עוד רבעון חזק לעזריאלי, שבדומה למתחרה מליסרון פועלת להקטנת התלות בתחום הקניונים

ענקית הנדל"ן המניב הציגה קפיצה של 42% ברווח הנקי הרבעוני ל-369 מיליון שקל • בפילוח מגזרי הפעילות של החברה בולט לחיוב טיפוס של כמעט 20% בהכנסות וברווחיות התפעולית של מגזר המשרדים

דנה עזריאלי.  "אני לומדת מכולם"  / צילום: איל יצהר
דנה עזריאלי. "אני לומדת מכולם" / צילום: איל יצהר

ענקית הנדל"ן המניב עזריאלי סיכמה הבוקר את הרבעון הראשון של השנה במגמה חיובית, ואחרי עלייה בהכנסות ושיפור הפרמטרים השוטפים המרכזיים, הציגה קפיצה של 42% ברווח הנקי שלה, שהגיע לסכום מרשים של 369 מיליון שקל. לשיפור ברווח הרבעוני תרמה גם מכירת חלקה של עזריאלי קבוצה  בלאומי קארד, שהושלמה בחודש פברואר.

עזריאלי היא חברת הנדל"ן הגדולה בבורסה, בשווי שוק הנע סביב 26 מיליארד שקל, אחרי שמנייתה, שנסחרה היום במגמה חיובית, השלימה טיפוס של יותר מ-20% מתחילת השנה ונמצאת מרחק נגיעה מרמת השיא שקבעה בחודש שעבר.

עזריאלי, המחזיקה בשטחי השכרה בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד מ"ר, מחלקת את פעילותה לארבעה מגזרים עיקריים, מרביתם בישראל - קניונים ומרכזי מסחר (17), משרדים (14), דיור מוגן (3), ונדל"ן מניב בארה"ב (8), בעיקר בטקסס.

סך הרווח הנקי התפעולי (NOI) הרבעוני של עזריאלי טיפס בכ-8% ל-399 מיליון שקל, ואותו הרווח מנכסים זהים עלה ב-6% ל-393 מיליון שקל.

פילוח הרווח התפעולי הנקי (NOI) של עזריאלי
 פילוח הרווח התפעולי הנקי (NOI) של עזריאלי

איכלוס שרונה הגדיל את הרווח

בפילוח רווח זה למגזרים בולט לחיוב טיפוס רבעוני של 19% במגזר המשרדים, ל-144 מיליון שקל, אחרי עלייה בשיעור דומה בהכנסות שהגיעו ל-174 מיליון שקל, ובעזריאלי מייחסים את הכיוון החיובי בעיקרו להמשך איכלוס מגדל המשרדים בשרונה שבמרכז תל אביב, מול מגדלי עזריאלי ובמרכז ראשונים שבראשון לציון.

בעניין הנכס בשרונה מציינים בעזריאלי כי עד כה שטחי המשרדים בפרויקט כבר אוכלסו במלואם והחברה מעריכה כי בתפוסה מלאה הנכס צפוי להניב NOI בטווח של 200-210 מיליון שקל בשנה.

הרווח הנקי התפעולי במגזר הקניונים של עזריאלי נותר ללא שינוי מהותי, ברמה רבעונית של 206 מיליון שקל, לצד שיפור של כ-2% בהכנסותיו ל-258 מיליון שקל, ובעזריאלי מציינים כי תוצאות מגזר זה מושפעות "משינויים בדמי השכירות הנובעים לעיתים מתמהיל משתנה וגודל החנויות, מתקופות ביניים של החלפות שוכרים ומשינויים בהוצאות התפעוליות".

עוד בעניין פעילותה הקניונים, במצגת למשקיעים מציינת עזריאלי כי ברבעון הראשון ב-2019 שיעור פעילות הקניונים שלה היוותה 39% מכלל פעילות הקבוצה, ירידה של 2.5% ביחס לשיעור הפעילות הזו בשנה שעברה. כך, נראה כי האסטרטגיה של הקבוצה מתמקדת בהגדלת מגזרים הפעילות הנוספים שלה לצד פעילות הקניונים וזאת לנוכח האתגרים בענף האופנה והשפעות אפשרויות של כניסת אמזון לישראל. מגמה דומה עלתה גם מדוחות ענקית הקניונים המתחרה מליסרון של ליאורה עופר.

בגלל פסח: לא רבעון, שליש

בדומה למתחרה מליסרון, גם עזריאלי בחרה לפרסם את פדיונות הקניונים שלה, לא לרבעון הראשון של השנה אלא לחודשים ינואר עד אפריל, על מנת לנטרל את השפעות עיתוי חג הפסח שחל מאוחר השנה. סך הגידול בפדיונות קבוצת עזריאלי מנכסים זהים עמד בארבעת החודשים הראשונים שלה השנה של 2019 על 3%. בכך מציגה עזריאלי תמונה חיובית ביחס לענף הקניונים, שלפי נתוני חברת RIS רשם בשליש הראשון של השנה ירידה בפדיונות קניונים זהים בשיעור של 4%.

תזרים המזומנים השוטף (FFO) הרבעוני של עזריאלי קפץ ב-27% ל-339 מיליון שקל, בין היתר אחרי שברבעון המקביל אשתקד הושפע מירידת ערך נכסים וברבעון הראשון הושפע מעלייה בהכנסות מימון ומעלייה בפיקדונות מדיירים בבתי הדיור המוגן.

נוסף לפעילויותיה העיקריות, עזריאלי מחזיקה גם בחברת גרנית הכרמל הפועלת בתחום שיווק תחליפי אנרגיה ובטיפול במים, שפכים וכימיקלים, וכן בכ-3% ממניות בנק לאומי, אחרי שמכרה במהלך הרבעון הראשון את החזקותיה (20%) בלאומי קארד. 

צרו איתנו קשר *5988