הורדת דירוג לנכסים ובנין: "הירידה במינוף לאו דווקא פרמננטית"

לצד מכירות האחזקות בגב ים, במידרוג מציינים כי הורדת הדירוג נובעת מעלייה ברמת הסיכון העוטפת את פעילות החברה ברקע לאירועים המתרחשים בקבוצת אי.די.בי • בין האירועים: התפטרות שולם לפידות והסמנכ"ל כספים גיל קוטלר

אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר
אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר

חברת הדירוג מידרוג חתכה היום (ה') את הדירוג לאג"ח של חברת נכסים ובנין מ-A1 לרמה של A2, והותירה את הדירוג שהנפיקה החברה ברשימת בחינת דירוג עם השלכות שליליות. 

הורדת הדירוג נובעת משינוי בתרחיש הבסיס של מידרוג בקשר עם החזרת החברה בגב ים, אשר משפיעה לשלילה על הפרופיל העסקי של נכסים ובנין. האחרונה דיווחה על מכירה של 11.7% ממניות גב ים תמורת 456 מיליון שקל, אשר בטווח הקצר צפויים לתרום ליתרות הנזילות של החברה, כך מסבירים במידרוג. עם זאת, להערכתם, הירידה ברמת המינוף לאו דווקא תהיה פרמננטית לאור התרחיש של מידרוג המניח כי בטווח הבינוני-ארוך חלק מתמורת המימוש תשמש לרכישת נכסים, יתכן בהיקפים משמעותיים, אשר עלולה להגדיל את רמת המינוף.

להערכת מידרוג, מבין התרחישים האפשריים, תרחיש מכירה נוספת של מניות גב-ים על מנת לעמוד בתנאי חוק הריכוזיות נראה כתרחיש המוביל. עם זאת, עוד קיימת אי ודאות בנושא, הצפויה להתבהר בחודשים הקרובים. "במסגרת דירוג החברה, הפרופיל העסקי והמיצוב הפיננסי של חברת הבת גב-ים, תרמו לפרופיל העסקי הכולל של החברה, מידרוג מעריכה, כי יכולת החברה לבצע רכישות אשר יתאמו את הפרופיל של חברת הבת, הינן נמוכות ועל כן להערכתנו צפויה פגיעה בפרופיל העסקי של החברה", כתבו במידרוג.

"בנוסף, חל שינוי בתרחיש הבסיס בנוגע להערכתנו ביחס למימוש נכסים (מלבד מימוש גב ים, תרחיש אשר לא נלקח בחשבון במועד המעקב האחרון) בהיקפים משמעותיים שצפויים היו להוביל להורדת מינוף בטווח התחזית, כאשר להערכתנו הסבירות לכך ירדה משמעותית עם חלוף הזמן ולאור מימוש מניות גב ים", הוסיפו. "הורדת הדירוג אף נובעת מעלייה ברמת הסיכון העוטפת את פעילות החברה המתבטאת באירועים המתרחשים בקבוצת אי.די.בי (כמו שולם לפידות והסמנכ"ל גיל קוטלר - ג.ב.ס), נושא זה מתעצם על רקע התפטרות אנשי מפתח בקבוצה ובפרט בהעדר מינוי מנכ"ל קבוע לחברה. אירועים אשר עלולים להגביר את הלחץ בהגברת היקף הדיבידנדים מהחברה לאורך זמן", סיכמו במידרוג.

צרו איתנו קשר *5988