S&P מאשררת דירוג החוב של טבע על BB באופק שלילי: "תוכל לספוג עלויות משפטיות של עד 2 מיליארד דולר"

האופק השלילי לדירוג משקף את הסיכון שהעלויות מההליכים המשפטיים הנמשכים יהיו גבוהות מ-2 מיליארד דולר, וכן את העובדה שעסקי החברה עלולים להציג ביצועי חסר בשנה הקרובה על רקע תוכניות ההתייעלות וקיצוץ העלויות

קאר שולץ / צילום: יח"צ
קאר שולץ / צילום: יח"צ

סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P הותירה ללא שינוי את דירוג החוב של חברת התרופות טבע  ברמה של BB, עם אופק שלילי (דירוג ברמת "אג"ח זבל"). יחד עם זאת, ב-S&P מצפים כעת שטבע תוכל להתמודד עם עלויות משפטיות גבוהות יותר בהליכי האופיואידים ותיאום המחירים - 2 מיליארד דולר לעומת 1 מיליארד דולר קודם לכן - לאור צפי ל-EBITDA גבוה יותר בשנה זו.

טבע, בניהולו של קאר שולץ, נסחרת בבורסות ניו יורק ות"א בשווי של 8.2 מיליארד דולר, לאחר ירידה של כ-70% בשנה האחרונה (7.19 דולרים למניה), ואיגרות החוב שלה נסחרות בתשואות של עד 9.7%. בעדכון שפורסם אתמול כתבו כלכלני S&P כי להערכתם, בדירוג הנוכחי "טבע תוכל לספוג עלויות משפטיות משמעותיות" כאשר הסכום של 2 מיליארד דולר כולל בתוכו את ההפרשה שכבר בוצעה ברבעון הקודם בסך 646 מיליון דולר. זאת, בזמן שטבע ממשיכה להפחית את המינוף לכיוון יחס חוב מתואם ל-EBITDA של מתחת ל-5.

האופק השלילי לדירוג משקף את הסיכון שהעלויות מההליכים המשפטיים הנמשכים יהיו גבוהות מ-2 מיליארד דולר, וכן את העובדה שעסקי החברה עלולים להציג ביצועי חסר בשנה הקרובה על רקע תוכניות ההתייעלות וקיצוץ העלויות. אף שלהערכת S&P סיום ההליכים המשפטיים יהיה אירוע חד-פעמי, ההשפעה על תזרים המזומנים יכולה להגביל את יכולתה של טבע להשקיע במנועי צמיחה עתידיים שיקזזו את השחיקה במוצרים הקיימים.

בנוסף משקף האופק השלילי לדירוג את המסלול של טבע לכיוון הפחתת המינוף, על רקע הגורמים הרבים שמשפיעים עליו - כגון התבגרות מוצרים קיימים, אי ודאות בנוגע להצלחת ההשקות של מוצרים חדשים והעננה של ההליכים המשפטיים בתחומי האופיואידים ותיאום המחירים.

להערכת S&P, טבע תציג השנה תזרים מזומנים חופשי של 1.8 מיליארד דולר וב-2020 התזרים החופשי יסתכם ב-2 מיליארד דולר. כלכלני S&P מציינים שייתכן שיורידו את דירוג החוב אם התזרים החופשי יהיה נמוך משמעותית מהסכומים הללו. להערכתם, תרחיש כזה אפשרי במקרה של שחיקה גבוהה יותר בפעילות הגנרית בארה"ב. אפשרות אחרת להפחתת הדירוג היא אם יעריכו ב-S&P שהעלויות המשפטיות יעלו על 2 מיליארד דולר. במקרה שההערכה תעלה ל-4-5 מיליארד דולר ומעלה, תיתכן הפחתת דירוג של מספר דרגות.

לעומת זאת, אם תחזיות טבע יתממשו או שהיא תעקוף אותן, והיא תייצר מעל 2 מיליארד דולר בתזרים המזומנים, תוך שהיא מציגה הצלחה מסחרית בשתי התרופות החדשות אג'ובי ואוסטדו - הרי שב-S&P ישקלו לשנות את אופק הדירוג משלילי ליציב. תרחיש כזה יכלול גם ודאות רבה יותר באשר לתוצאות ההליכים המשפטיים וצפי שהעלויות שלהם לא יעלו מעל 2 מיליארד דולר. גם התייצבות בשחיקת עסקי הגנריקה של טבע בארה"ב וקצב איטי יותר של שחיקה בהכנסות מהמוצרים הוותיקים שלה חיוניים להצגת דרך ברורה יותר לצמיחה בת-קיימא והמשך החזרי החוב ב-2020-2021. 

צרו איתנו קשר *5988