מה תשנו בתיק ההשקעות בעקבות אירועים בשנה הקרובה?

רצף הפחתות בריבית בארה"ב, פשיטת רגל של כלכלת טורקיה, ברקזיט ללא הסכם עם האיחוד ועוד - מה תשנו בתיק ההשקעות בעקבות אירועים כלכליים או גיאופוליטיים אפשריים בשנה הקרובה? • חלק נוסף מבחינת מקצועית ב' של רשות ני"ע, המיועדת למבקשים לעסוק בניהול השקעות עבור אחרים • כתבה שנייה ואחרונה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ  ומקבילו הבריטי בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס, KEVIN LAMARQUE
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומקבילו הבריטי בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס, KEVIN LAMARQUE

לפני כשבוע פרסמנו חלק מן השאלות והתשובות של הבחינה שערכה החודש רשות ניירות ערך, מקצועית ב', המיועדת למבקשים לעסוק בניהול השקעות עבור אחרים במסגרת רישוי שמוענק על ידי הרשות. היום נביא את המשך פתרונה של הבחינה. 

שאלה 4: "קרן השתלמות חקלאים" היא קופת גמל מפעלית שהוציאה למיקור חוץ את ניהול תיק ההשקעות של הקופה לארבעה מנהלי תיקים חיצוניים שונים. אחת לשבועיים מזמנת הקופה את מנהלי ההשקעות לוועדת ההשקעות של הקופה, על מנת שיציגו בפני הוועדה תחזית מאקרו כלכלית ויתנו המלצות לשינויים בהשקעות הקרן. יואב הוא מנהל השקעות ראשי בחברת "מגמות", אשר אמון על ניהול תיק ההשקעות של הקופה.

לאחר שקבעה הוועדה מדיניות השקעות חזויה לשנת 2019 ומדדי ייחוס להצלחה, נקרא יואב להופיע בפני ועדת ההשקעות שהתכנסה בתחילת השנה. באותה ישיבה הביעו חברי הוועדה את חששם ממגוון תרחישים אפשריים בארץ ובעולם לשנה הקרובה, ויואב נדרש להציג דרכי פעולה לשינויים בתיק כהערכות לתרחישים השונים שעלו.

לפניכם שבעה תרחישים אפשריים אשר הועלו על ידי חברי הוועדה. בהתייחס לכל תרחיש עליכם להמליץ על ביצוע שני שינויים מרכזיים בלבד במבנה התיק ברמת אפיקי ההשקעה. יש לצרף הסבר קצר על הסיבה לכל שינוי.

כללי: מדיניות ההשקעות הצפויה של קופת הגמל המפעלית מצביעה על כמה כיווני מחשבה וכיווני פעולה, ובראשם הגדלה של ממש ברכיב המניות, שגם קודם לכן לא היה נמוך (38%), וזאת על חשבון הקטנה במשקל של איגרות חוב קונצרניות, מקומיות וזרות, כאשר ביתר המרכיבים אין שינויים דרמטיים. זה מצביע על כך שוועדת ההשקעות מעדיפה את הסיכון במניות על פני הסיכון באיגרות חוב קונצרניות, שכן יחס הסיכוי-סיכון בעיניה הוא טוב יותר במניות. אלא שחלק משבעת התרחישים האפשריים עשוי לשנות את התמונה ולחייב פעילות שונה ברמת אפיקי ההשקעה. 

מדיניות ההשקעות הצפויה של קופת הגמל קרן השתלמות חקלאים
 מדיניות ההשקעות הצפויה של קופת הגמל קרן השתלמות חקלאים

תרחיש I: בניגוד לציפיות - 3 הפחתות ריבית בארה"ב והיפוך עקום התשואות

(בו התשואות לטווח ארוך נמוכות מאלו לטווח קצר) (4 נקודות).

שינוי א': למצב כזה כדאי להיערך על ידי החלטה להגדיל את המשקל של איגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ואת המח"מ שלהן, שכן 3 הורדות ריבית יהוו מנוף להשגת רווחי הון ניכרים.

