קריאה לעצירת הדיבידנד במגדל; בסביבת החברה טוענים: מדובר בטענות סרק

עו"ד המייצג מחזיק אג"ח במגדל קורא לבחינה מחדש של חלוקת הדיבידנד בסך 350 מיליון שקל, שצפויה מגדל אחזקות לבצע בעוד שבוע • לטענתו, המבחן לאיתנות החברה שנעשה ע"י מגדל ביטוח - אינו עדכני, בהתחשב בטיוטה של רשות שוק ההון

שלמה  אליהו, בעל השליטה בקבוצת מגדל / צילום: תמר מצפי
שלמה אליהו, בעל השליטה בקבוצת מגדל / צילום: תמר מצפי

האם הדיבידנד הגדול, בהיקף של 350 מיליון שקל, שאמורה מגדל אחזקות, הנמצאת בשליטת שלמה אליהו, לחלק בעוד שבוע מהיום - נמצא בסכנה?

ב-24 ביולי הודיעה מגדל כי החברה הבת, מגדל ביטוח , שבה לחלק דיבידנדים, וזאת הודות לכך שפרסמה במקביל כי עיבתה את ההון שלה בהתאם להוראות הסולבנסי 2 והיא עומדת במבחנים הרלוונטיים שהייתה אמורה לעמוד בהם לצורך חלוקת דיבידנד. ואולם, קודם לכן, ב-16 ביולי, פרסמה רשות שוק ההון טיוטת הוראות בנוגע ללוחות התמותה, שישמשו את קבוצות הביטוח בחישובים שלהן לגבי העתודות שהן מנהלות, וזאת בלי ששיתפה את קבוצות הביטוח בדבר כוונתה לפרסם את הטיוטה, כפי שפורסמה ובמועד שבו פורסמה.

בכל אופן, ב-7 באוגוסט פרסמה מגדל את ההשלכות הפוטנציאליות של הטיוטה האמורה, אם וככל שתהפוך למחייבת. או אז פירטה מגדל כי יישום הטיוטה יפחית את רווחי החברה ברבעון השני של 2019 בכ-80 מיליון שקל, ובעיקר ישפיע על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח, עם קיטון של כ-10% בהשוואה ליחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2018, כפי שפורסם בדוח יחס כושר פירעון, בשיעור של 107%.

בעקבות שינוי זה, שנעשה עוד לאחר תשלום הדיבידנד על ידי מגדל חברה לביטוח, אבל קודם לחלוקת הדיבידנד על ידי החברה האם הציבורית, קרא עו"ד שמייצג מחזיק אג"ח במגדל, ששמו אינו ידוע, לבחינה מחדש של חלוקת הדיבידנד, וזאת מכיוון שהמבחן לאיתנות החברה שנעשה על ידי מגדל ביטוח אינו עדכני, בהתחשב בטיוטה של הפיקוח. 

במכתב ששלח באחרונה אותו עו"ד, נטען, על פי הדיווח של מגדל עצמה לבורסה, כי "לאור עניינים שקרו לאחר חלוקת הדיבידנד על ידי מגדל ביטוח, החלוקה אינה עומדת בהוראות הדין ומעמידה בסיכון את נושי מגדל ביטוח, ובהתאם נדרשות החברה ומגדל ביטוח לבחון מחדש את חלוקת הדיבידנד, להורות על ביטולו עד להודעה חדשה ולהשיב את הדיבידנד שקיבלה החברה למגדל ביטוח".

אלא שעל פי הערכות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשותו של ד"ר משה ברקת, ממש לא חוששים בנוגע לאיתנותה של מגדל, וגם לא לגבי אופן קבלת ההחלטות בחברה בעניין הדיבידנד האמור - דבר שמחזק את עמדת מגדל, שרואה את טענות אותו עו"ד כחסרות ביסוס, ואף ממש כטענות סרק.

ממגדל דווח היום כי החברה "דוחה את הטענות המועלות בפניה והיא מתכוונת להשיב לה בהתאם". נראה כי ברשות שוק ההון רואים את פנייה כלא רצינית, וזאת מאחר ומגדל עצמה לא לקחה חלק בדיונים שלקראת פרסום הטיוטה על ידי הרשות, כך שהיא קיבלה את ההחלטה על חלוקת הדיבידנד בהתאם לנדרש ממנה ובהתאם לידוע על ידה באותה שעה. כמו כן, ככל הידוע, ברשות שוק ההון רואים במגדל חברה איתנה גם עתה וגם בהתחשב בחלוקה הצפויה של הדיבידנד. 

צרו איתנו קשר *5988