עמי גולדין חשוד שמסר לאילן שבע מידע פנים ששווה עשרות מיליוני שקלים

גולדין, מנכ"ל נטו ולשעבר דירקטור בחברת אחים נאוי, חשוד כי העביר לאילן שבע, מבעלי ביכורי השדה, מידע על כך שאחים נאוי עתידה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שלה • שבע מכר מיידית את החזקותיו בהיקף עשרות מיליוני שקלים באחים נאוי, שמנייתה צנחה ב-16% לאחר ההודעה על הפסקת הדיבידנד

עמי גולדין / צילום: בן יוסטר
עמי גולדין / צילום: בן יוסטר

עמי גולדין, המנכ"ל של ענקית המזון נטו ולשעבר דירקטור בחברת המימון החוץ-בנקאי אחים נאוי, העביר לאילן שבע, מבעלי חברת ביכורי השדה, מידע פנים על כך שאחים נאוי עתידה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שלה. שבע מצדו מכר מיידית את כל החזקותיו במניות אחים נאוי, בהיקף עשרות מיליוני שקלים, וניצל מהפסד של מיליוני שקלים, שהיה נגרם לו בעקבות צניחת המניה לאחר הדיווח לבורסה על ביטול מדיניות הדיבידנדים - אלה הם החשדות העומדים בלב חקירת רשות ניירות ערך נגד גולדין ושבע בחשד לשימוש במידע פנים.

פרטי החקירה הוצגו היום (ב') בבית המשפט במסגרת בקשה להטלת תנאים מגבילים על גולדין במהלך החקירה. בתוך כך נחשפה מעורבותו לכאורה של שבע בפרשה. קבוצת נטו שמנהל גולדין שותפה עם האחים שבע בבעלות בחברת שיווק הפירות והירקות ביכורי השדה, וגולדין אף משמש כיו"ר הדירקטוריון של ביכורי השדה (שבה שבע משמש כמנכ"ל).

במהלך הדיון הצהירה נציגת רשות ניירות ערך, עו"ד רונית מנדלבאום-לחוביצר, כי החשדות נגד גולדין התחזקו, וכי יש הבדל בינו לבין אילן שבע - שהחשדות נגדו נחשפו היום לציבור. "אנו עוסקים בעבירות של שימוש מידע פנים, כשהחשוד לפנינו (גולדין, א'ל'ו') חשוד בעבירה החמורה יותר, בשימוש במידע פנים לפיו איש פנים לפי סעיף 52ג, שהעונש הקבוע בגינו הוא כאמור 5 שנות מאסר, בעוד שהחשוד השני חשוד (שבע, א'ל'ו) לפי סעיף 52ד, חלופה של שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, עבירה שבגינה עונש של שנתיים".

בלב החקירה שמנהלת מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך עומד ביטולה, בן-לילה, של מדיניות הדיבידנד של אחים נאוי. בבקשה שהגישה מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך צוין כי "עניינה של חקירה זו נוגע לחשד לביצוען של עבירות שימוש במידע פנים בקשר לניירות הערך של החברה, טרם דיווח מהותי ושלילי שפרסמה החברה במהלך שנת 2017, וזאת על-ידי מספר גורמים, ביניהם איש פנים בחברה".

ב-22 באוגוסט 2017, לאחר סיום המסחר בבורסה, פרסמה חברת המימון החוץ-בנקאי אחים נאוי הודעה קצרה, שלפיה החל ב-2018 תפסיק לחלק דיבידנד למשקיעים. בתגובה הביעו למחרת המשקיעים את דעתם הנזעמת על ההחלטה בצורה חד-משמעית, כששלחו את מניית נאוי  לירידה של כ-16% בתוך יום מסחר אחד בלבד - נפילה שממנה היא הצליחה להתאושש רק באופן חלקי, לאחר שהחברה פרסמה הבהרה בעניין.

מדיניות הדיבידנד המקורית אומצה על-ידי החברה בתחילת 2013 - כשנתיים לאחר שהצטרפה למסחר באמצעות מיזוג לשלד בורסאי. במאי 2014 אישר הדירקטוריון את עדכון המדיניות, שקבעה עד אז דיבידנד בשיעור של עד 50 מיליון שקל בשנה, כך שהסכום המחולק יהווה לפחות 25% מהרווח הכולל של החברה על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים, אבל לא יעלה על 50% מהרווחים האמורים.

הנספח שהגישה רשות ניירות ערך לבית המשפט מגולל את תפקידם של החשודים העומדים בלב הפרשה, והחשדות המיוחסים להם: "עמי גולדין כיהן במהלך התקופה הרלוונטית לחקירה ועד להתפטרותו ביום 17.8.18 כדירקטור חיצוני וכחבר במספר ועדות דירקטוריון בקבוצת אחים נאוי ולפיכך מהווה איש פנים בחברה". במקביל כיהן גולדין גם כדירקטור בחברת ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית הנמצאת כאמור בשליטת שבע, שכיהן אף הוא כדירקטור בחברה זו.