שינוי ב': למרות שהורדות ריבית פועלות, ככלל, גם לטובת שוק המניות, הרי שבמקרה זה, הן עשויות לשדר מסר של חששות להאטה כלכלית רצינית. והעובדה שהן כרוכות בהתהפכות עקום התשואות מחמירה את החששות האלה, שכן בהרבה מאוד מקרים בעבר אירע שהיפוך עקום התשואות "בישר" על מיתון שהתרחש בין חצי שנה לבין שנה וחצי לאחר מכן. לפיכך, יהיה נכון להיערך לכך באמצעות הקטנת שיעור המניות בתיק, שכן הכנסות החברות ורווחיותן צפויות להיפגע באופן ממשי.

תרחיש II: ירידה חדה במחיר הנפט בעולם (4 נקודות)

שינוי א': ירידה חדה במחירי הנפט יכולה לייצר לחץ כבד על ETF'S של איגרות חוב קונצרניות בארה"ב שבהן יש משקל גדול לאיגרות חוב שהונפקו על ידי חברות מתחום האנרגיה, ודרכן - על שאר איגרות החוב שמצויות בסלים כאלה, כפי שאכן אירע, ובאופן חזק מאוד, בראשית 2016 (מחיר הנפט צנח מכ-52 דולר לחבית ל-26 דולר לחבית), ולכן יהיה נכון קודם לכך להקטין משמעותית רכיב זה של אג"ח קונצרניות בעולם על ידי מכירת ETF's רלוונטיים, וגם איגרות חוב קונצרניות אחרות.

שינוי ב': אף על פי, שירידת מחיר הנפט, משמעותה פחות אינפלציה ויותר סיכוי להפחתות ריבית, הרי שלפחות לטווח הקצר טלטלה חדה במחירו כלפי מטה עלולה לגרור גם את שוקי המניות באותו כיוון, גם כתוצאה ממשקלן של חברות האנרגיה הממונפות, הן בשוק האג"ח, כפי שראינו, והן בשוקי המניות, ובעיקר יש רגישות לחברות מהשווקים המתעוררים, דוגמת ברזיל. לכן השינוי המתבקש הוא הקטנת רכיב המניות, בעיקר בשווקים המתעוררים.

תרחיש III: עימות רחב במפרץ הפרסי בין איראן לארה"ב (4 נקודות)

שינוי א': עימות נרחב כזה, יביא, ברמת ודאות גבוהה, לעלייה חדה במחיר הנפט עם השלכות על האינפלציה, במיוחד ככל שעימות כזה יימשך יותר זמן. לפיכך, אפשר לשקול הגדלת הרכיב הצמוד באג"ח ממשלתיות בישראל ו/או Tips בארה"ב, ו/או רכישה ישירה של חוזים על מחיר הנפט, אם ועדת ההשקעות נתנה/תיתן מנדט לכך.

שינוי ב': והוא השינוי המרכזי. מצב גיאופוליטי חדש ומסוכן יביא לנהירה לנכסים בטוחים Flight to Safety)) כמו אג"ח ממשלת ארה"ב או גרמניה, על חשבון המניות, והמסקנה מכאן לגבי ההיערכות ברורה: הקטנת רכיב המניות ואיגרות החוב הקונצרניות והגדלת רכיב אג"ח ממשלתיות בארה"ב ובגרמניה, וכן מזומן.

תרחיש IV: בריטניה מחליטה לפרוש מהאיחוד האירופי, ברקזיט, ללא הסכם (4 נקודות)

שינוי א': ברקזיט של בריטניה מהאיחוד האירופי ללא הסכם, משמעו פגיעה במעמדה של לונדון כמרכז הפיננסי השני בחשיבותו בעולם אחרי ניו יורק, ולפיכך מומלץ להקטין החזקות ברכיב המניות בבריטניה, במיוחד במניות של חברות בתחום השירותים הפיננסיים, לרבות מניות של בנקים בריטיים.

