ברנד נדרשת לחיזוק מבנה ההון על רקע הרעה במצבה של חברה בת הפועלת בתחום הרכב

החברה הבת כארמור סיכמה את הרבעון הראשון בהפסד של כ-21 מיליון שקל, ויש לה הערת "עסק חי" • אחד הבנקים המלווים של כארמור פרע הלוואה של כ-17 מיליון שקל, מחציתה באמצעות מימוש בטוחות שהעמידה ברנד, הנמצאת בשליטת קרן KCPS

כבאית של ברנד
כבאית של ברנד

חברת התעשייה הוותיקה ברנד  מתמודדת עם הפסדים משמעותיים כבר תקופה לא קצרה, בעיקר בגלל הפסדי פעילות הרכב שלה, הנעשית באמצעות החברה הבת כארמור. זאת תוך שקיימים ספקות לגבי יכולתה של כארמור לעמוד בפירעון מלוא התחייבויותיה, ובהתאם רואי החשבון של ברנד מצרפים לדוחות הכספיים הערת "עסק חי" בנוגע להמשך פעילות החברה הבת.

על רקע הרעה נוספת בתוצאותיה של כארמור, שהעמיקה בצורה ניכרת את הפסדיה הרבעוניים של ברנד, דיווחה האחרונה אמש על פירעון הלוואה של כ-17 מיליון שקל שביצע אחד הבנקים המלווים של כארמור, באמצעות מימוש בטוחות, לרבות פיקדונות בשווי של כ-8.5 מיליון שקל שהועמדו לה על-ידי ברנד להבטחת ההלוואה.

בברנד, שבשליטת קרן KCPS, ציינו כי בשל כך ועל רקע התוצאות הכספיות "דירקטוריון החברה הורה להנהלת החברה לבחון את מכלול האפשרויות לחיזוק מבנה ההון של החברה, לרבות באמצעות הנפקת זכויות". במסגרת ההנפקה, קרן KCPS של השותפים גלעד הלוי, אורי עינן וגלעד שביט, "הביעה נכונות להמרת חוב של החברה כלפיה למניות".

פעילותה של חברת כארמור כוללת תכנון, פיתוח, ייצור, הרכבה, התאמה ותחזוקת כלי רכב ייעודיים לשימושים אזרחיים וביטחוניים. כאמור, בשל ההרעה בפעילותה של כארמור, בסיכום רבעוני הפסדיה של ברנד הצטברו לכ-10 מיליון שקל, אחרי הפסד של פחות מ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2018, שהסתכמה כולה בהפסד של כ-14 מיליון שקל.

רכב של כארמור / צילום:  אתר החברה
 רכב של כארמור / צילום: אתר החברה

כארמור סיכמה את הרבעון הראשון בהפסד נקי של כ-21 מיליון שקל, לצד גירעון של כ-55 מיליון שקל בהונה, ורואי החשבון של ברנד מפנים את תשומת לב המשקיעים לכך שקיום מקורות המימון לפירעון מלוא התחייבויותיה של כארמור מותנה בכמה מהלכים, הקשורים להמשך פעילותה. עיקר התחייבויות כארמור היא לבנקים ונותני אשראי אחרים, ספקים והלוואות של ברנד. 

בסיכום רבעוני רשמה כארמור הוצאות של יותר מ-13 מיליון שקל בגין פסק בוררות מול חברה זרה אחרי סכסוך בין הצדדים. זאת נוסף על הפרשות רבעוניות של כ-2 מיליון שקל בגין ירידת ערך מלאי ורכוש קבוע, שהובילו את ברנד להציג הפסד תפעולי רבעוני של קרוב ל-18 מיליון שקל בפעילות הרכב הייעודי שלה.

בשל ההפסדים שנרשמים בפעילות זו, ברנד החליטה על שינוי המודל העסקי של כארמור, כך שתחום הייצור וההרכבה צומצם, כמו גם פעילויות לא רווחיות ובהן ייצור נגררים, שכללה הפסקת פעילות בנצר סירני שבאזור התעשייה של אשדוד, והחברה עברה לפעול במודל קבלנות משנה.

כל זאת לצד צעדי התייעלות וצמצום כוח-אדם, שכללו גם פרידה ממנכ"ל כארמור, איתן זית.

הסכסוך המוזכר שהתעורר בין כארמור לבין אחד מלקוחותיה הגדיל את חוסר הוודאות לגבי הפעילות בהמשך, ובהנהלתה מציינים כי הספקות לגבי המשך קיומה ועמידה בהתחייבויותיה "התגברו עם קבלת פסק הבוררות".

אלה גם שינו "את הערכתה המוקדמת של הנהלת כארמור, שלפיה, בהתממשותם של תרחישים מסוימים, עשויים היו להיות בידיה של כארמור מקורות מימון לפירעון מלוא התחייבויותיה".

הרעה נוספת שעליה מדווחת ברנד בעניינה של כארמור היא אי-התממשות פרויקט, שעליו נודע במהלך הרבעון הראשון, לתכנון וייצור אמצעי תעבורה בהיקף של כ-33 מיליון דולר, לגביו נחתם מכתב כוונות בנובמבר 2018.

נוסף על פעילות הרכב של כארמור, ברנד פועלת גם בייצור והרכבת מוצרי מתכות ובהקמת תשתיות מתכת, מעסיקה כ-500 עובדים (נכון לסוף 2018) ונסחרת בשווי של כ-70 מיליון שקל, אחרי שחיקה של כ-35% בשווי מנייתה בשנה האחרונה.

הצרות של ברנמילר

חברת תעשייה נוספת, צעירה יותר בבורסה, המתמודדת גם היא עם קשיים כבר תקופה לא קצרה היא חברת ברנמילר אנרג'י, שעדכנה על פנייה שביצעה לבנק לאומי בבקשה שישתמש בפיקדונות כספיים של כ-12 מיליון שקל לצורך פירעון חלקי של חובה לבנק. זאת לאחר שפנתה מוקדם יותר השנה ללאומי כחלק ממהלך גיוס כספים שהיא מקדמת, שבחלקו מיועד לפרוע את יתרת החוב לבנק, בהיקף כולל של כ-21 מיליון שקל.

מדובר בסכום שאותו משכה החברה שבשליטת אבי ברנמילר באוקטובר 2018, לקידום הפרויקט המרכזי שלה - להקמת תחנת כוח באזור הדרום ("רותם 1"). בחודש מארס האחרון טען לאומי להפרות בהסכם המימון, במה שעלול היה להוביל לפירעון מיידי של ההלוואה, אולם הסכים להשעות זכות זו עד לסוף חודש מאי, בכמה תנאים.

על רקע מצבה הפיננסי המאתגר, מניית ברנמילר, הפועלת בייזום, תכנון, הקמה והפעלת מתקנים לייצור חשמל, צללה בכ-75% בשנה האחרונה ומשקפת לחברה שווי של כ-50 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988