א.דורי נקלעה לחובות של כ-800 מיליון שקל; מבקשת הקפאת הליכים

בקשת פירוק שהגישה חברה קבלנית קטנה הייתה הקש האחרון ששבר את גב הגמל, וחברת א.דורי נאלצה היום להגיש בקשה להקפאת הליכים • בין היתר חשפה בקשת החברה כי מנוהלות נגדה מעל ל-100 תובענות אזרחיות בהיקף של כ-640 מיליון שקל

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר
עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

בקשת פירוק שהגישה חברה קבלנית קטנה הייתה הקש האחרון ששבר את גב הגמל, וחברת א.דורי נאלצה היום (ב') להגיש בקשה להקפאת הליכים בגין התחייבויות של כ-800 מיליון שקל. בין היתר חושפת בקשת החברה כי מנוהלות נגדה מעל ל-100 תובענות אזרחיות בהיקף של כ-640 מיליון שקל; ואולם המתווה המוצע על-ידי החברה מתואר על-ידה לא כמתווה שיביא לשיקומה, אלא "מתווה לסגירה שקטה".

מזה זמן ידוע שמצבה של מי שהייתה אחת מחברות הקבלנות הגדולות בארץ הוא בכי רע. החברה - שהקימה בין היתר את מגדלי אקירוב, מגדל השופטים, מגדל YOO, מגדל מאייר, מגדל נווה צדק מלון סיטי טאואר, אצטדיון נתניה ורבים אחרים - נקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים ב-2014, בעת שהייתה בבעלות גזית גלוב. גזית גלוב הזרימה לא.דורי כ-700 מיליון שקל, אולם הצרות של חברת הבנייה לא הסתיימו, והיא מכרה אותה לקבוצת עמוס לוזון. אך גם לוזון לא הצליח לשקמה, על אף שלפי הבקשה הוא נקט צעדי הבראה שונים.

לפני כחודש ניתן פסק דין בתביעה שהגישה חברת י.ב. קורמן מערכות אינסטלציה נגד דורי בנייה, שבו השופטת עידית ברקוביץ חייבה את דורי בנייה לשלם לחברה כ-1.2 מיליון שקל. כשהתשלום בושש מלהגיע, עורכי הדין של קורמן, גיל-עד רולר ואליעד שחם, הודיעו לדורי כי אם לא ישולם החוב במיידית, הם יפתחו בהליכי פירוק נגדה. החוב לא נפרע, ועל כן הוגשה לבית המשפט בקשת פירוק לא.דורי בנייה.

היום הגיבה החברה לבקשה בצורה של בקשה להקפאת הליכים ולצו כינוס אסיפת נושים, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אמיר ברטוב, שמרית מלמן ולירון ספיר ממשרד שמעונוב ושות'. בבקשה מבקשת החברה מבית המשפט למנות את עו"ד ברטוב לנאמן על א.דורי.

כאמור, מהבקשה עולה כי לחברה יש מצבת חובות של כ-800 מיליון שקל. רובם, כ-640 מיליון שקל, מוגדרים כחובות מותנים בגין הליכים משפטיים המתנהלים נגד החברה; כ-81 מיליון שקל הם חובות לנושים כללים, בהם ספקים, קבלני משנה, חובות בנקאיים שונים וחובות כלפי קבוצת לוזון, שחלקם חופפים לחובות המותנים; כ-83 מיליון שקל הם חובות מותנים כלפי מוסדות פיננסיים בגין ערבויות בנקאיות שונות.

בפרק של החובות המובטחים נכללים כ-40 מיליון שקל כלפי תאגידים פיננסיים, בצורה של ערבויות בנקאיות, חוב לבנק הבינלאומי בסך של 4.5 מיליון שקל ועוד 18 מיליון שקל חוב לבעלי השליטה.

לפי הבקשה, אחרי הרכישה של א.דורי, לוזון החל בצעדי הבראה לחברה, בהם צמצום היקפי עבודות עבור צדדים שלישיים, מתוך מטרה שהחברה תעבוד רק בעבודות ביצוע של הקבוצה; צמצום כוח-האדם; מכירת חברת רום גבס, שהייתה בשליטת א.דורי, לקבוצת לוזון; מחיקת מניית החברה מהבורסה והפיכתה לחברה פרטית; הסכם שנחתם עם דניה סיבוס לסיום שלושה פרויקטים של החברה ולמתן שירותי בדק-בית. "בעקבות מהלכים אלה נרשמה התאוששות מסיימת במצבה הפיננסי של החברה, ודיירי הפרויקטים לא נפגעו", נכתב בבקשה. "דא עקא שבאופן פרדוקסלי, בד-בבד עם הליכי השיקום האמורים, החברה נקלעה למבול של תביעות והליכים משפטיים נגדה".

