אי.די.בי דחתה הצעה מקבוצת חתמים לרכוש ממנה עד 20.3% ממניות כלל ביטוח שבבעלותה

קבוצת החתמים כללה את אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ולידר שוקי ההון, שמציעים כי משקיעים מסווגים ירכשו עד כרבע מהמניות (5% ממניות כלל ביטוח) במסגרת המנה הראשונה • לפי המתווה, במנה השנייה תקבל אי.די.בי אופציה למכור לאותם משקיעים עד 15.3% ממניות כלל ביטוח באותם התנאים • אי. די.בי: הדחייה - "לאור התנאים המסחריים ולוחות הזמנים שנקבעו בהצעה"

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין דחתה היום (ג') הצעה מחייבת שקיבלה אתמול מקבוצת חתמים המייצגים גופים מוסדיים וקרנות גידור, לרכוש ממנה עד 20.3% ממניות כלל ביטוח שבבעלותה. הדחייה מוסברת "לאור התנאים המסחריים המוצעים, וכן לוחות הזמנים שנקבעו בהצעה".

מאי.די.בי נמסר עוד כי "החברה ממשיכה לבחון אפשרויות ומהלכים בקשר עם מכירת מניות כלל עסקי ביטוח, תוך שקילת מכלול האינטרסים של בעלי האינטרס בה, לרבות תזרים המזומנים שלה והמקורות העומדים לרשותה לפירעון התחייבויותיה". ההצעה הוגשה בהתאם למתווה שקבע הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר מחייב את אי.די.בי למכור 5% ממניות כלל ביטוח שברשותה עוד השבוע.

ל"גלובס" נודע כי באי.די.בי לא אהבו את התנאים שהוצעו במכרז, ועקב כך הפיצו החתמים היום מכרז חדש במטרה לנסות ולהשיג תנאים טובים יותר לחברה. קבוצת החתמים שמגישה את ההצעות כוללת את אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ולידר שוקי הון.

קבוצת החתמים כללה את אפסילון חיתום, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל ולידר שוקי ההון. במסגרת הצעתם, הוצע כי משקיעים מסווגים (גופים מוסדיים, קרנות השקעה, תאגידים ומשקיעים כשירים אחרים) ירכשו עד כרבע מהמניות (5% ממניות כלל ביטוח) במסגרת המנה הראשונה. כן הוצע כי במסגרת המנה השנייה תקבל אי.די.בי אופציה למשך שבעה ימי עסקים, למכור לאותם משקיעים עד 15.3% ממניות כלל ביטוח באותם התנאים.

מניית כלל ביטוח  נסחרה אתמול (ב') לפי מחיר של 52.37 שקל, ששיקף לחברה שווי של 2.91 מיליארד שקל. במסגרת ההצעה, קיבלה אי.די.בי אפשרות למכור את המניות בתמורה לתשלום במזומן או באמצעות איגרות חוב ארוכות מסדרות ט' ו-י"ד שהנפיקה בעבר.

התשלום במזומן הוצע לפי מחיר של 50 שקל למניה, המשקף שווי של 139 מיליון שקל לנתח של 5% ממניות כלל ו-565 מיליון שקל לנתח של 20.3% ממניות חברת הביטוח. האג"ח מסדרה ט' הוצעו לפי יחס החלפה של 59.65 שקל ע.נ לכל מניה, ואילו האיגרות מסדרה י"ד הוצעו לפי יחס החלפה של 63.25 שקל ע.נ של אג"ח לכל מניה.

לאי.די.בי ניתנה האפשרות לבחור את הרכב התמורה המבוקשת לפי שיקול דעתה, ובלבד שככל שיוחלט על ידי החברה למכור את המניות כאמור בתמורה שאינה במזומן בלבד, אזי לפחות 50% מהעסקה תבוצע בתמורה לאג"ח ט'.

