בנק לאומי נשאר עם משרד רואי החשבון סומך-חייקין ומחליף את EY בדלויט

לאחר שנים ארוכות יחד, לאומי משנה החל מ-2020 את הרכב רואי החשבון המבקרים המשותפים בבנק • להחלפת רואי החשבון קדם הליך שלווה בביקורת ובאי הסכמות • ב-5 השנים האחרונות קיבלו שני המשרדים המבקרים את לאומי תגמול בהיקף כולל של 171 מיליון שקל - 34 מיליון שקל לשנה

רו"ח גד סומך / צילום: יוסי כהן
רו"ח גד סומך / צילום: יוסי כהן

דרמה בעולם ראיית החשבון המקומי והממשק שלו לעולם הבנקאות: לאחר שנים רבות יחליף בנק לאומי את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג (EY), בפירמת דלויט בריטמן אלמגור זהר ושות', כך שהחל מ-2020 דלויט תהיה רואה חשבון מבקר של הבנק, לצד סומך-חייקין KMPG. נושא זה יועלה לאישור האסיפה הכללית של לאומי לאחר החלטה בדירקטוריון הבנק.

בעקבות זאת ארנסט אנד יאנג ייוותר עם בנק קטן אחד כלקוח - בנק ירושלים. לעומת זאת, מספר הבנקים שמשרד דלויט ברייטמן אלמגור זהר ושות' נמנה עם המבקרים שלהם יגדל לשלושה, ולאומי יצטרף למזרחי טפחות, שם המשרד הוא המבקר היחיד, ולמוניציפל בנק (לשעבר דקסיה), שעשוי להתמזג בקרוב לתוך מרכנתיל של דיסקונט.

בלאומי ציינו בזימון לאסיפה הכללית שפרסמו אמש (ד') כי ועדת הביקורת הגיעה למסקנה פה-אחד כי "מבין שני משרדי רואי החשבון המבקרים של הבנק המכהנים כיום, ישנה עדיפות למשרד KPMG". על-פי ההחלטה, סומך-חייקין וארנסט אנד יאנג ימשיכו בביקורת המשותפת שלהם לדוחות 2019, כשהשינוי בפועל יקרה ב-2020.

מבחינת שני משרדי רואי החשבון, מדובר בראש ובראשונה ביוקרה אך גם בהרבה כסף. מדוחות בנק לאומי עולה כי בחמש השנים האחרונות סומך-חייקין וארנסט אנד יאנג חלקו ביניהם תשלומים בהיקף כולל של 171 מיליון שקל עבור תפקידם בבנק. בכל אחת מהשנים 2014 עד 2018 שולמו בממוצע כ-34 מיליון שקל לשני הגופים, שכנראה תוגמלו בשיעור דומה. מכאן עולה כי החל מ-2020 יאבד ארנסט אנד יאנג הכנסות של כ-17 מיליון שקל לשנה, שיעברו לדלויט.

על-פי הוראות בנק ישראל, "אחת לשלוש שנים לפחות, או בעת סיום תקופת מינויו של רואה החשבון המבקר, על-פי המאוחר שבהם, תקיים ועדת הביקורת דיון על אפשרות החלפת רואה חשבון המבקר של התאגיד הבנקאי". לרוב מדובר בבחינה שבסיומה נמשך הקשר שקדם לבחינה, אך הפעם, כאמור, חל שינוי דרמטי. במערכת הבנקאית יש המעריכים כי ההחלטה בלאומי תוביל לשורת שינויים נוספת בענף.

זרעי השינוי נטמנו עוד ב-2017. בשלהי אוגוסט 2017 דירקטוריון בנק לאומי בחר מחדש את שני משרדי רואי החשבון הוותיקים שלו - סומך-חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר. הליך הבחירה דאז נפתח לאחר שוועדת גורן - ועדה בלתי תלויה שמינה הבנק נוכח תביעות נגזרות וייצוגיות שהוגשו נגד הבנק, מנהליו ורואי החשבון שלו - המליצה לדירקטוריון הבנק "לדון באפשרות שנפלו כשלים בעבודת רואי החשבון המבקרים, וזאת לכל המאוחר בטרם דיון בהארכת כהונתם".

ההחלטה של הבנק התקבלה אז לאחר ויכוחים ואי-הסכמות בוועדת הביקורת, וגררה ביקורת עזה. בין היתר פורסם בעבר בהקשר זה כי התהליך היה כה מורכב, עד שבנק ישראל ורשות ניירות ערך הורו בזמנו ללאומי לפרסם פרטים נוספים ממנו. מהפרטים עלה, למשל, כי משרד KPMG אף שלח מכתב לדירקטוריון ובו ציין עם אילו משרדים יהיה מוכן לעבוד.

רואי החשבון המבקרים בבנקים בישראל
 רואי החשבון המבקרים בבנקים בישראל

כך, במהלך 2018 הגיעה ועדת הביקורת של הבנק, "בתיאום עם בנק ישראל", להחלטה להתחיל בשנת 2018 בהליך חדש למינוי רואי חשבון מבקרים לבנק לשנת 2019 או 2020.

בשל סוגיות של ניגוד עניינים, לא כל חברי ועדת הביקורת של הבנק לקחו חלק בהחלטה שדווחה אמש. הקשר של לאומי עם משרד סומך-חייקין עמוק למדי ונמשך עשרות שנים. בנוסף, מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק-עמינח, נחשבת למקורבת לגד סומך, העומד בראש המשרד, ואף עבדה בעבר כמנכ"לית המשרד.

הקשר החם של סומך-חייקין עם הבנקאות לא מסתכם בבנק לאומי. המשרד מספק שירותי ביקורת גם לבנק הפועלים, לבנק דיסקונט, לבנק הבינלאומי ולבנק אגוד. בבינלאומי ובאגוד מדובר במשרד יחיד שמספק את הביקורת החיצונית.

נוסף על סומך-חייקין, דלויט וארנסט אנד יאנג, גם משרד רואי החשבון BDO זיו-האפט פעיל מאוד בתחום הבנקאות, עם פעילות בבנקים הפועלים ודיסקונט, לצד סומך-חייקין. 

צרו איתנו קשר *5988