י"א ו-י"ג בהיקף כולל של כ-620 מיליון שקל. עם זאת, באי.די.בי מעריכים אולי כי קבלת היתר שליטה יאפשר את מחזור החוב באמצעות גיוס סדרת אג"ח חדשה, שתובטח בשעבוד על ההחזקה בכלל ביטוח שתהפוך באופן רשמי לגרעין שליטה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988