פוקס רוכשת 30% נוספים ממניות יאנגה תמורת 13 מיליון שקל

לפני כחמש שנים רכשה פוקס 50% ממניות רשת האופנה יאנגה, שמונה כיום 33 סניפים • עם השלמת העסקה כעת קבוצת פוקס תחזיק בכ-80% ממניות יאנגה, ושותפה ניר הורוביץ יישאר עם 20% מהמניות • העסקה משקפת שווי של 44 מיליון שקל לרשת יאנגה

הראל ויזל, מנכ"ל ובעלי קבוצת פוקס / צילום: שוקה כהן
הראל ויזל, מנכ"ל ובעלי קבוצת פוקס / צילום: שוקה כהן

קבוצת האופנה פוקס  שבשליטת הראל ויזל מגדילה את החזקותיה ברשת האופנה יאנגה ורוכשת 30% משותפה ניר הורוביץ. העסקה משקפת שווי של 44 מיליון שקל לרשת יאנגה.

פוקס מעדכנת כי התקשרה בהסכם עם הורוביץ יאנג החזקות, שבמסגרתו במועד השלמת העסקה תרכוש פוקס מהורוביץ כ-30% מהון המניות של יאנגה בתמורה לסך של כ-13.1 מיליון שקל. כך, עם השלמת העסקה, פוקס תחזיק בכ-80%, והורוביץ יאנג תחזיק בכ-20% מהון המניות של יאנגה.

פוקס צפויה לממן את רכישת מניות יאנגה כאמור לעיל ממקורותיה העצמיים.

עוד מדווחת החברה כי במועד השלמת העסקה ייכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי לפוקס יש זכות למינוי רוב חברי הדירקטוריון, ולהורוביץ הוקנו זכויות מיעוט כמקובל. כמו כן, נקבעו הוראות ביחס למדיניות חלוקת דיבידנד, מימון ומגבלות בדבר העברת מניות כמקובל בעסקאות דומות.

בנוסף, במסגרת הסכם בעלי המניות, נקבעו אופציית מכר ואופציית רכש ביחס ליתרת המניות שבידי הורוביץ, 20% מהון המניות של יאנגה (מניות האופציה).

לפי אופציית המכר, במהלך 30 יום לאחר אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של יאנגה לשנת 2023, הורוביץ תהיה רשאית לחייב את החברה לרכוש את מניות האופציה.

לפי אופציית הרכש, במהלך 30 יום לאחר תום תקופת אופציית המכר, החברה תהיה רשאית לחייב את הורוביץ למכור לחברה את מניות האופציות. התמורה בגין מניות האופציה תחושב על בסיס מכפילים (כפי שנקבעו בהסכם) על הרווח הנקי הממוצע של יאנגה לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים לשנים 2020-2023, בהתאמות מסוימות כפי שנקבעו בהסכם.

לפני כחמש שנים רכשה פוקס 50% מהון מניותיה של יאנגה, העוסקת ברכש, ייצור ושיווק אופנת בוטיק לנשים תחת המותג יאנגה (Yanga). יאנגה משווקת את מוצריה באמצעות רשת המונה כ-33 חנויות בפריסה ארצית.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, וביניהם אישור הממונה על התחרות ואישור צדדים שלישיים, בתוך 60 יום ממועד חתימת ההסכם (לכל צד זכות להאריך את התקופה ב-21 יום נוספים).

ככל שהעסקה תושלם, צפויה החברה לאחד את הדוחות הכספיים של יאנגה ולשערך את השקעתה הקודמת ביאנגה לשווי הוגן, כאשר אומדן הרווח הוא כ-15 מיליון שקל. 

את הורוביץ יאנג החזקות (המיייסדים של יאנגה) ייצג עו"ד אלון פלס ממשרד פרגן פלס ושות'. 

צרו איתנו קשר *5988