דסק"ש אישרה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 300 מיליון שקל

דירקטוריון דסק"ש אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות ואג"ח במטרה לצמצם את החוב הפיננסי ולהקטין את הוצאות המימון • "אין ביישום התוכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות", נכתב בהודעה

אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר
אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר

דיסקונט השקעות  (דסק"ש) הודיעה היום (ד') על אישור תוכנית רכישה עצמית של מניות ואג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל. 

לפי הודעתה של החברה, המועד המתוכן לתחילת ביצוע תוכנית הרכישות הוא מהיום, כאשר העיתוי יתבצע בהתאם להזדמנויות בשוק, במועדים, במחירים ובהיקפים כפי שייקבע על ידי ההנהלה.

מנימוקי הדירקטוריון עולה כי "בשים לב למחיריהן של אגרות החוב בבורסה, סבור דירקטוריון החברה כי רכישה עצמית שלהן היא אטרקטיבית עבור החברה, ותאפשר לה גם לצמצם את חובה הפיננסי ולהקטין את הוצאות המימון שלה", נכתב בהודעה. "היקף הרכישות המקסימלי כאמור לעיל והחיסכון בהוצאות מימון תואמים את מדיניות ניהול המזומנים של החברה".

טרם אישור תוכנית הרכישות, בחן הדירקטוריון את מקורות המימון העומדים לרשות החברה לשם פירעון התחייבויותיה, ואת דוח תזרים המזומנים החזוי ל-4 השנים הקרובות, תוך התייחסות גם לתקופה שלאחר מכן. "אין ביישום התוכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן", נכתב בהודעה של דסק"ש. "החברה מעריכה, כי בשים לב לתנאי השוק ולמחירי אגרות החוב, רכישתן תהווה שימוש נאות בחלק מן המזומנים שבידי החברה".

עוד מסבירים בדסק"ש כי ביצוע תוכנית הרכישה יוביל לשיפור מבנה ההון של החברה והיחסים הפיננסים שלה. "לאור כל האמור לעיל, נראה כי רכישה עצמית של אגרות החוב על פי תוכנית זו מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה", נכתב בהודעה.

הרכישות העצמיות של הניירות ערך, בהן אג"ח מסדרה ו' וסדרה י', ימומנו ממקורותיה העצמיים של החברה. 

הרכישות ייחשבו כאירוע מס כאשר הרווחים, במקרה וייווצרו, יקוזזו עם ההפסדים העסקיים השוטפים של החברה, כך שלא צפויה חבות מס, מסבירים בדסק"ש.

צרו איתנו קשר *5988