מממצאי החקירה עולה כי ביום 22.08.17, לאחר תום המסחר, פרסמה אחים נאוי דיווח מיידי מהותי ושלילי שפיו דירקטוריון החברה החליט לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה החל מיום 1.1.2018. הדיווח המיידי השפיע על שער מניית נאוי למחרת היום, באופן חד, בשיעור של כ-15.6%, והיקפי מחזורי המסחר במניה עלו באופן ניכר.

על-פי החשד, עובר לפרסום הדיווח המיידי, השתמש גולדין במידע הפנים שהיה בידיו מתוקף תפקידו כדירקטור בקבוצת אחים נאוי על אודות כוונת החברה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנד ומסר אותו לידי מקורבו שבע. עוד על-פי החשד, שבע השתמש במידע הפנים שהיה ברשותו וביצע מכירות של מניות החברה, באמצעות חשבון חברת ביכורי השדה שבשליטתו, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך מניעת הפסד בסך של מיליוני שקל, וזאת טרם פרסום הדיווח המיידי לציבור.

גולדין חשוד בביצוע עבירת שימוש במידע פנים לפי סעיף 52ג לחוק ניירות ערך. על-פי הנספח לבקשה, "במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של החשוד בביצוע עבירות של שימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך".

עוד נכתב כי "מעורבים נוספים נחקרו בקשר לפרשה זו, אך לנוכח היקף תיק החקירה, לא עלה בידי חוקרי מחלקת חקירות, מודיעין ומסחר ברשות ניירות ערך לסיימה. לצורך סיום החקירה, יידרשו חקירות ופעולות חקירה נוספות".

עקב חומרת העבירות והסנקציה החמורה הקבועה, ברשות ניירות ערך טוענים כי מתקיים חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה וכן חשש ממשי להימלטות מאימת הדין, ולכן התבקש בית המשפט לשחרר את החשודים ממעצר בתנאים מגבילים.

בהמלצת בית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה, שלפיה התנאים שיוטלו על גולדין יכללו אי-יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה הנחקרת, בנוגע לפרשה הנחקרת, למשך 180 יום, המשך החזקת דרכונו ברשות ניירות ערך למשך 180 יום, איסור יציאה מן הארץ והוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 180 יום, הפקדת ערבות בנקאית או מזומן בסך 450,000 שקל, המיועדים להבטחת קיומם של כל תנאי השחרור, והפקדת ערבות בנקאית או במזומן בסך 100,000 שקל, המיועדים להבטחת יציאתו לחו"ל ככל שיבקש זאת וחזרתו לארץ.

פרשת מידע הפנים של גולדין נחשפה לפני כשבועיים, כאשר חברת האחים נאוי דיווחה לבורסה כי יומיים קודם לכן פשטו חוקרי רשות ניירות ערך על משרדי החברה, ונחקרו נושאי משרה בה. "החברה מבקשת לעדכן כי ביום 30 באפריל 2019 ביצעו חוקרים של רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי החברה במסגרת חקירה של רשות ניירות ערך בנוגע לעבירות שימוש במידע פנים, וכן נחקרו בנדון נושאי משרה בחברה", נכתב בדיווח.

מספר שעות מאוחר יותר, בשעה 14:42, פרסמה חברת נטו החזקות לבורסה דיווח זהה כמעט על כך שיומיים קודם לכן פשטו חוקרי רשות ניירות ערך על משרדיה, וביצעו חיפושים במסגרת חקירה של הרשות. לשון הדיווח הייתה: "החברה מבקשת לעדכן כי ביום 30 באפריל 2019 ביצעו חוקרים של רשות ניירות ערך חיפוש במשרדי החברה במסגרת חקירה של רשות ניירות ערך, שלמיטב ידיעתה של החברה החקירה נוגעת לעבירות שימוש במידע פנים שלא בנוגע לפעילותה של החברה. כן יצוין כי נחקר בנדון נושא משרה בחברה".

החוט המקשר בין שני הדיווחים עלה מהר מאוד - עמי גולדין, המנכ"ל הוותיק של נטו. קבוצת המזון, בראשות דויד עזרא ובנו עדי (בעלה של הדוגמנית בר רפאלי), היא חברת החזקות בתחום המזון השולטת בחברת נטו מלינדה, היצרנית והיבואנית של מותגי מזון מוכרים, ביניהם טיבון ויל, ויליגר ושלושת האופים. החברה נסחרת לפי שווי שוק של 1.1 מיליארד שקל. עד אוגוסט 2018 כיהן גולדין, כאמור, כדירקטור חיצוני בחברת האחים נאוי, שהיא חברת ניכיון הצ'קים והאשראי החוץ-בנקאי הבולטת בבורסה מבין כעשר שחקניות בתחום, עם שווי נוכחי של כ-650 מיליון שקל. בעלי השליטה בחברה הם האחים דורי ושאול נאוי.

