המועצה הארצית הכריעה: בכיכר אתרים ייבנו מגדלים בגובה של 25 קומות בלבד

ההחלטה מהווה מכה ליזמים שדרשו לבנות בשטח מגדלים בגובה 40 קומות • עם זאת, בהחלטה יש גם סוכריה עבורם: בעבר נקבע כי במקום יותרו שימושי מלונאות בלבד, וכעת הוחלט כי ניתן יהיה לבנות דירות במתחם שערכן צפוי להיות גבוה • היזמים: "לומדים את ההחלטה"

כיכר אתרים בתל-אביב / צילום: תמר מצפי
כיכר אתרים בתל-אביב / צילום: תמר מצפי

האם פרויקט הבנייה מעורר המחלוקת בכיכר אתרים עדיין כלכלי עבור היזמים? היום הודיעה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על החלטתה להגביל את גובה המגדלים שייבנו בכיכר שצמודה לחוף התל-אביבי ל-25 קומות בלבד. זאת, בניגוד לבקשת היזמים שהפרויקט יכלול מגדלים בגובה 40 קומות. כחלק מדיונים שהתקיימו בעבר הצהירו היזמים כי פרויקט בגובה 25 קומות, שרובו מלונאי, לא יהיה די כלכלי עבורם. עם זאת, שתי שורות שנמצאות בסיומו של המסמך בן 50 העמודים שבו נמצאת ההחלטה כוללות החלטה שמשמעותה הכלכלית חיובית ביותר למען היזמים - האפשרות לבנות במקום דירות מגורים, שבשל המיקום של הפרויקט בחזית לים, ערכן גבוה.

פרויקט כיכר אתרים צפוי לכלול שני מגדלי מגורים, כאשר לפי דרישת היזמים השטח הבנוי בתוכנית יכלול כ-80 אלף מ"ר בעירוב שימושים של יחידות דיור ושל מלונאות. בפברואר האחרון קיבלה הולחו"ף (הוועדה לשמירה על הסביבה החופית) החלטה להגביל את גובה הבניינים בפרויקט ל-25 קומות, וכי השימושים המוצרים בו יהיו מלונאיים בלבד. על ההחלטה הזו הגישו ערר היזמים - קרן JTLV נכסי עידית, שהיא בעלת כ-70% מהזכויות בכיכר אתרים, שבשליטת עמיר בירם ואריאל רוטר. היום פרסמה המועצה הארצית, שבראשות עו"ד שמרית גולן, את החלטתה, כשכבר בפתח הדברים נכתב באופן לא שגרתי כי "איננו חולקים על העובדה שכיכר אתרים היא 'אירוע תכנוני' יוצא דופן המחייב התייחסות מיוחדת". לגבי גובה הבינוי במתחם דחתה המועצה את הערר כשקבעה כי גובה הבניינים לא יעלה על 25 קומות.

עם זאת, בכל הקשור לסוגי השימושים בפרויקט שינתה ההחלטה היום את הקביעה הקודמת לפיה יותרו במקום רק יחידות מלונאיות. המועצה קבעה בנוגע לשימושים העתידיים כי סך השימושים המלונאיים במקום לא יירד מ-30%. "בתוכנית העתידית לא יופחתו שטחי המלונאות המאושרים כיום, ובשטחים שיתווספו לא יפחת היקף השטחים להיקף מלונאות מ-30%. כלומר, בפועל בבנייה העתידית בכיכר אתרים יעלה היקף השימוש למלונאות על 30%", נכתב בהחלטה, שמתייחסת גם לאפשרות שהתוכנית בעתיד תשתנה.

בדיונים שהתקיימו בולחו"ף בפברואר האחרון, טענו היזמים כי עלות הגבהת שיקוע הכביש מתחת לכיכר אתרים לגובה מפלס הרחוב עולה מיליונים רבים, ועל כן פרויקט הכולל בינוי של 25 קומות שרובו מלונאות אינו כלכלי, ועל כן הם ביקשו להקים מגדלים בגובה 40 קומות, שמחציתם למגורים.

ההחלטה מותירה כרגע בערפל את כדאיותו הכלכלית של הפרויקט כולו. מחד, גובה הקומות נמוך משמעותית מדרישת היזמים. מנגד, הותר להם לעשות שימוש למגורים בהיקף נרחב בפרויקט, אפילו מעבר לדרישתם בעבר למגורים בהיקף של 50%.

מ-JTLV נמסר: "אנו לומדים את משמעויות ההחלטה לגבי הפרויקט, מכל הבחינות".

את עמותת "לא למגדלים בכיכר אתרים", שביקשה להצטרף להליך וכוללת תושבים המתנגדים לתוכנית, ייצגו עוה"ד רמי פרגן, גל אראל וישי קרובי ממשרד פרגן פלס.