קבוצת לוזון: החברה הבת דורי בניה ממשיכה להעיב על התוצאות וחוטפת הערת "עסק חי"

לגבי דורי בניה מצרפים רואי החשבון של קבוצת לוזון הערת "עסק חי" ומציינים כי נוכח מצבה התזרימי היא "מתקשה לעמוד במלוא ההתחייבויות הכספיות החלות עליה, לרבות תשלומים לספקים, קבלנים ופסקי דין, ומתמודדת בין היתר עם הליכי עיקולים או הוצאה לפועל"

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר
עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

קבוצת הנדל"ן והאנרגיה עמוס לוזון  שוב מסכמת רבעון שני ברגל שמאל. למרות שהפסדיה צומצמו בכ-40% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, הם עדיין נותרו משמעותיים ברמה של כ-15 מיליון שקל.

בסיכום רבעוני, על פעילותה ממשיכה להעיב החברה הבת דורי בניה, שלגביה מצרפים רואי החשבון של לוזון הערת "עסק חי" ומציינים כי נוכח מצבה התזרימי היא "מתקשה לעמוד במלוא ההתחייבויות הכספיות החלות עליה, לרבות תשלומים לספקים, קבלנים ופסקי דין, ומתמודדת בין היתר עם הליכי עיקולים או הוצאה לפועל".

עוד מציינים רואי החשבון בין היתר כי "דורי בניה אינה עומדת במרבית אמות המידה הפיננסיות החלות עליה במסגרת התחייבויותיה אל מול תאגידים מממנים שלה".

מנגד, דורי בניה, לפי רואי החשבון, "ממשיכה לפעול לשם גביית כספים אשר מגיעים לה מגורמים שונים, לשם שירות צרכי התזרים שלה", ובינתיים השנה מציגה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, אחרי תזרים מזומנים שלילי ב-2018.

בחזרה לקבוצת לוזון, הנושאת את שמו של בעל השליטה בה, בסיכום רבעוני הכנסותיה נשחקו ב-4% ל-198 מיליון שקל והרווח הגולמי היה גם הוא במגמת שחיקה. אולם, בזכות צמצום הוצאות הנהלה וכלליות וירידה חדה בהפסדיה בחברות מוחזקות היא עברה לשורה תפעולית חיובית, שאחרי הוצאות מימון הפכה להפסד רבעוני.

קבוצת לוזון מחלקת את פעילותה לכמה מגזרים - יזמות נדל"ן, נדל"ן בפולין באמצעות חברת רונסון, פעילות החברה הבת לוזון נדל"ן, אנרגיה באמצעות החזקה בחברת דוראד המפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל באשקלון, עבודות בניה באמצעות רום גבס ופעילותה של דורי בניה.

בסיכום רבעוני, מלבד המשך ההפסדים של דורי בניה נרשמה עלייה בהפסדיה מדוראד ושחיקה ניכרת ברווחי פעילות היזמות. מנגד רווחיה של רונסון השתפרו וגם אלו של רום גבס.

בסיכום מחצית השנה לוזון הציגה שיפור ניכר בשורה התחתונה, עם רווח נקי של 50 מיליון שקל, אחרי הפסד של כ-27 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018. זאת אחרי שהכנסותיה לתקופה זו קפצו בכ-40% והגיעו ל-554 מיליון שקל.

בסיכום מחצית השנה בלט שיפור חד ברווחי פעילות היזמות ושיפור מתון יותר נרשם ברווחי רום גבס. 

צרו איתנו קשר *5988