שינוי ב: מהלך כזה עתיד לפגוע גם במעמדה של הליש"ט, ובמצבו של שוק הנדל"ן בלונדון, ולפיכך, ככל שיש בתיק ההשקעות של הקופה חשיפה להשקעות מסוג זה, כדאי לצאת מהן בעוד מועד.

תרחיש V: חתימה על הסכם סחר בין ארה"ב לבין סין (4 נקודות)

שינוי א': הסכם כזה, אם יושג, ישחרר לחץ מהסחר הבינלאומי שנפגע עד כה, ולכן כדאי לשקול השקעה במניות של חברות שחיות כיום תחת הלחץ של אי השגת הסכם, ובראש ובראשונה במניות של ענף המשלוחים הבינלאומי ומניות ענף השבבים.

שינוי ב': הסכם כזה עשוי לשפר את רמת הפעילות בכלכלה העולמית, וכפועל יוצא מכך, להקטין את ההסתברות להורדת ריבית בארה"ב, או את עוצמתה. לפיכך, יהיה נכון להיערך לאפשרות של השגת הסכם באמצעות הקטנה משמעותית של איגרות חוב, בעיקר ארוכות, של ממשלת ארה"ב שעלו עד כה במידה לא קטנה, כתוצאה מהחששות לאי השגת הסכם.

תרחיש VI: פריצת הגירעון התקציבי בישראל ל-5% מהתוצר לעומת תחזיות לגירעון של 3% (4 נקודות)

שינוי א': פריצת גירעון תקציבי בשיעור כל-כך דרמטי: 5% לעומת 3% הצפויים, היא קודם כל גרועה למשק, וכמובן, גם לשוקי ההון על כל אפיקיהם המרכזיים. זה, קודם כל, רע לאג"ח הממשלתיות, שכן זה אומר שעלות גיוס החוב של הממשלה עתידה לעלות דרמטית, הריבית שקובע הבנק המרכזי צפויה לעלות, ולפיכך יש להקטין את הרכיב של אג"ח ממשלתיות, במיוחד הארוכות, שבהן צפוי להתבטא עיקר הלחץ.

שינוי ב': התגובה של איגרות החוב הממשלתיות תייצר תגובת שרשרת אצל איגרות החוב הקונצרניות שגם עלות גיוס החוב שלהן תעלה, אפילו בשיעור גבוה מזה של איגרות החוב הממשלתיות, וגם שוק המניות יסבול מכך, שכן תחושה של אובדן שליטה בניהול המשק, יחד עם התפתחות אלטרנטיבות השקעה טובות יותר בשוק האג"ח אחרי הירידות שיירשמו בו, יפגעו בתימחור של המניות. מה שמתבקש הוא להגדיל את רכיב המזומן בשקלים וגם במט"ח על חשבון המניות והאג"ח הקונצרניות.

תרחיש VII : פשיטת רגל של כלכלת טורקיה, לחובותיה חשופות מדינות האיחוד האירופי במאות מיליארדים (4 נקודות)

שינוי א': זה אירוע בקנה מידה גדול מאוד שעלול לפגוע קשה ביציבות המערכת הפיננסית באירופה שיש לה חשיפה ניכרת לאיגרות החוב של ממשלת טורקיה, מה שיביא לנפילה במחירי מניות הבנקים באירופה ומחירי איגרות החוב שלהן. לפיכך, צריך להקטין את החשיפה לאירופה בכלל, ולמניות הבנקים באירופה ואג"ח של מדינות חלשות בגוש האירו, בפרט.

שינוי ב': נטילת פוזיציה שורט על אג"ח ממשלת טורקיה הנקובות בדולר, או באירו, ככל שיש לכך מנדט של ועדת ההשקעות של הקופה.  

הכותב הוא בעלי בית ההשקעות מיטב דש. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988