*** חזקת החפות: עמי גולדין ואילן שבע לא הורשעו בכל עבירה בפרשה הנחקרת. החקירה נמצאת בראשיתה, והם זכאים ליהנות מחזקת החפות. 

ביכורי השדה: ענקית שיווק של פירות וירקות המוכרת בכמיליארד שקל בשנה

חברת ביכורי השדה דרום, הנמצאת בשליטה משותפת של קבוצת המזון נטו והאחים אילן וששון שבע (50% כל אחד), היא חברת ענק בשוק הפירות והירקות המקומי - ענק שקט שמעטים מכירים. הטרנד הבריאותי הגובר, אשר תומך בצמיחת הצריכה של פירות וירקות, מהווה רוח גבית לעסקיה של החברה, שנוטלת חלק לא מבוטל גם ביבוא תוצרת חקלאית לישראל.

מדוחותיה הכספיים של ביכורי השדה, המצורפים לאלה של נטו, עולה כי מחזור המכירות השנתי שלה ב-2018 הסתכם בכמיליארד שקל, ובשורה התחתונה היא רשמה רווח נקי של כ-34 מיליון שקל. זאת, לעומת הכנסות של 924 מיליון שקל ורווח של 26 מיליון שקל ב-2017. ב-2011, השנה המלאה האחרונה להיותה חברה ציבורית, הכנסות ביכורי שדה עמדו על 660 מיליון שקל והרווח הנקי על 20 מיליון שקל.

ביכורי השדה עוסקת ברכישה, שיווק, הפצה, אריזה, גידול (באמצעות צדדים שלישיים), יבוא ויצוא של פירות וירקות טריים. בשנת 2015 הפסיקה את הפעילות המשותפת עם רשת רמי לוי, ולמרות אובדן לקוח מהותי זה פרחו עסקיה. לאחר מכן נקלעה החברה לסכסוך ממושך עם יינות ביתן, וגם אותו היא עברה בהצלחה.

ביכורי השדה, שעמי גולדין מכהן כיו"ר שלה ואילן שבע כמנכ"ל, הייתה בעבר חברה ציבורית במשך כ-5 שנים, וכאמור נמחקה על-ידי בעלי המניות שלה ממסחר באמצע שנת 2012. הצעת הרכש לחברה אז בוצעה לפי שווי חברה של 240 מיליון שקל

סוגיית עמלת השיווק וההפצה של תוצרת חקלאית מושכת הרבה אש בשנים האחרונות והגיעה לאחרונה אף לדיונים בכנסת, על רקע האשמות חוזרות ונשנות כי חברות ההפצה והרשתות הקמעונאיות עושקות את החקלאים ומפקיעות מחירים לצרכני הקצה. לאחרונה פורסם בתקשורת כי בעלי השליטה בביכורי השדה שוקלים להנפיק אותה שוב בבורסה. עם זאת, הנפקה עשויה להתגלות כצעד בעייתי, שכן אחד החששות המרכזיים של בעלי המניות הוא כי הנפקת החברה תחייב אותה להביא בפני ציבור בעלי המניות פירוט רב יותר של עסקיה, וכך היא עשויה להיחשף ללחץ תחרותי וציבורי.

נטו, הנמצאת בשליטת משפחת עזרא, היא אחת מ-5 קבוצות המזון הגדולות במשק, קבוצה המשלבת ייצור, שיווק ויבוא של בשר, דגים, שימורים, מוצרי מאפה, ירקות ופירות ועוד. עם זאת, שמה והלוגו שלה אינם מוכרים לציבור הרחב, בעיקר כנראה כיוון שהחברה אינה משקיעה כמעט בפרסום או ביחסי ציבור. את שנת 2018 סיימה נטו עם הכנסות של כ-2.6 מיליארד שקל, עלייה של כ-6% לעומת 2017. בשורה התחתונה הציגה החברה רווח נקי של 82 מיליון שקל, עלייה של 4.6% לעומת 2017. 

עו"ד איריס ניב-סבג ממשרד שינמן-נגב-ניב, המייצגת את אילן שבע, מסרה בתגובה: "מר שבע לא עשה שימוש במידע פנים ולא עבר עבירה, והוא מאמין כי כך יתברר בתום החקירה. המכירות בוצעו על יסוד החלטה אסטרטגית. מר שבע העמיד עצמו לרשות החקירה והשיב בצורה מלאה לכל השאלות שהופנו אליו".