בנק ישראל: קפיצה ברמת האבטלה תגרום לסיכון של כ-5% מלווי המשכנתאות לעמוד בהחזרים

הבנק המרכזי בדק תרחישים של עליית ריבית ב-5 נקודות האחוז וזינוק ברמת אבטלה ל-9.3%, ומצא כי במקרים של עלייה חדה ברמת האבטלה, יתקשו חלק מבעלי ההכנסות הנמוכות לעמוד בהחזרים • מהניתוח עולה כי האבטלה היא הגורם המרכזי לכשל של לווים, וכי כ-15% מנוטלי המשכנתאות בחמישוני משקי הבית שמשתכרים עד 10,612 שקל בחודש עלולים להיקלע לכשל

משכנתא / צילום: שאטרסטוק
משכנתא / צילום: שאטרסטוק

כ-5% מנוטלי המשכנתאות עלולים להקלע לבעיות בהחזרי ההשפעה, עקב גידול חד ברמת האבטלה - כך עולה מבדיקת בנק ישראל של השפעות תרחישי קיצון מאקרו-כלכליים על תיק אשראי הדיור של הבנקים. על פי הבדיקה, איכות תיקי האשראי לדיור נמצאת דווקא במגמת שיפור וזאת עקב ההחמרה בקריטריונים למתן משכנתאות.

תיק האשראי לדיור הוא מוקד משמעותי של סיכון המערכת הבנקאית, משום שקיים מתאם גבוה בינו לבין ענף הבינוי והנדל"ן, דבר שעלול להעצים את ההפסד בו דרך היזונים חוזרים. כמו כן, מתאם גבוה עם האשראי הצרכני, שצפוי להעצים את ההפסדים גם בתיק זה. ולבסוף, היקפו של תיק המשכנתאות בכלל האשראי הבנקאי. בשנה שעברה הגיע האשראי לדיור לכ-322 מיליארד שקל, כשליש מתיק האשראי הבנקאי, לעומת כחמישית בלבד ב-2008. 

במסגרת הבדיקה נבדק מקרה קיצון של קפיצה ברמת האבטלה ושל העלאה חדה ברמות הריבית בו-זמנית, במצב של משבר גיאו-פוליטי, למשל.

הוברר מהניתוח כי האבטלה היא הגורם המרכזי לכשל של לווים, וכי כ-5% מנוטלי המשכנתאות עלולים להתקשות בתשלום החוב בקרות אירוע קיצון, והפגיעים ביותר הם בעלי ההכנסות הנמוכות: להערכת הבנק המרכזי, כ-15% מנוטלי המשכנתאות בחמישוני משקי הבית שמשתכרים עד 10,612 שקל בחודש עלולים להיקלע לכשל.

לעליית הריבית עלולה להיות השפעה משמעותית על כלל נוטלי המשכנתאות, עקב העלאה של ההחזר החודשי שעל הלווים לשלם לבנקים, אולם להערכת בנק ישראל רק חלק קטן מהלווים עלול להגיע לכשל בעקבות זה, עקב מכלול צעדים מגבילים שבהם נקט בנק ישראל, אשר הביאו גם לשיפור באיכות התיק.

וכך, אם ריבית בנק ישראל תועלה בכ-5 נקודות אחוז בריבית בנק ישראל, כפי שנבחן בתרחיש הקיצון, יעלה ההחזר החודשי הממוצע של משק בית בחמישון ההכנסה השני בכ-450 שקל ויעמוד על כ-2,600 שקל, ובכך יעלה השיעור הממוצע של ההחזר מההכנסה של משקי בית אלו מכ-26% לכ-31%. ההחזר הממוצע של משק בית בחמישון העליון יעלה בכ-920 שקל, ויעמוד על כ- 5,400 שקל, ובכך יעלה את שיעור ההחזר הממוצע מ-16% ל-19%.

"לגבי כלל משקי הבית מדובר בעלייה ממוצעת של כ-20% בשיעור ההחזר החודשי. פועל יוצא של העלייה בהחזר החודשי הוא גידול ניכר של משקל משקי הבית הפגיעים (שבהם שיעור ההחזר מההכנסה מעל 35%) - עד כ-56% ממשקי הבית בשני חמישוני ההכנסה הנמוכים, לעומת כרבע ממשקי הבית בשני החמישונים העליונים", נכתב בבדיקה.

אבל הדברים סבוכים יותר ממה שנבדק, שכן גם לדברי בנק ישראל עצמו, כ-40% ממשקי הבית נטלו הלוואה צרכנית נוספת לצד ההלוואה לדיור, ולכן הם ייאלצו להתמודד לא רק עם שיעורי ההחזר הגבוהים של המשכנתה אלא גם עלייה בהחזר של ההלוואות הנוספות, מה שמחמיר את מצבם של אותם הלווים ומעלה את הסבירות שהם יתקשו לעמוד בהחזרים החודשיים. ואולם הבנק לא הרחיב את הניתוח לבדיקת מצבם של לווים אלה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988