יהדות התורה עתרה לביהמ"ש המחוזי בערעור על תוצאות הבחירות

לטענת הסיעה, בתוצאות הבחירות לכנסת ה-22 היו טעויות בחישוב הסופי ועליהם לקבל שמונה מנדטים ולא שבעה כפי שנקבע

יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי
יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

סיעת יהדות התורה הגישה היום ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים על תוצאת הבחירות לכנסת ה-22. לטענתם, נפלו טעויות בחישוב הסופי של חלוקת המנדטים ועליהם לקבל 8 שמונה מנדטים, ולא 7 מנדטים כפי שנקבע.

תוצאות הבחירות הזמניות, במהלך השבוע שבין ה-18 בספטמבר ועד מסירת המידע לנשיא המדינה שבוע לאחר מכן, העמידו את יהדות התורה על 8 מנדטים ואת הליכוד על 31. בלילה האחרון, אחרי ביצוע ספירות ובדיקות נוספות הודיעה ועדת הבחירות על השינוי האחרון, ובישיבת הסיכום של ועדת הבחירות נעמדו נציגי יהדות התורה ומחו על מה שנתפס בעיניהם כמהלך תמוה שהתבצע ברגע האחרון ובהחבא.

אם ערעורם יתקבל, ח"כ קטי שטרית לא תהיה בכנסת ה-22 (בשלב זה) ומקום 9 ביהדות התורה יצחק פינדרוס יושבע.

לפי הודעתם: שני סוגים של שיבושים התגלו בתוצאת הבחירות. השיבוש האחד קשור בכך שלא נפסלו קלפיות בירכא ובפורידיס שבהן בוצעו זיופים, ונקבע "אחוז ליקוי פוסל" גבוה (3.25%) לצד גישה מקלה בהכשרת קלפיות מזויפות. כפועל יוצא בתוצאות הבחירות נכללות כנראה קלפיות שיש בתוצאותיהן זיוף. השיבוש האחר קשור בטעויות אנוש שאירעו בקלפיות השונות הארץ בהעתקת התוצאות במאות קולות. לפי המצויין בערעור "תיקון של כל אחד מהשיבושים המתוארים די בו כדי להביא לשינוי תוצאת הבחירות". 

עוד הם מציינים כי בדיקתה של ועדת הבחירות העלתה כי ב-18 מתוך 20 הקלפיות שנבדקו בחשד לא תקינות (ואשר כללו 15 קלפיות מהיישוב ירכא; שתי קלפיות מהיישוב שפרעם; קלפי אחת מהיישוב סח'נין; קלפי אחת מהיישוב פורדייס; וקלפי אחת מהיישוב עראבה), נמצאו אי התאמות בין מספר הבוחרים שסומן כי הצביעו, לבין מספר המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי, באופן המעיד על כך שתוצאות הבחירות בהן אינן משקפות את רצון הציבור. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי התוצאות בקלפיות שבהן הראיות המנהליות שבפניו העידו לכאורה על כך שאינן משקפות את רצון הציבור, לא יכללו בתוצאות הבחירות הרשמיות. עם זאת, הקביעה לא הוחלה על כל הקלפיות ה"נגועות", אלא נערכה הבחנה בין קלפי "נגועה" אחת לרעותה, ונפסלו רק מחציתן.

"מפרסום תוצאות הבחירות הרשמיות עלה כי כפועל יוצא מהכללת הקולות, אשר נמנו במחצית מהקלפיות הנגועות שלא נפסלו, במניין הקולות הכשרים בבחירות לכנסת ה-22, נגרע מנדט אחד ממניין המנדטים בהם זכתה יהדות התורה ומנדט זה הועבר לליכוד", נאמר בערעור.

הערעור הוגש באמצעות עוה"ד איתן הברמן, מיכל רומנו ברטהולץ ואורי הברמן ממשרד שרקון בן עמי אשר ושות' ונאמן קינן ושות'.

בליכוד הגיבו ופרסמו כי גם הם עתרו לבית המשפט, בערעור נגדי וטענו כי יש לתקן את תוצאת הבחירות כדלקמן: "הליכוד זכאי לתוספת של 367 קולות, רשימת ימינה לתוספת של 36 קולות, יהדות התורה להפחתה של 38 קולות וש"ס להפחתה של 31 קולות". לדברי הליכוד, על פי הבדיקות שנערכו בתוצאות הבחירות בקלפיות נבחרות, הליכוד זכאי להישאר עם המנדט ה-32 ויהדות התורה עם 7 מנדטים כפי שהציגה ועדת הבחירות בתוצאותיה הרשמיות.