כאמור, כיום מתנהלים נגד החברה יותר מ-100 הליכים משפטיים בהיקפים של 640 מיליון שקל, שלדעת החברה קיימת סבירות שיקטנו עם ניהול משפטי נכון של ההליכים. אולם התביעות הרבות אילצו את החברה להוציא מקופתה מיליוני שקלים למימון ההליכים.

כמה אירועים, נטען בבקשה, היו הרסניים במיוחד לחברה: הראשון היה חילוט ערבויות של 16 מיליון שקל על-ידי חברות של גינדי החזקות, בגין הפרויקטים בשכונת המשתלה בתל-אביב ופרויקט OAK ברמת השרון, בתגובה לתביעה שהגישה א.דורי נגד גינדי; השני היה רצף תביעות מצד בעלי דירות במגדלי תל-אביב, אליהם נלוו עיקולים זמניים בהיקפים של 20 מיליון שקל; סכסוך אליו נקלעה החברה עם חברת ברגרואין רזידנטל בע"מ, בגין הקמת מגדל מאייר, שגרר אחריו הליך בוררות בינלאומי שפסק הדין שלו התעכב מאוד וגרר את החברה לחובות נוספים, בתקופה שהכסף טרם הגיע אליה. בין היתר מציינת א.דורי כי לפני כשבועיים הגיע אליה מכתב מברגרואין על כוונתה לחלט ערבות בנקאית של כ-31 מיליון שקל.

"בשל הירידה החדה בפעילותה והפגיעה הקשה במוניטין שלה, חווה החברה על גבה באופן דרמטי את הפעלת הכוח העודף של מזמיני העבודות מחזיקי ערבויות בנקאיות", נכתב בבקשה. "היזמים מעכבים בידיהם את התמורה לה החברה הקבלנית זכאית, מסרבים לשחרר או להקטין את הערבויות הבנקאיות המוחזקות בידיהם, ומחזיקים כך את החברה הקבלנית כבולה לכל גחמה ולכל תיקון נדרש במשך שנים ארוכות, תוך שהחברה הקבלנית חוששת לנקוט הליכים משפטיים נגד המזמינים לצורך גביית סכומים להם היא זכאית, שכן האיום מפני חילוט הערבויות הבנקאיות על-ידי המזמינים מרחף כל העת כחרב מעל ראשה, ובה-בעת נדרשת כל העת להמשיך ולהעניק שירותי בדק למזמיני העבודות ולדיירי הפרויקטים".

להערכת א.דורי, פירוק החברה עלול לגרור עימו חילוט ערבויות של למעלה מ-100 מיליון שקל.

לטענת הבקשה, היעתרות לבקשה והוצאת צו הקפאת הליכים לחברה יביאו להשבת כל הערבויות הבנקאיות ולתשלום מלוא "החובות האמיתיים" לנושיה.

"בשים לב לסכומים הניכרים שהוזרמו לחברה על-ידי בעלת השליטה ורום גבס, ובהינתן המבוי הסתום אליו נקלעה החברה, החליטה בעלת השליטה כי תהיה מוכנה להמשיך ולתמוך בחברה ובהתחייבויותיה רק בדרך של הסדר נושים כולל, המתבסס על תוכנית ההסדר המוצעת כלשונה ובכפוף למתן כלל הסעדים והצווים המבוקשים לעיל", נכתב בבקשה.

למעשה, עם קבלת הצו, חברת א.דורי תחדל כמעט מלפעול, ועיקר פעילותה יתמקד בניהול ההליכים המשפטיים בעניינה.

"מתווה זה אמנם איננו בגדר הליך שיקום והבראה 'קלאסי'", מצוין בבקשה. "מדובר אפוא במתווה 'סגירה שקטה' של החברה, במסגרתו תופעל החברה במתכונת מצומצמת, לשם השלמת תיקוני הבדק להם מחויבת החברה על-פי דין... הפעלה מצומצמת זו, לצד בירור כלל ההליכים המשפטיים שהחברה צד להם, גבייה יעילה של הכספים המעוכבים בידי מזמינים ומיצוי זכויות החברה על-ידי הנאמנים, תאפשר חלוקה הוגנת ושוויונית של הכנסים בין כלל נושי החברה".

צרו איתנו קשר *5988