השקל החזק כרסם ברווחי גלוברנדס ברבעון השני

מתחילת השנה החברה החלה בהליך מדורג של רכישת מלאי ותשלום לספקים בשקלים, ובהתאם לכך החברה צופה ירידה של 34% ברווח הנקי הצפוי בשנת 2024 לעומת שנת 2018 • בניכוי מס קנייה, שעלה בשל העלאת המס על טבק לגלגול, ההכנסות עלו במעט מ-115 מיליון שקל ל-116 מיליון שקל ברבעון השני של השנה

סיגריות המופצות ע"י גלוברנדס בישראל / צילום: Shutterstock
סיגריות המופצות ע"י גלוברנדס בישראל / צילום: Shutterstock

השקל החזק הכביד על תוצאותיה של מפיצת הסיגריות וממתקים הבורסאית גלוברנדס  ברבעון השני, וזאת בשל עסקאות גידור ומעבר לתשלום לספקים במטבע הישראלי החזק. החברה רשמה ירידה ברווח הנקי ל-17.1 מיליון שקל, לעומת 17.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018, וזאת כתוצאה משינויי שער החליפין, כאשר מתחילת השנה החברה החלה בהליך מדורג של רכישת מלאי ותשלום לספקים בשקלים.

בשורה העליונה, הכנסותיה של גלוברנדס עלו מ-561 מיליון שקל ברבעון השני של 2018, ל-619 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. העלייה מוסברת מעלייה בכמות המכירות של מוצרי עישון וגידול ממכירות ממתקים וחטיפים. בניכוי מס קנייה, שעלה בשל העלאת המס על טבק לגלגול, ההכנסות עלו במעט מ-115 מיליון שקל ל-116 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

בהמשך לשינויי בתנאי הסחר עליה דיווחה החברה בתחילת השנה, החברה צופה ירידה של 34% ברווח הנקי הצפוי בשנת 2024 לעומת שנת 2018, בתנאי שהכמויות לא משתנות, כמו גם העלויות.

הרווח הגולמי ירד מ-43 מיליון שקל ברבעון השני של 2018 ל-42.9 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

החברה רשמה ירידה חדה בהכנסות מימון בשל הפרשי שערי חליפין כתוצאה מהכנסות מעסקאות גידור. אלו ירדו מ-639 מיליון שקל ברבעון השני של 2018 ל-255 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. הוצאות המימון עלו מסיבה דומה, וכן מיישום תקן IFRS16.

הרווח התפעולי ירד ב-500 אלף שקל והסתכם ב-23 מיליון שקל ברבעון השני של 2019.

צרו איתנו קשר *5988