לאחר הירידות החדות במניה: קבוצת דלק תנסה לצרף שותף להשקעה באיתקה לקראת הנפקתה בלונדון

איתקה השלימה ביום חמישי גיוס של 500 מיליון דולר באג"ח למימון רכישת הענק של נכסי נפט וגז בים הצפוני, לאחר שקודם סגרה מימון בנקאי של 1.65 מיליארד דולר לעסקה • קבוצת דלק עצמה תזרים לאיתקה 300-400 מיליון דולר ותצרף שותף שיזרים הון נוסף, בטרם תונפק איתקה בלונדון

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

חברת חיפושי הנפט והגז איתקה, שבבעלות קבוצת דלק , השלימה ביום חמישי האחרון גיוס של 500 מיליון דולר באמצעות הנפקת איגרות חוב בחו"ל. על פי תנאי ההנפקה, תשולם קרן האג"ח בתוך חמש שנים, בעוד שהריבית השנתית שנקבעה במכרז ההנפקה תעמוד על 9.375%.

בקבוצת דלק ציינו כי איגרות החוב האמורות הונפקו ללא בטוחות כלשהן, ובכוונת איתקה להשתמש בתמורת ההפקה לצורך מימון רכישת חברת CNSL מידי ענקית האנרגיה שברון. יום לפני ההנפקה, השלימה איתקה גם התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת אשראי נוסף למימון הרכישה.

מדובר במסגרת אשראי מבוססת עתודות בסך 1.65 מיליארד דולר, שהועמדה לאיתקה בידי קונסורציום הבנקים בריבית של ליבור+3%. כך, השיעור הממוצע של הריבית השנתית שתשולם בגין חבילת המימון הכוללת יעמוד על כ-6.3%.

איתקה חתמה בסוף מאי על הסכם לרכישת חברת CNSL מידי שברון האמריקאית, תמורת כ-2 מיליארד דולר. תמורה זו משקפת עלות אפקטיבית של כ-1.65 מיליארד דולר, תחת הנחה כי המזומנים שיצטברו בגין הנכסים הנמכרים מתחילת 2019 ועד למועד ההשלמה יסתכמו ב-350 מיליון דולר.

חברת CNSL, המעסיקה כ-450 עובדים, מחזיקה ברישיונות להפקת גז ונפט בים הצפוני, ועיקר נכסיה הם עשרה שדות נפט וגז מפיקים ורישיון אקספלורציה. לאחר השלמת הנפקת האג"ח מסרה קבוצת דלק, כי בכוונתה להזרים לאיתקה הון בהיקף של 300-400 מיליון דולר, ולצרף שותף אסטרטגי שיבצע גם הוא השקעה הונית באמצעות מכשיר כלשהו.

במסגרת הדיווח לבורסה, ציינה עוד קבוצת דלק, כי "בהתאם לאסטרטגיה של החברה ואיתקה, בוחנות החברה ואיתקה מספר הצעות להכנסת משקיעים לאיתקה, וזאת כחלק מהכוונה להנפיק את מניותיה של איתקה בבורסה הראשית של לונדון, לאחר השלמת העסקה. מובהר כי אין כל ודאות להכנסת שותפים ולהשלמת הנפקה בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, והאמור הינו בגדר אסטרטגיה של החברה ושל איתקה".

בעקבות העסקה הגדולה לרכישת CNSL, הודיעה לפני עשרה ימים חברת מידרוג כי היא מציבה את דירוג החוב הקיים (A2) של קבוצת דלק תחת בחינה עם השלכות שליליות. במידרוג ציינו כי רכישת CNSL מידי שברון צפויה להגדיל את החוב הפיננסי נטו של קבוצת דלק בטווח של 1-0.5 מיליארד שקל, וזאת תחת הנחה שהחברה תשלים בטווח הקצר את מכירת החזקותיה בחברת הפניקס בתמורה ל-1.6 מיליארד שקל (כאשר 1.3 מיליארד שקל יתקבלו במעמד הסגירה).

במידרוג גם העריכו כי המקורות שתידרש קבוצת דלק להזרים לאיתקה בדמות הון עצמי, יסתכמו בטווח של 400-500 מיליון דולר. עם זאת, בקבוצת דלק הדגישו כאמור כי הסכום יעמוד על 300-400 מיליון דולר.