אג"ח ט', הלא מבוטחת, נסחרה אתמול במחיר של 70 אגורות, כאשר ערך הפארי שלה עומד על 123 אגורות. אג"ח י"ד, המובטחת באופן חלקי באמצעות שיעבוד על מניות השליטה בחברת דיסקונט השקעות (דסק"ש), נסחרה במחיר של 71 אגורות, כאשר ערך הפארי שלה עומד על 101 אגורות. 

במסגרת ההצעה המקורית, קבע יחס ההחלפה מחיר של 88 אגורות לאג"ח ט' ומחיר של 83 אגורות לאג"ח י"ד, אולם באי.די.בי מבקשים לנסות ולקבל מחירים נמוכים יותר במטרה להעמיק את התספורת למחזיקי האג"ח.

מה עדיף - נזילות או רווחי הון?

מכירת המניות במזומן מספקת נזילות לחברה, אולם לא מייצרת לה רווחים. מאידך, קבלת אג"ח במחיר הנמוך משמעותית מערך הפארי, תייצר לחברה רווחי הון, ולכן נתפסת ככדאית יותר במקרה של היעדר בעיית נזילות. אלא שאי.די.בי, שנמצאת כיום בבעיית נזילות חמורה, החליטה כאמור שלא לקבל את ההצעה ולבחון דרכים אחרות למכירת המניות.

דירקטוריון אי.די.בי בראשותו של אלשטיין עומד כיום בפני איום ממשי, לפיו אם לא תגדיל החברה את נזילותה, יצרפו רואי החשבון שלה הערת עסק חי לדוחותיה הכספיים לרבעון השני, שעתידים להתפרסם עד שבת בחצות. מסיבה זו פנתה החברה לבעלת השליטה לקבלת התחייבות להזרמת הון, שתבוצע בשלבים, בהיקף כולל של 140 מיליון שקל לכל הפחות.

בעלת השליטה הישירה באי.די.בי היא קרן דולפין, שנשלטת בידי חברת אירסה הציבורית, בה שולט אלשטיין באמצעות חברת קרסוד, שגם היא ציבורית. שלשום הסבירה אי.די.בי, כי הזרמת ההון מיועדת לחיזוק הונה העצמי של החברה ולהגדלת השווי הנכסי הנקי (NAV) שלה. כן צוין, כי מתוך סכום ההזרמה הכולל, התבקשה בעלת השליטה לבצע הזרמה מיידית של כ-70 מיליון שקל, וזאת לצורך מימון הלוואת המוכר אותה התחייבה אי.די.בי להעניק במסגרת מכירת 4.99% ממניות כלל ביטוח לאייל לפידות. מדובר על הלוואה בהיקף של 118 מיליון שקל, שהתחייבה אי.די.בי להעניק ללפידות במסגרת עסקה בה ירכוש את מניות כלל ביטוח תמורת 132 מיליון שקל.

המטרה: להימנע מהערת "עסק חי"

אי.די.בי מנסה להימנע בכל דרך מהערת "עסק חי", שתחזק את יכולתם של מחזיקי האג"ח הארוכות לטעון שהחברה חדלת פירעון. לשם כך, פנתה כאמור החברה לבעלת השליטה בדרישה שתזרים לה הון נוסף, והיא אף נמצאת במגעים מול רשות ניירות ערך לצורך הבהרת התנאים שבהם תוכל להימנע מהערת עסק חי בדוחות הרבעון השני.

אלשטיין כבר הזרים לאי.די.בי ולחברה האחות דסק"ש סכום עתק של 2.7 מיליארד שקל, מרביתו - 640 מיליון דולר - הזרימה אירסה. אלא שכדי למנוע אפשרות שהשקעה זו תרד לטמיון, נדרשת כעת הזרמה נוספת של לפחות 40 מיליון דולר, שאמורה להגיע מאירסה או ממקורות אחרים של אלשטיין.

אירסה נסחרת כיום לפי שווי של 376 מיליון דולר, לאחר שאיבדה 54% מתחילה השנה בעקבות ההידרדרות במצבה הכלכלי של ארגנטינה והתרסקות הפזו המקומי מול הדולר. 

צרו איתנו קשר *5988