רשות המסים | פרשנות

בעקבות פסק דין גליס: מי ייחשב לבעל הדירה שהועברה לנאמן?

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א קבע כי העברת נכס מקרקעין לנאמן לא תיחשב עוד לאירוע מס • מהן השלכות הרוחב של פסק הדין בעניין הבעלות על הדירות?

 

צילום: shutterstock
צילום: shutterstock

לאחרונה קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בעניינם של בני הזוג גליס (כשהוא דן בתיק כוועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין), כי העברת נכס מקרקעין הנמצא בישראל לידי נאמן, לא תחשב לאירוע מס, וזאת בניגוד למציאות ששררה עד כה ואשר הוכתבה על ידי רשות המסים בחוזר המס העוסק במיסוי של נאמנויות.

נאמנות היא מצב שבו אדם (היוצר) מעביר לאחר (הנאמן) להחזיק בנכס עבורו או עבור צד שלישי (הנהנה), ולעשות באותו הנכס שימוש בהתאם להוראות שנתן היוצר לנאמן מראש.

עניין גליס עסק בבני זוג תושבי קנדה, אשר ביקשו להעביר כמה דירות בישראל שהיו בבעלותן לידי נאמן, אשר יחזיק בהן לטובת נכדתם של בני הזוג, תושבת ישראל.

עיקרי הסכם הנאמנות קבעו כי הדירות יועברו בהעברה בלתי חוזרת לנאמן, אשר יפעל לטובת האינטרסים של הנכדה והוא שיחליט אם ומתי לחלק את פירות הנאמנות. עוד נקבע בהסכם כי הנאמן יהיה כפוף להוראות מגן הנאמנות, שהוא אדם אשר ימונה על ידי בני הזוג לצורך הבטחת טובתה של הנכדה. ההסכם קבע כי המגן יהיה רשאי למחוק או להוסיף נהנים לנאמנות כראות עיניהם של בני הזוג.

בני הזוג דיווחו לרשויות המס על העברת הדירות לנאמן, וטענו כי ההעברה אינה חייבת במס מאחר שנעשתה ללא תמורה, ולכן אין לראות בה מכירת נכס ולא מתקיים לגביה אירוע מס.

לטענת בני הזוג, עמדתם אף נתמכת בהוראות פקודת מס הכנסה לעניין העברת נכסי מקרקעין לנאמנות. משמעות הדברים היא, כי בהתאם לעמדת בני הזוג יידחה מועד המכירה לגבי כל אחת מהדירות למועד מכירתן על ידי הנאמן או העברתן מהנאמן לנכדה.

מנגד טענה הרשות, כי העברת הנכס לנאמן במקרה זה תחשב כמכירה לנאמן, או לחילופין לנכדה.

רשות המסים צפויה להגיש ערעור בקרוב

בית המשפט קבע באופן תקדימי כי ניתן להחילו על ההסדר הקבוע בפקודת מס הכנסה, ולקבוע כי העברת נכס מקרקעין הנמצא בישראל לידי נאמן לא תיחשב לאירוע מס. משמעות פסק הדין היא שהעברת נכסי נדל"ן המצויים בישראל לנאמן, לא תהווה עוד אירוע מס במועד העברת הנכס לנאמן - וזאת בניגוד לעמדת רשות המסים.

עם זאת, וחרף העובדה שפסק הדין מסדיר סוף סוף את יחסי הגומלין שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין בקשר להעברת נכסי מקרקעין לנאמנות, נראה שבית המשפט נמנע מלהתמודד עם כל השלכות הרוחב של פסק דינו. כך, עולה השאלה מי ייחשב לבעלי הדירות שהועברו לנאמן? האם יש להמשיך ולראותן כדירותיהן של בני הזוג, או שמא כדירות שבבעלות הנאמן? יש לזכור שכאשר מדובר בדירת מגורים, שאלת זהות המוכר היא קריטית, מאחר שהיא משפיעה הן על המס שישולם בעת מכירת הדירה, והן על המס שישולם בעת רכישת דירות נוספות על ידי הנאמן או היוצר.

עוד מעורר פסק הדין את השאלה האם במקרים דומים בעתיד יראו את העברת הנכס מהנאמן לנהנה כהעברה ישירה מהיוצר לנהנה, ואז ניתן יהיה ליהנות מפטורים אישיים כדוגמת פטור ממס שבח וממס רכישה עד דירה יחידה, או שאולי תחשב העברה כהעברה מלאה מהיוצר לנאמן, ואז לא ניתן יהיה להחיל פטורים אישיים בהתאם לפקודה. נראה שעניין שאלה זו יש לבחור פרשנות המקלה עם הנישום, ולאמץ את האפשרות הראשונה.

כך או כך, נראה כי רשות המסים לא מתכוונת להשלים עם פסק הדין בעניין גליס, וערעור בנושא צפוי להיות מוגש בקרוב.

הכותבים הם שותפים במשרד זיו שרון ושות'

צרו איתנו קשר *5988