דוח המבקר: 80% מהמכורים בישראל לא מקבלים טיפול מהמדינה

לפי מבקר המדינה, משרד הרווחה לא מצליח לאתר את המכורים ולהפנות אותם לטיפול כנדרש

התמכרות לסמים / צילום: Shutterstock
התמכרות לסמים / צילום: Shutterstock

יותר מ-80% מהסובלים מבעיית התמכרות בישראל אינם מקבלים משירותי הרווחה והבריאות טיפול בבעיית ההתמכרות שלהם. כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם היום (ב'). אשם עיקרי בכך לפי המבקר הוא משרד הרווחה, שלו "מידע לפחות לגבי חלק מהמכורים שאינם מקבלים טיפול בבעיית ההתמכרות שלהם. עקב ליקויים בתהליכי האיתור בשירותי הרווחה, אין מפנים אותם לטיפול כנדרש". בישראל כ-120 אלף אנשים הסובלים מבעיית התמכרות.

עוד מוצא המבקר, שהשירות להתמכרויות במשרד הרווחה לא ניצל את כל התקציב שניתן לו לטיפול במכורים בשנים 2018-2017 והדבר בולט בייחוד בקרב אוכלוסיית הנשים המכורות שהמחסור במעונות בעבורן חמור במיוחד.

לפי המבקר, חלפו 15 שנה מאז כלל מנכ"ל משרד הרווחה את הסובלים מבעיית הימורים באוכלוסיית היעד לטיפול של השירות להתמכרויות, אך הוא טרם קבע אם יש צורך בפיתוח מדיניות ייעודית לטיפול בסובלים מהבעיה. "הטיפול החסר של משרד הרווחה במכורים עלול לפגוע בסיכוי לשקמם, וכתוצאה מכך מספרם יגדל", כותב המבקר.

לפי המבקר, גם הטיפול של משרד הבריאות בנושא ההתמכרויות אינו מספק - מערכת הבריאות נתקלת בלא מעט מכורים בחדרי המיון ובמרפאות בקהילה אך היא אינה מאתרת ואינה מפנה אותם לטיפולם של הגורמים המקצועיים. "למשרד הבריאות אין מסד נתונים ארצי בנוגע להיקף התופעה של התמכרות לתרופות מרשם שיאפשר לו לגבש מדיניות בנושא. הפעילות של משרד החינוך למניעת התנהגויות סיכון היא חלקית".

המחלקה לטיפול בהתמכרויות במשרד הבריאות אחראית לקביעת מדיניות משרד הבריאות בתחום הטיפול בהתמכרויות ולמתן ייעוץ מקצועי וארגוני למערך הרפואה הארצי. השלב השני בטיפול הוא טיפול פסיכו-סוציאלי. השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה אחראי לקביעת מדיניות ארצית בתחום הטיפול במכורים, ומתפקידו ליזום ולקדם הקמת מסגרות לטיפול במכורים ולממן את הפעלתן, וכן ליזום ולפתח תוכניות לטיפול במכורים ולשיקומם.

המבקר מסכם וכותב כי "על משרדי הרווחה והבריאות לבחון את הדרכים לתיעול המידע הקיים בשירותי הרווחה לטיפול מיטבי במכורים המוכרים לשירותים אלה, ולהפניית המכורים הפונים לחדרי מיון אל גורמי הטיפול בהתמכרות".