בעקבות ההנפקה ושינוי הבעלות: רשות התחרות גורסת שהחיבור בין שב"א ומס"ב הוא הסדר כובל

לדברי הרשות, "לנוכח החששות התחרותיים האפשריים, לדעתה ספק רב אם קשר זה עומד בתנאי פטור" •  משב"א וממס"ב נמסר כי "לא חל כל שינוי במערכת היחסים העסקית שבין שב"א למס"ב. מדובר בפעילות עסקית ארוכת שנים

מיכל הלפרין / צילום: רמי זרנגר

רשות התחרות, לשעבר הרשות להגבלים עסקיים, יוצאת נגד הקשרים העבותים בין שתי החברות התאומות הסיאמיות שהולידה המערכת הבנקאית: שב"א  שהפכה השנה לחברה ציבורית, ומס"ב. שב"א מפעילה מערכות תשלומים לאומיות לכרטיסי האשראי בישראל וגם מספקת שירותים טכנולוגיים למערכת הפיננסית ושירותים נלווים ומשלימים. מס"ב מפעילה מערכת תשלומים, חיובים, זיכויים והעברת תשלומים ומהווה את מערכת התשלומים המרכזית בישראל.

על פי דיווח של שב"א לבורסה, רשות התחרות, שבראשות הממונה מיכל הלפרין, גורסת כי הקשר בין מס"ב לשב"א הינו "לכאורה בהסדר כובל אשר לא זכה לאישור או היתר זמני מטעם בית הדין לתחרות או פטור מטעם הממונה על התחרות". כמו כן, הרשות הבהירה במכתב שכתבה לשב"א כי "לנוכח החששות התחרותיים האפשריים, לדעתה ספק רב אם ההסדר עומד בתנאי פטור" ועל כן הרשות דורשת כי שב"א "תפעל לאלתר להביא לסיום של ההפרה לכאורה ולתיקון המצב".

משב"א וממס"ב, ששתיהן מנוהלות על ידי משה וולף וחולקות ניהול ומשאבים רבים (כגון משרדים משותפים ורכישה משותפת של מחשב חזית חדש), נמסר כי "לא חל כל שינוי במערכת היחסים העסקית שבין שב"א למס"ב. מדובר בפעילות עסקית ארוכת שנים, אשר תורמת רבות לשתי החברות ולפיתוח הטכנולוגיה בשוק הפיננסים לטובת המשק וכלל הציבור בישראל. החברות סבורות כי אין בשיתוף הפעולה ביניהן הפרה כלשהי והן בוחנות את פרטי הפניה של רשות התחרות והמשמעות שלה. החברות מתכוונות לקיים דיאלוג ולהבהיר את הדברים לרשות".

שב"א ומס"ב הוקמו על-ידי המערכת הבנקאית והיו בבעלותה המלאה. שב"א הונפקה בת"א לפני חמישה חודשים בעקבות חוק שטרום, שקבע כי על הבנקים לרדת מהחזקת שליטה בחברה. ההנפקה בוצעה בדרך של הצעת מכר וכיום נסחרת החברה בשווי של כ-340 מיליון שקל.

הפטור הוארך ב-2017 עד מרץ הקרוב

בדוחותיה הכספיים האחרונים פירטה שב"א כי בספטמבר 2017 ניתנה החלטת הממונה בדבר הארכת הפטור בתנאים מהסדר כובל בעניינה של מס"ב עד ה-20 במרץ הקרוב. בהקשר זה פירטה שב"א בדוחותיה כי "בפטור מס"ב נקבע, בין היתר, כי לאור השינויים הצפויים במבנה הבעלות בחברה, ייתכן ובהחלטות עתידיות שיינתנו בעתיד על-ידי הממונה, בעניינה של מס"ב, יוחלו שינויים ומגבלות אשר עשויים להשפיע גם בעניינה של החברה, וזאת בקשר עם שיתופי הפעולה השונים הקיימים בינה לבין מס"ב". נזכיר כי בעבר הוחל בהליך מיזוג שב"א ומס"ב, שהופסק בשל התנגדות חלק מהבנקים שהחזיקו בשתי החברות.

כאמור, עתה מתברר כי רשות התחרות פנתה לשב"א ולמס"ב "בעניין הזיקות-משותפות" של שתי החברות, כשבפניה נטען בין היתר כי "למרות השינוי במבנה הבעלות בשב"א שבוצע לאחרונה, וכחלק מיישום הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, שבעקבותיו הבנקים הגדולים מחזיקים בפחות מ-50% ממניות החברה בעוד מלוא הון המניות של מס"ב עדיין מוחזקות בידי חמשת הבנקים הגדולים, החברה ומס"ב ממשיכות לקיים ביניהן זיקות משמעותיות (ובכלל זה, מטה הנהלה ומשרדים משותפים; תשתית טכנולוגית ומתקני גיבוי משותפים; וכן שירותים משותפים נוספים). לדעת רשות התחרות, על פני הדברים, עשויים להתקיים בין החברה ומס"ב יחסי תחרות בפועל או בכוח", דברי הרשות במכתב ששלחה.

מדובר במהלך שעשוי להיות משמעותי מבחינת שני הגופים, כשברשות הבהירו עוד כי "שיתופי פעולה מהסוג המתואר בין מתחרים עלולים לעורר מגוון רחב של חששות תחרותיים, ובכלל זה צינון התחרות בין הצדדים לשיתוף הפעולה וזליגת שיתוף הפעולה לתחומים שבלב התחרות שבין הצדדים, וזאת במיוחד כאשר שיתוף הפעולה נוגע גם למערכי קבלת ההחלטות בתוך הצדדים".

מנגד, בשב"א ובמס"ב סבורים כי שיתוף הפעולה המתואר אינו בגדר הסדר כובל ואינו עולה כדי הפרה כלשהי כאשר החברות "בוחנות את הפנייה של ומשמעותה ותישלח תגובתה בהתאם". 

צרו איתנו קשר *5988