אפריקה נכסים רוכשת את מלוא הבעלות בפרויקט איירפורט סיטי בבלגרד

החברה, ששמה צפוי להשתנות בקרוב לאפי נכסים, תרכוש באמצעות החברה הבת אפי אירופה את החזקתה של חברת תדהר ב-66.3 מיליון אירו • המוכרת תקבל גם את חלקה ברווחי הפרויקט מתחילת הרבעון השני ועד למועד השלמת העסקה

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי
אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

חברת אפריקה נכסים (ששמה צפוי להשתנות בקרוב ל"אפי נכסים") מרחיבה את פעילותה בסרביה: היום הודיעה החברה כי החברה הבת אפי אירופה חתמה על הסכם לרכישת מלוא הבעלות (100%) בפרויקט איירפורט סיטי בלגרד שבסרביה. 

כחלק מההסכם, תרכוש אפי אירופה, המחזיקה כיום 53.7% מפרויקט איירפורט סיטי בלגרד, את החזקותיה של חברת תדהר (46.3%) בתמורה ל-66.3 מיליון אירו. נוסף על כך, תקבל המוכרת את חלקה ברווחי הפרויקט החל בתחילת הרבעון השני של 2019 ועד למועד השלמת העסקה.

לדברי שתי החברות, איירפורט סיטי הוא פארק המשרדים המצליח ביותר בבלגרד. הפארק, שהוקם בשנת 2003, כולל תשעה מבני משרדים המיועדים להשכרה בשטח של כ-90 אלף מ"ר ובשיעור תפוסה של 97%. עם לקוחות הפארק נמנות יותר מ-110 חברות בינלאומיות, ובימים אלה מוקם בפארק בניין משרדים נוסף, שיושלם בתחילת 2020. לרשות אפי אירופה אף יעמדו זכויות בנייה בהיקף של כ-180 אלף מ"ר נוספים לפיתוח עתידי.

במועד השלמת העסקה תשלם אפי אירופה לתדהר 42.1 מיליון אירו, כאשר יתרת התמורה תשולם בשלושה תשלומים שנתיים שווים, בשנים 2020-2022. יתרת התמורה תישא ריבית שנתית משתנה, ואפי אירופה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להקדים את תשלום יתרת התמורה.

במסגרת הסכם הרכישה נקבע גם מנגנון השתתפות ברווחים עתידיים, שלפיו, בין השאר, תהיה המוכרת זכאית לתמורה נוספת של 1.5 מיליון אירו בגין השכרת בניין משרדים בפרויקט (ככל שיושכר), וכן תהיה זכאית לתמורה נוספת (בסכום שאינו מהותי) בגין פיתוח או עליית ערך של קרקע מסוימת בפרויקט. 

"בכוונתנו להמשיך בתנופת הפיתוח"

פרויקט איירפורט סיטי בלגרד הניב ב-2018 רווח גולמי מהשכרה (NOI) של 14.1 מיליון אירו, והוא רשום בספרי אפריקה נכסים לפי שווי של 188.6 מיליון אירו, כאשר עלות הקמתו הסתכמה ב-116 מיליון אירו.

הפרויקט כולל גם נדל"ן להקמה וקרקע לפיתוח, כך שסך נכסי חברת הפרויקט עומד על יותר מ-200 מיליון אירו. כנגדם רשומה במאזניה של חברת הפרויקט הלוואה של 90-100 מיליון אירו שניטלה למימונו, כך שלדברי אפי אירופה, בוצעה העסקה בדומה לערך בספרים. 

בכוונתה של אפי אירופה לממן את העסקה באמצעות מקורותיה העצמאיים. כבטוחה לתשלום יתרת התמורה והתשלומים העתידיים, תיצור אפי אירופה שיעבוד לטובת המוכרים על המניות הנרכשות. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של כמה תנאים מתלים, ובראשם קבלת אישורו של התאגיד הבנקאי שהעמיד מימון לחברת הפרויקט.

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים, אמר כי "עסקת איירפורט סיטי מהווה המשך טבעי לפעילותה של החברה בסרביה. אפי אירופה וקבוצת תדהר פועלות יחד בסרביה החל בשנת 2004, עת הקימו את פארק המשרדים המוביל בבלגרד. עם רכישת הבעלות המלאה בפרויקט, בכוונתנו להמשיך בתנופת הייזום והפיתוח שלנו בפרויקט זה. אפי אירופה תמשיך לפעול למימוש הזדמנויות עסקיות בבלגרד ובמדינות הפעילות הנוספות שלנו". 

אריה בכר, נשיא קבוצת תדהר, הוסיף כי "לאורך 17 השנים האחרונות יזמנו ופיתחנו יחד עם אפי נכסים את איירפורט סיטי בלגרד, פארק העסקים המוביל והמוצלח ביותר במזרח אירופה. אנו מממשים את החזקותינו, וזאת כחלק מהתרחבות משמעותית של פעילות החברה בארץ, והחלטתנו האסטרטגית להתמקד בפיתוח הנכסים המניבים ובבנייה למגורים בישראל". 

צרו איתנו קשר *5988