הסכם למכירת הזכויות הישירות לתמלוגי-על 

האירועים האחרונים סביב עסקת איתקה הובילו בשבוע שעבר לירידות חדות בשערי ניירות הערך של קבוצת דלק, הנמצאת בשליטת יצחק תשובה. מניית החברה נפלה 14% בשלושת ימי המסחר האחרונים של השבוע, ואילו אג"ח ל"א ירדה ב-4.6% בתוך יומיים, ונסחרה לפי תשואה שנתית לפדיון של כ-5%. היום (א') התאוששה המניה עם עלייה של כ-2%. לאחר ירידה של 20% במניה בשלושת החודשים האחרונים עומד שווי השוק של קבוצת דלק על 6.3 מיליארד שקל.

עוד דיווחה היום דלק כי חתמה על הסכם למכירת זכויותיה הישירות לתמלוגי-על מחלקן של שותפות דלק קידוחים וחברת תמר פטרוליום במאגרי תמר ודלית. הזכות לתמלוגי-העל נמכרה לקרנות ההשתלמות למורים ולגננות ולקרנות ההשתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, תמורת 52.5 מיליון דולר.

העסקה, אם תושלם, צפויה להניב לקבוצת דלק רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-46 מיליון שקל. בהתאם להסכם בין הצדדים, הזכות לתמלוגי-על תועבר לרוכשות למפרע, החל מיום 1 באפריל 2019.

התמורה בסך של 52.5 מיליון דולר תשולם בניכוי התקבולים בגין תמלוגי-העל שישולמו בתקופה שממועד תחילת הזכאות ועד מועד השלמת העסקה. עוד נקבע בהסכם, כי ב-1 בפברואר 2023 יערכו הצדדים התחשבנות של התמורה, וזו עשויה לעלות או לרדת בסכום של עד 2 מיליון דולר. 

מקבוצת דלק נמסר: "רכישת הנכסים של שברון בים הצפוני על ידי חברת איתקה הינה עסקה אסטרטגית חשובה וחיובית של קבוצת דלק, אשר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של הקבוצה להפוך לשחקן מוביל בתחום האנרגיה הבינלאומי. העסקה מגדילה משמעותית את הרזרבות המוכחות של הקבוצה בים הצפוני לכ-225 מיליון חביות שווה ערך נפט, ואת יכולת ההפקה היומית למעל 80,000 חביות. העסקה צפויה לייצר הכנסות משמעותיות בהיקף של כמיליארד דולר בשנה במהלך שלוש השנים הקרובות, שיהיו ניתנים לקיזוז כנגד נכס מס של איתקה בהיקף של כ-2.2 מיליארד דולר. קבוצת דלק ואיתקה כבר גידרו למעלה מ-32 מליון חביות לפי שער של 65 דולר לחבית. משמעות הדבר שאיתקה הבטיחה למעשה את ההכנסה הצפויה לה במהלך שלוש השנים הקרובות בהיקף של כ-3 מיליארד דולר, גם במקרה שמחיר החבית ירד מתחת ל-65 דולר לחבית. חשוב לציין שכל עלייה במחיר החבית מעל ל-65 דולר מהווה תוספת של מאות מליוני דולרים בשנה לתזרים הצפוי באיתקה, מעבר למודל הבסיס הקיים. השלמתה של העסקה מקדמת גם את הנפקתה של איתקה בלונדון, ותציף ערך משמעותי לאחזקות של הקבוצה בה. בשבוע שעבר השלימה החברה גיוס בהיקף של מעל ל-2 מיליארד דולר בריבית משוכללת של כ-6.3 אחוז על מסגרת ה-RBL והאג"ח גם יחד. הביקושים הגבוהים שהיו ממשקיעים בינלאומיים, כמו גם הפניות שהיו לקבוצה מצד משקיעים בשוק הבינלאומי והמקומי להכנס כשותפים בעסקה, מהווים הבעת אמון של השוק הבינלאומי בעסקה ובתוכנית האסטרטגית של קבוצת דלק ואיתקה ביחס לפעילותה בים הצפוני".

צרו איתנו קשר *5988